Boeken      Books


Damwoordenboeken
Nederlands

    Verklarend woordenboek van zeer veel begrippen in het partijdammen en de damproblematiek.
    Zou door Van Dale uitgebracht worden, maar dat is er helaas niet van gekomen. Nu wel, dus!

    Vertaling van de meest belangrijke begrippen in het partijdammen en de damproblematiek.
    Harm Wiersma liet eind 2013 weten zich grote zorgen te maken over de slordige damnomenclatuur in,
    met name, het Engels. Arie van der Stoep had nog een fraai boekje uit 1976 thuis liggen, samengesteld
    door J.F. Moser, dat vrijwel niemand schijnt te kennen!     (Zie ook de facsimile ervan)Draughts dictionaries
Explanatory Dutch dictionary & Dutch-French-English dictionary

Miniatuurforcings                                   DAM Quichotte

                             

              ARIE VAN DER STOEP BEHANDELT 
MINIATUREN VAN 4X4 TOT 8X8 SCHIJVEN IN                                    FRANS VAN LEEUWEN (1926-2013) WAS SINDS ZIJN 11e
PARTIJSTAND MET GEFORCEERDE WINSTEN.                                         ACTIEF MET DAMMEN, DENKEN EN COMPONEREN.
                                                                                                                 
VAN DE PROBLEMIST DIK VAN DEN BERG TOT                                      EEN BEGAAFD KUNSTENAAR EN ONDERHOUDEND
DE PARTIJDAMMER JANNES VAN DER WAL                                          VERTELLER, MET EEN VERRASSENDE VIRTUOSITEIT.

INCLUSIEF CREATIES VAN IJZERSTERKE                                               EEN BLOEMLEZING VAN ZIJN COMPOSITIES EN 
DAMMERS ALS FRANS HERMELINK EN                                                COLUMNS VAN DE AFGELOPEN VEERTIG JAAR.
ANDREAS KUIJKEN DIE ZOWEL                                                            DE MOEITE WAARD, ALS PARTIJDAMMER,
      PARTIJSPELER  ALS PROBLEMIST ZIJN.                                                            PROBLEMIST OF GEEN VAN BEIDE.             
Left: Many 4x4 to 8x8 miniature forcings.                                            Right: Anthology of his draughts, thinking and composing.                                

Beide boeken zijn per e-mail te bestellen voor € 15, exclusief € 2.50 verzendkosten.
(Both books can be ordered (€ 15 each, without € 2.50 mailing costs) by e-mail.)
MINIATUUR FORCINGS:  
Arie van der Stoep , DE DAM QUICHOTTE:  Arne van Mourik


Marcel Deslauriers: partijen, fragmenten en analyses
'games, fragments and analyses'
  
Het lijvige werk van Lambert-Jan Koops over de wereldkampioen van 1956 kan het beste worden omschreven als een 
damtechnische monografie. Om kort en goed te gaan: er is geen enkele reden om het boek niet meteen te bestellen!
The extensive work of Lambert-Jan Koops about the world champion of 1956 can be best described
as a draughts technology monograph. Worthwhile to order it!

Uitgave in eigen beheer, 301 pagina's. Te bestellen door € 23,84 over te maken naar NL18RABO0312908539,
t.n.v. J.A. Koops, o.v.v. naam en adres waar het boek naartoe gezonden moet worden.
(info@lambertjan.nl)

Order by transfer of € 23,84 to bank account  NL18RABO0312908539 of J.A. Koops.
mentioning your name and postal adress.
(info@lambertjan.nl)

The art of winning

The beauty of the game of draughts
By NM Tjalling Goedemoed
Dit boek staat ook online. Tjalling Goedemoed heeft
het boek verkocht aan de werelddambond voor een
vriendenprijsje en alle dammers kunnen het boek gratis
downloaden.
Een textboek waarin van vele speltypen fraaie forcings
zijn opgenomen.
Met behulp van deze didactische problematiek komen
partijspelers wellicht vanzelf in aanraking met en
geïnteresserd in de andere vormen van de damproblematiek.


