Damwerkplaats

In deze werkplaats kunnen damproblemisten composities plaatsen
die niet tot een goed einde gebracht konden worden. Met de vraag
"Wie kan mij helpen om mijn probeersel te vervolmaken tot een
écht goed damprobleem?".
Zulke probeersels kunnen ingezonden worden aan Tom Kieboom,
die deze dan op datum van inzending in deze werkplaats zet.
Of je zet het zelf op onze facebook, dat werkt ook prima!
Collega-problemisten die voorstellen tot verbetering hebben
kunnen vervolgens per e-mail reageren naar de auteur en de
webmaster.
Eindresultaat kan dan een mooi damprobleem worden op naam van zowel de auteur die de voorzet
gaf als de auteur die de voorzet wist af te maken met een doelpunt!

              
Draughts working place

Here, draughts composers can offer
their compositions that couldn't be
finilished to the desired 'happy' end.
Asking for help to accomplish, with
help of others, your ideas towards
an acceptable, or even beautiful
composition.
So, send your "failures" to the
webmaster, Tom Kieboom, by
e-mail or place it on our facebook!
Who knows, your idea wil be
'transformed' into a great composition.
Of course, as a joint effort, it may
result in a co-authorship!

#58. Wie volgt? #58. Who's next?
#57. Leen de Rooij's reactie op het motief van #55 (19 mei 2017):
"Beste Tom, Je kunt opgave werkplaats 55 ook een eenvoudig, maar doelteffend bewerken als hieronder: De stand is gelijk; de doorgebroken schijf op 15 blijft, maar komt mij niet als hinderlijk voor; één van de stukken voor de slag 15x44 wordt op zijn plaats gebracht; de zwarte dam moet naar 21 slaan om zettenverwisseling te voorkomen. Is het iets? Groet, Leen"
Heel mooie stand en ontleding.
Verdere inspiratie voor anderen? Stuur het op aan Tom Kieboom!
9x9
#57. Leen de Rooij's reaction on the motif of #55
(May 19,  2017), translated:

"Dear Tom, You may also arrange the issue working place 55 in a simple but effective way as shown on the left.

The number of pieces are equal.
The free piece on 15 remains, but I don't consider that as inconvenient.
One of the pieces for the stroke 15x44 is brought in position.
The black king must shot to 21 in order to avoid interconversion of moves.

Is it anything? Regards, Leen"

Further inspiration for others?

Send it to Tom Kieboom!

 
#56. Virmantas Masiulis' reactie op het motief van #55 (17 mei 2017):
"Hello, Some way to get variations of R. van der Klift motif in a short time."
Vier varianten, waarvan de laatste twee in een nette stand. De doorgebroken witte schijf op 15 kon één keer weggewerkt worden. Verdere inspiratie voor anderen? Stuur het op aan Tom Kieboom!
 
1. 9x9
2. 7x8
3. 10x9
4. 11x10
 
#56. Virmantas Masiulis' reaction on the motif of #55 (May 17, 2017):

"Hello, Some way to get variations of R. van der Klift motif in a short time. Regards, Virmantas"

Four variants, two of them in a decent position.

The white piece on square 15 could be removed once.

Further inspiration for others?

Send it to Tom Kieboom!
#55. Hein Wilsens (DP april 2017, blz. 73): een ordentelijke Van der Klift?
(15 mei 2017)
Wie is in staat een ordentelijk probleem te maken op dit motief
met zwart aan zet? De zwarte dam kan geen kant op, ook 35-40 helpt niet!

Nol Polman en Arend Stuurman maakten in 1947 eenzelfde compositie,
echter met twee minschijven en een vrije witte schijf op veld 15.

Tom Kieboom wist de minschijven weg te werken (L), Ardjan de Jong (M)
en Tom Kieboom (R) deden daarna een poging zonder doorgebroken
witte schijf op 15, de laatste heeft echter bijoplossingen. 

Stuur creaties op aan Tom Kieboom: de mooiste krijgen een prominente
plek in De Problemist en op de website!
L: Tom Kieboom                                             M: Ardjan de Jong                              R: Tom Kieboom

#55. Hein Wilsens (DP april 2017, p. 73): a decent Van der Klift?
(May 15, 2017)

Who is able to make a decent problem on this motif with black to move?
The black king is captured, while the move 35-40 doesn't help!

Nol Polman and Arend Stuurman made in 1947 the same composition, although in a 10x12 piece position and a free white piece on square 15.


Tom Kieboom made an arrangement in an equal 12x12 piece position (L), both Ardjan de Jong (M) and Tom Kieboom (R) did thereafter an attempt to remove the white piece on 15, the last one having side solutions, however.

Please, send your creations to Tom Kieboom: the best ones will get a prominent position in De Problemist and on the website!
P.S. Zijn de 13x12-stand én inleidende forcing  van onderstaande variant op L een acceptabel iets?
DAM2.2 pc-pc speelt ook de eerste zetten. Elk commentaar is van harte welkom bij Tom Kieboom!

P.S. The 13x12-stand ánd initial forcing of the variant of L, shown on the left, are they kind of acceptable?

DAM2.2 pc-pc also plays the first moves.

Any comment is quite welcome by
Tom Kieboom!
#54. 
Henk van der Heijden (22 februari 2017)

Had met Leen de Rooij een "damprobleeminteractie" op de 10x10 draughts technics site van Henk Stoop.

Mooi voorbeeld hoe online samenwerking ook op die site tot inspiratie en resultaten leidt.

