Links naar andere dam-websites

Links to other draughts websites


    Koninklijke Nederlandse Dambond
        Op de site van de KNDB is uitgebreide informatie te vinden over toernooien, de nationale competitie en damclubs in Nederland.
        Via deze site is er tevens toegang tot de KNDB webwinkel.
This site of the Royal Dutch Draughts Society (KNDB) contains information about tournaments, the Dutch national contest
and draughts clubs in The Netherlands. There is also an entrance to the webshop of the KNDB.

    Jeugddammen
        Speciale site van de KNDB voor jongeren met veel informatie over jeugdtoernooien en dammen door basisscholieren.
Special site of the KNDB ('Royal Dutch Draughts Society) for youth draughters with information about youth tournaments
and draughts by elementary schoolchilds.

    Erics damsite
        Deze site van Eric van Dusseldorp bevat een mooie verzameling damproblemen in bewegende diagrammen. Zeker de moeite
        waard, mocht je in onze Showroom zijn 'uitgekeken'! Daarnaast zijn diverse andere damzaken op zijn site te vinden.
Thirteen-langual (!) draughts site of Eric van Dusseldorp, showing a beautiful collection of problems in moving diagrams, 
quite worthwile to visit if you want more problems than given in our Showroom! Contains also various other draughts items.


    End games and more
        In deze site van Jaap Bus worden bijzondere eindspelen en andere composities getoond en toegelicht.
        Deze zijn eveneens met bewegende diagrammen na te spelen.
This site of Jaap Bus contains and regularly presents extraordinary end games, both old and new ones.
These can be played by moving diagrams.

    Alldraughts
        Ongeveer een jaar was deze nieuwe website nu in de lucht, een aan dammen gewijde site die vrijwel dagelijks damnieuws bracht.
        Dit nieuws bevatte alle aspecten en vormen van dammen, waaronder ook de problematiek. De intiatiefnemers waren Jasper Lemmen,
        Maarten van Leenen en Marcel Kosters. (Deze site stond helaas sinds 7 maart 2016 stil en is daarna helaas verdwenen!)
About one year this new website was active, a site devoted to draughts in its broad sence with daily news.
All aspects of draughts were presented, including draughts problemism. Jasper Lemmen, Maarten van Leenen, and
Marcel Kosters were the promotors. (Unfortunately, this site stood still since March 7, 2016 and disappeared later on.

     Slagzet
        Hierop kan iedereen zijn standen delen, die door anderen kunnen worden opgelost. Aan elke stand is een moeilijkheidsgraad
        gekoppeld, inclusief een tijdslimiet voor het oplossen. De site wordt beheerd door Maurits Meijer.
Trilingual site managed by Maurits Meijer, on which you can share draughts positions to be solved by others.
Each position is coupled to the degree of difficulty, including a time limit for solving.

    Dammen Startpagina
        Dochterpagina van de website Startpagina, die wordt beheerd door Eric van Dusseldorp. Ook hier is veel informatie te vinden
        over partijdammen en damproblematiek.
Daughter page draughts of the website 'Startpagina', managed by Eric van Dusseldorp. Contains a lot of information
about both draughts games and problemism.

   Draughts History
        Deze site van Arie van der Stoep (onze oud-eindredacteur) bevat de nieuwste inzichten in de geboorte van het damspel, de ontwikkeling 
        van het damspel in de loop der eeuwen en de plaats van het damspel in de samenleving in het verleden. De verkregen inzichten zijn het 
        resultaat van zijn wetenschappelijk onderzoek sinds 1975.
Bilingual site of Arie van der Stoep (former Chief editor) contains the newest insights of the birth of draughts, the development of
draughts during many centuries, and the position of the draughts game in the society in the past. The insights obtained are the
result of scientific research since 1975.

    Krekwekdogt
        Blog van onze eindredacteur Hein Wilsens, waarop naast problematiek en partijdammen vele andere zaken zijn te vinden
        waar hij zijn licht op heeft laten schijnen.

Bilingual blog of our Chief editor Hein Wilsens, devoted to both problemism and games of draughts, including his personal
views on other interesting issues.

    Turbo Dambase
        Digitale encyclopedie met meer dan een half miljoen partijen en composities. Onmisbaar geworden voor zowel partijspelers
        als problemisten van het mooie damspel!
'Turbo Draughts base', a digitel encyclopedia containg more than half a million draughts games and compositions.
Has become indispensable for both party players and problemists of the beautiful game of draughts!

    Virmantas Masiulis
        Persoonlijk weblog, waar deze problemist uit Litouwen zijn nieuw composities met grote regelmaat laat zien.
        M.b.v. de website bing.com/translator kan de tekst vertaald en begrepen worden.
Personal weblog by which this problemist from Lithuania regularly shows his new compositions.
Using bing.com/translator, the text can be translated and understood.

    HOOFDLIJN
Magazine voor dammers: verhalen, partijen en problemen. Magazine for draughters: stories, games and problems.

    Damboeken & Zo
        Een niet-commerciële website voor de verkoop van damartikelen van Henk Stoop.
        Zowel nieuwe als tweedehands boeken, tijdschriften, borden & schijven, klokken.

'Draughts books & So', a non-commercial website of Henk Stoop, selling draughts-related articles.
Both new and second-hand books, journals, boards & pieces, clocks. 
  

   
               
   Nederlands         English