Werkplaats #01-34


In deze werkplaats kunnen damproblemisten composities plaatsen die niet tot een goed einde gebracht konden worden. Met de vraag "Wie kan mij helpen om mijn probeersel te vervolmaken tot een écht goed damprobleem?".

Zulke probeersels kunnen ingezonden worden aan Wouter Morssink, die deze dan op datum van inzending in deze werkplaats zet. Of je zet het zelf op onze facebook, dat werkt ook prima! Collega-problemisten die voorstellen tot verbetering hebben kunnen vervolgens per e-mail reageren naar de auteur en de webmaster.

Eindresultaat kan dan een mooi damprobleem worden op naam van zowel de auteur die de voorzet gaf als de auteur die de voorzet wist af te maken met een doelpunt!#34. Tjalling Goedemoed (29 december 2015)

Tjalling ontdekte dat de compostie van Leen de Rooij (zie #19-M) kan worden uitgebreid met een forcing. De hoofdvariant is hiernaast te zien.

Als zwart 20-25 speelt antwoordt wit met 43-39, waarna wit wint, afhankelijk van zwarts volgende zet, via een van de volgende drie varianten:
2...8-13 3.39-34 30x39 4.38-33 29x38 5.32x34 23x21 6.34-30 25x34 7.40x18 W+
2... 11-17 3.38-33 29x38 4.32x43 23x21 5.31-27 21x32 6.43-38 32x34 7.40x9 3x14 8.35x2 W+
2... 8-12 3.40-34 29x40 4.45x34 3-9 5.38-33 9-13 6.50-44 12-18 7.31-26 11-17 8.44-40 17-22 9.28x17 23-29 10.34x12 13-18 11.12x23 19x37 12.17-12 37-42 13.12-7 42-47 14.7-1 47x45 15.27-22 W+

#33. Leen de Rooij (24 december 2015):

Is alles te bewerken?

Mijn leermeester Jan Scheijen beweerde ooit: “Alles is te bewerken, als je tenminste voldoende concessies wilt doen”. Aan die bewering moest ik dezer dagen denken toen ik de stand van het linker diagram op het bord kreeg.

Zwart aan slag. Op (8x17) wint 37-46, 46x2+ Timoneda en op (7x18) wint wit door 37-48, 48x2. Een leuk idee, maar de narigheid is dat wit niet als laatste zet 17 of 18-12 gespeeld kan hebben, want dan heeft hij tevoren de winst verzuimd door 37-46. De dam moet dus door een slag op zijnplaats zijn gekomen. Is dit idee te bewerken?

Na eindeloos proberen kwam ik tot de afzichtelijke stand van het onderstaande diagram:

De positie is verklaarbaar. De laatste zetten waren (Dam 13-8) Dam 2x13 (19x8). Toch zal duidelijk zijn dat dit eindresultaat niet mijn grootste wens is. Met deze bewerking ga ik in tegen mijn principe dat er geen witte dam in de aanvangsstand mag staan en zeker geen dam die niet aan de afwikkeling meedoet. U ziet: het idee is te bewerken, maar mijn vraag is, of iemand in staat is het beter te doen. Wie gaat de uitdaging aan?

#32. Virmantas Masiulis & Leen de Rooij (11 december 2015)

Virmantas en Leen hebben op het motief van #31 allebei nog een compositie gemaakt.

1. Wederom een goede bewerking van Virmantas Masiulis (vergelijk #31-3).
2. De bewerking van Leen de Rooij met minder doorgebroken witte schijven.