This book is also online. Tjalling Goedemoed has sold his book    
for a very friendly price to the world draughts society and all
draughts players can download it free of charge.
A textbook containing many beautiful forcings that are related
to the various positions in draughts games.
Using this kind of illustrations, by combining draughts games
with compositions, draughts players will also come in contact
with and interested in other aspects and examples of the art of
draughts composing.

 
DAMMEN: DERIVAAT VAN
EEN RUIMTESPEL
BRAM DOEVES

2015
A limited edition of 50 booklets, 54 pages, containing 100
diagrams: 54 end games, 42 forcings and game-like draughts
compositions, and 4 end games with King, published in 2015.
Price € 20 including mailing costs.
 Ordering by e-mail to the author.
Collection of his printed and on-line draughts columns
during 2010-2015, 200 pages, containing about 400
diagrams dealing with combinations and end games.
Price € 7,50 + mailing costs.
Ordering by e-mail to the author.
 
Beschrijving hoe populair het damspel vóór ca. 1850 was, veel populairder
dan het schaakspel, in geheel Europa gespeeld door arm en rijk, van
bedelaar tot koning. De ontwikkeling van het damspel, in de middeleeuwen
gespeeld op een lijnenbord, vanaf de 14e eeuw op een geruit bord van
64 velden. Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw gespeeld op het
100-ruitenbord, voor het eerst in Nederland, met bijna dezelfde regels
als tegenwoordig. 242 pagina's met vele illustraties en diagrammen.  
Description of how popular draughts was before ca. 1850, much more
popular than chess, in whole Europe played by both the poor and the rich,
from beggar to king. The development of draughts, in the middle ages
played on a lined board, from the 14th century on a checkered board of
64 squares. From the second half of the 16th century played on a
100-checkered board, at first in The Netherlands, using almost the same
rules as nowadays. 242 pages with many illustrations and diagrams.
Dit boek uit 2007 kost € 28, inclusief verzending, en kan besteld worden
bij de auteur via e-mail.
This book from 2007 costs € 28, including mailing, and can be ordered
from the author by e-mail.

90 pagina's met honderden diagrammen!
90 pages with hundreds of diagrams!
Een indrukwekkend historisch overzicht, ook on-line!
An impressive historic overview, also on-line!
Beide boeken zijn te bestellen met een e-mail
naar de KvD-bibliothecaris, Arne van Mourik.
Both books can be ordered by an e-mail
to the KvD librarian, Arne van Mourik.

PRAATDAM

Johan Kraaijenbrink

Artikelen over het dammen in al zijn facetten!
Geschikt voor dammers en niet-dammers.

259 pagina's van 17x24 cm

Prijs € 20 (€24 per post)

Klik hier voor verdere informatie
en
wijze van bestellen!


Kanttekeningen

bij een
vermaard damboek

K.W. Kruijswijk

2013


Te bestellen bij
K.W. Kruijswijk, Obrechtlaan 30, 3723 KC Bilthoven
(Tel.: 030-2282424)

Eventuele tussenpersoon is Arne van Mourik,
die tevens de boekbespreking heeft geschreven.E-mail Johan Bulstra: johanbulstra@home.nl
(Source: De Problemist February 2017, p. 20)


"The seventh sky of the dual"


(Bron: Hein Wilsens, De Problemist februari 2017, blz. 22)

New booklets of KNK


The KvD-society members Johan Krajenbrink and Lambert-Jan 
Koops have made four new issues in the series KNK.

This on behalf of the 2016 WC match between Roel Boomstra 
and Jan Groenendijk.

The booklets contain combination tests and practical 
combinations of both of them, including analytical considerations 
concerning their most inspiring victories from a technical point
of view.

The booklets cost 6 euro apiece,
so 24 euro for the whole series.

Ordering by payment this amount to:

NL18 RABO 0312 9085 39 on the name of L.J.A. Koops

under mentioning your name and postal adress!(Source: Hein Wilsens, De Problemist Februari 2017, p. 22)          
   
 Nederlands         English