Eindspelen van Gerrit de Bruijn


1. Gerrit de Bruijn
    In het eerste eindspel zijn er voor zwart
    twee mogelijkheden na wit's tweede
    damzet 32-27. Daarom twee applets.
    Links: Het verloop vanaf het begin. 
    Zwart weet een tweede dam te halen.
    De zwarte dammen kunnen niet ontsnap-
    pen aan de dreigende Coup Gagnon!
    Rechts: Stand na wit's tweede zet met
    het enige alternatief voor zwart om een
    tweede dam te halen. Wit lost dat op
    via een damruil en zwart zit gevangen!2. Gerrit de Bruijn
    Ook dit eindspel heeft twee varianten, die in de onderstaande
    applets zijn na te spelen.

    Links: De hoofdvariant is weergegeven vanuit de beginstand.
    Wit kan niet verhinderen dat zwart dam haalt, maar weet die
    toch nog in een aantal zetten op het nippertje te vangen!

    Rechts: Stand na wit's tweede zet. Zwart haalt nu dam op het
    andere veld. Wit moet nu zijn dam offeren om de zwarte dam
    te vangen en wint door dubbele oppositie.3. Gerrit de Bruijn
    Deze eindspelcompositie bevat binnen de twee hoofdvarianten
    A en B nog een behoorlijk aantal sub-varianten ('tweesprongen')
    die de moeite waard zijn om allemaal na te spelen. Vandaar dat
    er vijf applets zijn weergegeven. Er zijn nog een aantal neven-
    varianten, maar die zijn 'voor het gemak' maar weggelaten.

    De eerste drie applets betreffen de hoofdvariant A.   
    Links: De eerste variant van begin tot eind.
    Midden: Stand en vervolg na wit's elfde zet: zwart speelt 19-23.
    Rechts: Stand en verloop na wit's tweede zet: zwart speelt 12-18.


De volgende twee applets laten de twee varianten van de hoofdvariant B zien.
Zwart heeft nu na de eerste zet van wit niet 8-12 maar 3-9 gespeeld.
Links: Het verloop van de eerste variant vanaf de beginstand van de eindspelcompositie.
Rechts: Stand en verloop van de tweede variant na wit's vierde zet: zwart speelt nu 8-12.
Hier eindigt de partij in het klassieke Timoneda motief.