#31. Leen de Rooij (7 december 2015)

"In de nacht van 5 op 6 december, precies tussen de verjaardagen van Sint Nicolaas en mijn vrouw in, kwam het volgende motief tot mij (L diagram): Twee witte dammen houden een overmacht aan zwarte stukken in bedwang, met zwart aan zet. Op (13-18) of (30-34) wint 12x40, 49x2 met het befaamde Timoneda-motief als slot. Op (13-19) krijgen we met 12-40, 49x2 hetzelfde slot te zien, terwijl we na (6-11) 12-40, 49x16 in een variant van hetzelfde motief belanden. Zo’n vondst vraagt uiteraard om een behoorlijke bewerking. Zonder zwarte dammen in de aanvangsstand zal dat niet gelukken, maar ik stelde me ten doel om witte dammen in de beginstelling te vermijden. Het leek een vrijwel onmogelijke opgave, maar na een bijoplosbaar en een falend product, kwam uiteindelijk de stand van het tweede diagram (M) op het bord. De malle aanvangsstand is te verklaren. De laatste zetten waren: 14-9 (15-20) D5x14 (19x10).
Het is gelukt; misschien is er niet meer mogelijk, maar eigenlijk verdient zo’n motief een bewerking met een betere aanvangsstand. Is er iemand in staat dat te realiseren?"

1. Het te bewerken motief, met zwart aan zet, met de oplossing na zwarts zet 13-19.
2. De bewerking van dit motief door Leen de Rooij, met nu als slot zwarts zet 6-11.
3. Gemaakt door Virmantas Masiulis, zie het verhaal hieronder!
Binnen 5 minuten kon Virmantas Masiulis de briljante compositie uit diagram 3 maken dat eindigt op het motief uit diagram 1! De reactie van Leen van Rooij: “Beste Virmantas, het is een wonder; je bent een tovenaar op het bord. Het lukte jou zelfs zonder zwarte dammen! Ondanks een wat ‘wilde’ stand lijkt er geen tweede winnende stand te zijn. Respect hiervoor, Leen”

#30. Tjipke Smedinga (11 oktober 2015)

"De inhoud van het artikel in De Problemist van oktober, waarin Tom Kieboom uit de doeken doet hoe Oege Dijkstra in bepaalde opzichten met de damproblematiek bezig is, inspireerde mij tot het maken van twee composities. Allebei bewerkingen op het eindspel van Oege dat in het artikel getoond wordt. De beginstanden zien er, en dat vind ik altijd wel een beetje jammer, niet echt partijachtig uit. Toch is het niet moeilijk om even snel evenwicht vast te stellen. Gelijk aantal schijven en van beide partijen ook geen doorgebroken schijven zijn de belangrijkste behulpzame maatstaven."

De hoofdvariant van het eindspel van Oege Dijkstra is in het linker diagram weergegeven, evenals in de compositie van Tjipke van het middelste diagram. De compositie van het rechter diagram laat de nevenvariant van het eindspel zien. Inspirerend voor meer composities?


#29. Leen de Rooij (6 oktober 2015)

"Het was knap van Virmantas Masiulis dat hij vier problemen wist te maken (zie #24) op een zeer moeilijk te bewerken motief (zie #23).

Op 3 september 2015 stuurde ik de stand van het eerste probleem naar Tom Kieboom. Het is opvallend dat Virmantas Masiulis tot dezelfde compositie kwam. Het is mij dan ook een waar genoegen om het auteurschap van het eerste probleem met hem te delen!

Het tweede probleem kan mij niet bekoren. Aan beide kanten zien we een doorgebroken schijf en dat minpunt wordt niet voldoende gecompenseerd door een mooie of ingewikkelde afwikkeling. De oplossing ligt te veel voor de hand.

Ook het derde probleem heeft een paar minpunten. Weliswaar begint wit met een mooie meerslag, maar de oneconomische drieslag en tweeslag die daarop volgen, vind ik te grof. Bovendien is de aanvangsstand heel grof met een aantal zwarte stukken die bijna tegen de achterlijn staan aangekoekt.

De stand van het vierde probleem lijkt vreemd. Het is alsof er een stuk kauwgom (op 33) tegen het gehemelte staat aangeplakt. Toch is de verklaring heel simpel: de laatste zetten waren 39-33 (38-42). In dit probleem wordt op vernuftige wijze de ruimte geschapen voor de beslissende zet 18-12. Dat maakt deze compositie tot een prima probleem!

