Een abonnement op De Problemist?


Maak € 55 over op rekening: NL82 INGB 0000 407690
t.n.v. KRING VOOR DAMPROBLEMATIEK-PENN KVD,
B. van Gaalenstraat 28, 8101 ES Raalte, onder vermelding

van je naam, adres, postcode en woonplaats.

Je ontvangt dan vanzelf zes keer per jaar ons orgaan per post halverwege
de 'even' maanden februari - april - juni - augustus - oktober - december.

Eerst een e-mailtje naar de secretaris of voorzitter voor wat nadere informatie
over het hoe en wat kan ook. Zeker wanneer je een abonnement wilt nemen
ergens halverwege het kalenderjaar.

Wij bieden in dat geval met alle plezier persoonlijk 'maatwerk' aan.               
 Nederlands         English