#28. Virmantas Masiulis (6 oktober 2015)

Kwam met een arrangement van het motief van Johan Konings (zie #25), waarbij de witte dam ook op veld 38 kan staan, en maakte daar tevens een 7x7-miniatuur van:


#27. Leen de Rooij (29 september 2015)

Heeft onderstaande twee composities gemaakt op, achtereenvolgens, het motief van Bolzé (1901) en de uitbreiding ervan van Konings (2000), die onder #25 zijn weergegeven. Johan Konings hoopt dat ook anderen met name door zijn uitgebreide motief geïnspireerd raken, zie, nogmaals zijn verhaal!


#26. Oege Dijkstra (28 september 2015)

Heeft de linker compositie gemaakt op het door Konings aangedragen motief (zie #25) en wel op de uitbreiding van Van der Kuilen. Vond tevens in TurboDam base een mooie bewerking van D. de Ruiter (De Problemist 2008). Zie het rechter diagram. Andere composities stellen niets voor: onmogelijke standen waarbij de stand van de compositie van Van der Kuilen niet eens te verklaren is. Oege vindt de compositie van de Ruiter mooier dan de zijne, maar legt andere maatstaven aan zoals een mooie gescheiden partijachtige stand. Oordeel zelf maar, welke nou mooier is! Commentaar van Johan Konings (5 oktober 2015): "Oege Dijkstra's compositie is nagenoeg gelijk aan de mijne die op 18 maart 2014 in het Reformatorisch Dagblad is verschenen!" Tja, 'that's all in the game', dat er zo'n 'bijna-duplo' wordt gemaakt: vergelijk het geval van #29 !!!


#25. Johan Konings (22 september 2015)

Wil graag mooie composities op een oud motief van 1901 (1) én zijn uitbreiding ervan uit 2010 (2). Wie durft? Laat het hem weten via e-mail! Lees zijn relaas over dit motief ter inspiratie.

1.
2.

#24. Virmantas Masiulis (15 september 2015)

Heeft maar liefst vier bewerkingen gemaakt op het motief van Leen de Rooij (zie #23). En ... één ervan is identiek aan de Rooij's compositie, maar wij verklappen nog niet welke!

Begin oktober laat Leen de Rooij zijn compositie zien en de ingediende composities bespreken. Benieuwd of er nog andere bewerkingen van andere problemisten binnenkomen!


#23. Leen de Rooij (3 september 2015)

"Is onderstaand motief, met zwart aan zet, nieuw? Kan ook met de witte dam op 14, 19 of 23 (op 10 lijkt minder acceptabel omdat wit ook naar 5 had kunnen slaan).
Ik wil andere problemisten uitdagen om dit motief te bewerken. Zelf is het mij met veel pijn en moeite gelukt om er een bewerking van te maken, maar die zet ik pas over een maand in de werkplaats.
Ik hoop dat er dan inmiddels ook andere bewerkingen zijn gemaakt. Misschien kan het veel makkelijker dan ik het gedaan heb, je weet maar nooit. Misschien komt een ander op dezelfde stand uit dan ik heb gevonden."

"Het motief is natuurlijk veel gemakkelijker te bewerken met schijf 36 op 37, maar dat past niet in mijn filosofie om bij damproblematiek te proberen 'het schier onmogelijke mogelijk te maken'"

#22. Tom Kieboom (30 augustus 2015)

"Het lijkt erop dat deze werkplaats tijdens de zomervakantie zo'n twee maanden gesloten was! (Niet die op onze KvD facebook, daar werd heel wat bijgeschaafd aan nieuwe damproblemen.) Hieronder een grappig slot (eerste diagram), dat zomaar uit de lucht kwam vallen bij mij en niet voorkomt in TurboDambase. Daarom in eerste instantie in een simpel 8x8 miniatuurtje gegoten. Ik weet zeker dat er een veel mooiere compositie op te maken is. Wie durft?
Stuur mij een e-mail!"


#21. W. Ebsite & F. Acebook (4 juli 2015)

Op deze hete zaterdag plaatste Tom Kieboom op de KvD facebook zijn 4x4x5x5x6x6 meerslagwerk mislukking: twee, weliswaar scherpe, oplossingen plus een lelijke bijoplossing. 't Lukte hem de afgelopen weken niet er een scherpe compositie van te maken. Na het bijplaatsen van schijfjes door Eric van Dusseldorp en het weghalen van schijfjes door Henk van der Heijden is binnen een dag onderstaande trits ontstaan:

Bijelkaar een fraai voorbeeld van het 'blindstaren' van een componist: andere ogen zien binnen de kortste keren hoe het 'wrakhout' bijgeschaafd moet worden. Klik hier voor de facebook interactie! (En, achteraf, was het simpel het verplaatsen van de zwarte schijf 9 naar 35, zie L en M, de clue!

Het originele 'dubbelprobleem", inclusief de extra zwarte schijf op 35 van Eric om de bijoplossing 17-11 ongedaan te maken. Naast de gegeven oplossing kan wit ook winnen door met dam naar 5 te slaan en daarna 5-19 te spelen.
Weghalen van schijf 9 door Henk gaf deze scherpe 10x10, waarbij 17-11 een schijnoplossing is.
Weghalen van de schijven 9 en 30 door Henk en het bijplaatsen van een schijf op 6 door Eric: nu een scherpe 10x10 zonder schijnoplossing. Welk van de twee is nu beter? Kwestie van smaak, wellicht?

#20. Tjalling Goedemoed (28 mei 2015)

Geeft een prachtige en uitvoerige evaluatie van de diverse arrangementen die de afgelopen tijd in de damwerkplaats gemaakt zijn.

(Zie #3, #12, #16 en #19 hieronder)

Klik hier en lees!

#19. Christian van der Schaaf (2x) en Leen de Rooij (19 mei 2015)

C.v.d.S: "Tom Kieboom's arrangementen van de compositie van Oege Dijkstra (zie #12) kloppen niet. Althans, zijn ook niet scherp: wit kan met de dam naar 7 slaan en dan is de witte schijf op 50 ook niet nodig!
Hieronder een alternatieve mogelijkheid. De stand is gelijk, slaan naar 7 is nu scherp. Het liniespel wordt niet als scherp beschouwd, maar is in de partijproblematiek (een beetje) geaccepteerd. De lelijke tweegevers zouden we graag anders zien." Zie het linker diagram.
L.d.R: "Minder partijachtig maar helemaal volgens de regels en zonder een bijoplosbare slag naar 7."
Zie het middelste diagram. Kijk verder op onze facebook hoe een en ander zich ontwikkeld heeft!
C.v.d.S: "Laatste poging Oege's probleem. Als het allemaal klopt wordt het rafelige slot mijns inziens acceptabel. Een nadeel van forcings is dat het eigenlijke slagidee een beetje ondergesneeuwd raakt. Dan kunnen we altijd teruggrijpen naar Oege's eigen stand of die van Leen." Zie het rechter diagram. Laat Oege nu maar kiezen!


#18. Leen de Rooij (18 mei 2015)

"Het linker diagram bevat een prachtig slagsysteem, maar eindigt in een kreupel slot, bijv. (15-20) 35-44 (11-16), waarop wit zowel kan winnen met 44-49 als met 44-33.
Het is me gelukt om iets beters te produceren, zie het rechter diagram. Het zou echter nog veel mooier zijn als veld 21 met een slag zou worden bereikt, zoals dat in het linker diagram gebeurt.
Ik ben benieuwd of het iemand lukt om het verder te verbeteren."


#17. Hessel van den Hurk (12 mei 2015)

Heeft onderstaande 13x13 compositie op facebook gezet met de tekst:
"Niet helemaal tevreden over de laatste slag naar dam. Die kan helaas op twee manieren (naar 1 of 5). Beetje hulp is welkom!"
In het diagram is het slot met de slag 34x5 naar dam weergegeven.

#16. Adri Geurts (20 april 2015)

Heeft het probleem van Jasper Lemmen (zie diagram #1-R) fraai en scherp weten aan te kleden, zonder het idee geweld aan te doen! Zie het linker diagram. Maar helaas, Arne van Mourik vond in de TurboDambase twee composities die er wel veel op lijken, zie de twee andere diagrammen. Bij elkaar toch een mooi trio variaties op hetzelfde thema. Als Bach dat mag, waarom wij niet?

De 'zaak' #1-R kan hiermee wel als afgerond worden beschouwd met de vraag "Welke bewerking is nou de mooiste?". Of is er toch nog behoefte aan meer variaties op dit mooie thema?

Arrangement van Adri Geurts, gebaseerd op het 'onaffe' origineel van Jasper Lemmen (#1-R)
Aart Miedema, N.B.D.-circulaire (voorganger van De Problemist) 10 mei 1942
Dirk Kleen, De A.D.G.'er augustus 1967

#15. Tom Kieboom (13 april 2015)

"Ben zo'n week, elke dag een uurtje, bezig geweest om dat fraaie probleem van Oege Dijkstra (zie bij #12-L) scherp te krijgen.
Die overblijvende zwarte schijf op 3, noodzakelijk voor de compositie, was best een lastig ding. Op een gegeven moment kon ik die schijf functioneel maken in zowel een 11x12 als een 12x12 arrangement.
Allebei nog niet helemaal ideaal, dus er zitten wellicht nog verdere uitdagingen in."

De twee arrangementen zijn onder #12 als M- en R-diagram weergegeven met commentaar.

#14. Henk van der Heijden (10 april 2015)

Wist Michiel Kroesbergen's 11x10 arrangement (zie dia #13-M hieronder) simpel om te vormen tot een gelijkwaardige 10x10 (zie dia #13-R hieronder).
Simpelweg door de zwarte schijf 20 weg te laten! Is hiermee nu een Lemmen-Kroesbergen-van der Heijden coproductie ontstaan zonder bijoplossing?
De tijd of de computer zal het ons leren.

#13. Michiel Kroesbergen (9 april 2015)

Als redacteur 'Partijproblematiek' maakte hij in Het Damspel van maart reclame voor onze werkplaats. Daarbij werd gelijk een poging gedaan om de 11x11 compositie van Japser Lemmen (zie #1-L diagram) te ontdoen van de bijoplossing 27-21: "In het linker diagram halen we witte schijf 35 weg en zetten we zwarte schijf 25 vast op 34 en zie: een ongelijke schijvensituatie, maar de bijoplossing is verdwenen. Wat is erger? (Vervolgens zou je de schijvenverdeling weer kunnen herstellen door óók de zwarte schijf 19 op 8 te plaatsen en een witte op 19, maar daar krijg je dan weer een bijoplossing voor terug in de vorm van 27-22! Het leven van een problemist gaat niet over rozen ...)

De originele 11x11 compositie van Jasper Lemmen met 27-21 als bijoplossing (zie ook #1-L)
Het 11x10 arrangement van Michiel Kroesbergen. Wellicht kan dit arrangement nog verder verbeterd worden ... ondanks die rozen?
Henk van der Heijden's 10x10 arrangement (zie boven #14) door de zwarte schijf op 20 gewoon weg te laten!

#12. Oege Dijkstra (6 april 2015)

Vraagt hulp om zijn creatie een scherp slot te geven. De forcing mag weggelaten worden, maar de aanvangsstand moet wel 'partijachtig blijven'.

1.
2.
3.
1: Originele 10x10 creatie van Oege Dijkstra, die helaas onscherp eindigt met de witte dam op 5 en een zwarte schijf op 3.

2: 11x12 arrangement van Tom Kieboom, waarbij de zwarte schijf op 3 nu bijdraagt aan een scherp slot. De ongelijke aanvangsstand is uiteraard een minpuntje, de extra witte schijf op 50 zorgt daarentegen voor een leuke chaotische tussenstand met zwart 2x op slag en wit op zowel 2- als 3-slag. De forcing is weggelaten: werkt die nog?

3: Het bovengenoemde 11x12 arrangement omgezet in een 12x12 compositie, ook weer zonder forcing. De stand is toch niet écht gelijkwaardig te noemen, helaas: zwart staat er positioneel niet al te best voor.

Dus nog ruimte voor verbetering mogelijk?

#11. Arne van Mourik (26 maart 2015)

Gisteren viel mijn oog op een (ongepubliceerd) "oud" gaaf wrak van mijzelf. Ooit was er in De Problemist een (kort lopende) rubriek voor gave wrakken, voorloper van de damwerkplaats!
Het linker diagram bevat de frisse auteursoplossing, het middelste de keiharde positionele bijoplossing.
Ik kan me nog goed de teleurstelling voor de geest halen toen ik bemerkte dat na wits eerste zet 27-21 zwart geen enkele redding heeft ( als zwart 18-23 i.p.v. de aangegeven 9-14 speelt wint wit zelfs nog hardhandiger dan de bedoelde ontleding van het linker diagram).

1.
2.
3.
Het heeft mij vele uren had gekost om het idee (47x29) 25-20 (24x15) 27-21 (26x17) 6x24 van het linker diagram te gieten in een aangename stand. Het kan ook met damschuifoffer 3-21, maar ook dat bracht mij niet tot een acceptabele stand. Het idee is ook te verplaatsen op het dambord, zoals in het rechter diagram is weergegeven. Beide ideeën zijn niet terug te vinden in de TurboDatabase compositions.

Graag bied ik dit idee als mijn eerste aanbieding voor de werkplaats aan. Misschien heeft iemand anders meer geluk (of wijsheid).

#10. Leen de Rooij & Tom Kieboom (21 maart 2015)

Hebben behoorlijk aangepakt in de werkplaats via heel wat wederzijds e-mail-verkeer. Triggers waren zowel Leen's als Tom's probeersels, die hieronder als #7 en #6, achtereenvolgens, hieronder in de werkplaats waren aangeboden.
Het resultaat mag er wezen: er zijn drie nieuwe mooie composities uitgekomen die te zijner tijd in De Problemist zullen verschijnen.
Daarom kunnen deze drie tot die tijd nog niet op de site gezet worden: dan is het nieuwtje ervan af.

#9. Virmantas Masiulis (9 maart 2015)

Maakte een aantal problemen op het eindspel van Henk van der Heijden, getriggerd door Arjen Timmer's poging voor een partijachtige compositie hieronder (zie #8). Drie ervan zijn met de applets na te spelen, de overige creaties kunnen op zijn weblog bekeken worden! Reacties zijn welkom bij zowel Virmantas Masiulis als Arjen Timmer!

1.
2.
3.

#8. Arjen Timmer (5 maart 2015)

"Ik zat weer eens rond te neuzen in de digitale werkplaats van de KvD. Al snel verscheen het onderstaande diagram op mijn zakdambordje, een bewerking naar aanleiding van het eindspel van Henk van der Heijden (dat volgens Arne van Mourik toch scherp bleek te zijn) in een meer partijachtige aanvangsstand. Uiteraard is mij geleerd dat je niet te snel tevreden moet zijn, dus probeerde ik nog wat verder te componeren; echter zonder resultaat.
Toen resteerden mij twee redenen om deze compositie toch toe te sturen: (1) alle pogingen, reacties etc. zijn immers welkom in de werkplaats en (2) zo slecht is de compositie nu ook weer niet.
Hoewel, zag ik wat later: er zit nog een positionele bijoplossing in als wit als derde zet 32-28 speelt!"

Opmerkingen en/of suggesties voor verbetering? Stuur Arjen een e-mailtje!

#7. Leen de Rooij (3 maart 2015)

Ik had een mooi probleem gevonden, maar zag met het blote oog dat het een bijoplossing had (dia L). Toen ik het probeerde te verbeteren, kwam er een stand uit met twee plusschijven voor wit (dia R). Weliswaar kan wit nu niet meer op een andere wijze winnen, maar het verstoorde evenwicht blijft toch jammer. Misschien is er iemand die een betere oplossing kan vinden. Mogelijk kan er een ander motief aan gebreid worden. Elke suggestie is van harte welkom in mijn mailbox !

1: Als zwart, na wits eerste zet 42-38, niet 33x42 maar 39x50 slaat volgt er winst voor wit door overmacht volgens 2.38x29 50x17 3.18-12 7x18 4.23x34 17-21 5.16x17. Het zou dus een ideaal probleem zijn, ware het niet dat wit ook kan winnen door na zwarts slag 33x42 te vervolgen met 2.37x48 39x50 3.31-26 50x17 4.27-21 13x22 5.21x34!

2: In mijn poging om hier nog iets van te redden kwam ik tot deze constructie. Omdat wit twee schijven voor staat wordt zwart gedwongen om na wits eerste zet 28x50 te slaan. Is dit iets waard? Wit staat twee schijven voor en schijf 9 is eigenlijk een figurant. Toch kan wit niet op een andere manier winnen. Kan zo'n stand er nog mee door of is dit iets voor een rubriek met te verbeteren standen?

#6. Ardjan de Jong (15 februari 2015)

Is een gewaardeerde expert in het 'repareren' van onvolkomen damcomposities. Hij heeft er heel wat weer 'bovenop' geholpen. Tom Kieboom stuurde Ardjan in 2014 een vastgelopen probleem toe, dat hij binnen de kortste keren wist te fileren van de oorspronkelijke 15x15 tot een haarscherpe 9x8, die tenslotte door Arne van Mourik werd omgezet in een nog fraaier 8x8-miniatuur, simpelweg door het weghalen van een overbodige zwarte schijf.
Waarom dan alsnog in de werkplaats gezet? Het is een prima voorbeeld hoe problemisten elkaar kunnen helpen om tot een gewenst mooi eindresultaat te komen!
Kijk eens naar de onderstaande 'onvoltooide' 15x15 en de mooie scherpe gefileerde 8x8 ervan:

1: Origineel 15x15 probleem van Tom Kieboom dat een mooie slagcombinatie bevat, maar mank loopt door verwisselbare zetten en een wat slordig eind(spel).

2: Door Ardjan de Jong gefileerde versie ervan naar een 8x8 miniatuur, na Arne's kleine reparatie, inclusief de leerzame suggestie: "Als je vastloopt, ga dan terug naar de basis van het slagidee en probeer het van daaruit opnieuw." Deze 8x8 is verschenen, als coproductie Tom Kieboom/Ardjan de Jong in De Problemist oktober 2014.

Vraag: zijn er wellicht nog andere mooie reparaties mogelijk vanuit dat 'manke' 15x15 probleem? Coproducties, zoals in de wetenschap gebruikelijk zijn, zijn toch (te) mooi om waar te zijn! Zo ja, graag een e-mailtje aan Wouter Morssink.

#5. Henk van der Heijden (11 februari 2015)

Vraagt voor hulp om zijn onderstaande compositie te repareren naar een waardig slot:

1. 37-31 26x37 2. 32x41 21x23 3. 42-37 36x47 4. 37-32 47x33 5. 32-28 23x32 6. 48-42 39x37 7. 50x28 32x23 8. 22-18 13x22 9. 17x28 23x32 10. 07-02 16x18 11. 02x27 A14-20 12. 27-38 20-25 13. 38-43 01-07 14. 43-34 07-11 15. 34-39 11-16 16. 39-43+ (deze hoofdvariant is in de applet weergegeven);

Of A14-19 12. 27-49 19-24 13. 49-40 24-30 14. 40-45 30-35 15. 45-12 01-06 16. 12-07+

Arne van Mourik heeft al eerder enig commentaar gegeven op dit probleem, en geeft aan dat het hem nog niet gelukt was om een verbetering te vinden. Hieronder Arne's opmerkingen:

"Probleem" met dit probleem is dat het slagwerk allemaal wel "lekker loopt" maar dat er geen slot overblijft. Zie de stand in het diagram na de 10e zet van zwart. De witte dam kan naar allerlei velden slaan (niet alleen 27 maar bijvoorbeeld ook 31) en ook na 2x27 is het slot verre van scherp. Oftewel: er zal iets aangepast moeten worden om het mooie blok waarmee je bent begonnen in ere te houden.

De gevraagde hulp kan per e-mail aan Henk aangeboden worden!

#4. Tom Kieboom (8 februari 2015)

Als "chef" damwerkplaats kon ik het niet laten ook naar Jasper Lemmen's problemen te kijken.
Kreeg echter zijn eerste probeersel (zie diagram #1-L hieronder) met geen mogelijkheid tot een scherp slot gerepareerd. Dwaalde daarmee behoorlijk af en er ontstonden op een gegeven moment onderstaande 'standjes', verre van ideaal, namelijk beide met een laatste domme zet van zwart:

L: Maar toch wellicht iets aparts: kon geen bijoplossing vinden (als wit als eerste zet 41-36 speelt lijkt wit positioneel te kunnen winnen). Maar zowel DAM2.2 als Flits geven remise aan, betere damprogramma's of spelers denken daar wellicht anders over). Dit 'standje' komt niet in TurboDambase compositions 2013 voor. Is deze 6x7 dan toch iets om tot een waardige compositie te bewerken?

R: Speel deze 6x6 eerst na met de applet. Ook best aardig, vónd ik, in eerste instantie. Want ... ik had de simpele winst van wit volgens 1. 46-41 39x30 2. 42-37 31x42 3. 48x26+ compleet over het hoofd gezien!

Misschien dat iemand toch door deze "Tommy-dummy" aan het werk gezet wordt?

Ik merk het wel, in mijn e-mail in-box, of collega-problemisten hieruit inspiratie gevonden hebben!

#3. Twee 'gevonden' fraaie bewerkingen (3 februari 2015)

Het slagidee van Jasper Lemmen van zijn derde compositie (zie #1-R diagram) bleek volgens Arne van Mourik al tientallen malen bewerkt te zijn.
Het heeft dan ook weinig zin om aan Jasper's probeersel verder te werken. Uit de TurboDambase viste Arne o.a. de onderstaande twee fraaie bewerkingen:

Aart Miedema, N.B.D.-circulaire [DP] 10 mei 1942
Dirk Kleen, De A.D.G.'er augustus 1967

#2. Er wordt al gewerkt (27-29 januari 2015)

Arne van Mourik en Henk van der Heijden zijn al gelijk aan het werk gegaan naar aanleiding van Jasper Lemmen's oproep voor hulp (zie onderstaand item #1).

Om te laten zien hoe zo'n samenwerking zoal kan gaan heb ik expres de 'ruwe data' (de e-mail-correspondentie) van deze arbeid in een pdf-file samengevat.

Vergelijk het met een labjournaal waar de experimenten in worden opgetekend en dat de basis vormt voor een uiteindelijk net verslag, in dit geval mogelijk een fraai damprobleem.

Wordt vervolgd met bewegende diagrammen van de eindresultaten! Wouter Morssink

#1. Jasper Lemmen (20 januari 2015)

Krijgt de 'eer' om als eerste in de damwerkplaats deel te nemen, omdat hij als eerste een oproep deed "Wie kan mij toch helpen?" in zijn verhaal over "Hoe damproblemen tot stand komen". Een oproep die geleid heeft tot het intstellen van deze werkplaats!
Hieronder drie werkstukken van hem die nog lange na niet af zijn en daarom steun vragen van collega's.
Stuur suggesties voor verbetering, of nog beter ter vervolmaking, toe per e-mail aan Jasper Lemmen en Tom Kieboom.

Helaas wint 27-21 ook.
Een leuk combinatieidee, maar niet scherp en met zetverwisselingen. Momenteel niet meer dan een aardige praktische combinatie.
Een leuke klap, maar er staan in de slotstand nog wat overbodige schijven.