Zie de toegestuurde volledige e-mail-samenvatting van Henk
#54. February 22, 2017
Henk van der Heijden
Had with Leen de Rooij a 'draughts problem interaction' on the
10x10 draughts technics site of Henk Stoop. Nice example of online cooperation on this site.
See the English summary.
#53. Henk van der Heijden (17 februari 2017)
"Vaak stuit ik op problemen bij de door mij gemaakte problemen. Zoals onderstaand probleem dat ik op de KvD FB pagina had gezet. Ik vond het zelf wel een geslaagd 'Oostblok' probleem. Geïnspireerd door ... Adam Hlasny*. Zie hieronder met daarbij het commentaar. Vraag is nu om het in de Werkplaats aan de orde te stellen, en wie weet ... ? Zelf ben ik ook aan het zoeken naar een oplossing voor de bijoplossingen."    [*Is de laatste tijd flink actief op facebook!]


L:  Henk van der Heijdens "Problem like an Adam Hlasny" met de beoogde oplossing.

M & R:  Adam Hlasny's aangegeven bijoplossingen op facebook.
#53. February 17, 2017
Henk van der Heijden
Has often problems with his created problems. Like this one that he has put on his KvD-facebook. It is a very nice 'Eastern bloc' problem, inspired by ... Adam Hlasny, who is very active on facebook!

See further the comments below.

Henk asks for help in order to avoid side solutions of this problem, while he himself is also looking for solutions to get rid of side solutions.

L: Henk van der Heijden's "Problem like an Adam Hlasny" with the intended solution.

M & R: Adam Hlasny's side solutions given on facebook.


 
#52. Tom Kieboom (23 januari 2017)
"Ik heb als hobby het creëren van zogenaamde 'polymeerslagkeuzes'. Het begon met een 6-keuzeslag in mijn rubriek 'Hoe ontstaat een damprobleem?' in De Problemist van december 2012. Daarna gevolgd door een 7-keuzeslag in de rubriek van Tjalling Goedemoed in het Friesch Dagblad van 27 november 2015 en een 8-keuzeslag op de website van Eric van Dusseldorp en in de rubriek van Arne van Mourik in De Problemist van april 2017.
Links hieronder nu een 9-keuzeslag met een gatenkaas-stand, geplaatst op de KvD-facebook pagina van Henk van der Heijden van 14 januari 2017. Dat arrangement moet te verbeteren zijn, toch?
Rechts onder een eerdere poging van een 10-keuzeslag, KvD-facebook van 19 juni 2015, die jammer genoeg nog geen goed einde heeft.
Is het maximum op het 10x10 bord bereikt? Elke opmerking of suggestie is welkom!"

#52. January 23, 2017
Tom Kieboom

"
My hobby is the creation of so-called 'polymer-stroke-choices'. It started with a 6-stroke-choice in my column 'How a draughts problem is created?' in De Problemist of December 2012. Followed by a 7-stroke-choice in the column of Tjalling Goedemoed in the Friesch Dagblad of  November 27, 2015 and an 8-stroke-choice on the website of Eric van Dusseldorp and in the column of Arne van Mourik in De Problemist of April 2017.
Now a 9-stroke-choice is shown in the left diagram, with a cheese-hole postion, placed on the KvD-facebook page of  Henk van der Heijden on January 14, 2017. That arrangement has to be improved, hasn't it?
The right diagram shows an earlier attempt of a 10-stroke-choice, KvD-facebook of June 19, 2015, that still misses an acceptable ending.
Is the maximum on the 10x10 board achieved?
Any remark or suggestion is welcome!
#51. Michiel Kroesbergen (3 januari 2017)
Maakte dit probleem (L), gebaseerd op een combinatie uit een dampartij (bron: zijn rubriek Partijproblematiek in Het Damspel, december 2016): "Leuke forcerende zet met de dubbele 1-om-2-dreiging en leuk beide witte schijven op 28 en 17 tegen een zwarte aangeplakt, maar het slot valt natuurlijk wat tegen. Wie doet het beter? Stuur alle ideeën naar mijn e-mailadres!"

Tom Kieboom (8 januari 2017): "Ik heb je forcing tot een 11x11 gearrangeerd (M), inclusief twee extra forcings, eindigend in een raar 4x3 motief, MM 3040 06.24.34(--) = 15.43.45.48(--), waarin de witte en zwarte schijven op de rechterkant van het bord elkaar in een dubbele houdgreep houden. Zwart moet 6-11 spelen en verliest door oppositie. Zijn de forcings en het slot acceptabel ...?"

Michiel Kroesbergen (Het Damspel, maart 2017): "Dit bleek nog niet zo makkelijk. Tom Kieboom stuurde een eigen variatie toe. Dit plaatste hij vervolgens ook op de website van de KvD, samen met mijn probleem. En ik moet zeggen: als duo vormen ze een fraai geheel."
 
 
#51. January 3, 2017
Michiel Kroesbergen
Made this problem (L), based on a combination that took place in a draughts game (source: his column 'Gameproblemism' in 'Het Damspel', December 2016):
"A nice forcing with the double 1-by-2-threat and also nice that the white pieces 28 and 17 stick to a black man, but the ending is not that acceptable. Who can do it better?
Send all ideas to my e-mail address!"

Tom Kieboom (January 8, 2017): "I have arranged your forcing  to an 11x11 position (M), including two extra forcings, ending in a strange 4x3 motif, MM 3040 06.24.34(--) = 15.43.45.48(--), in which the white and black pieces on the right side of the board hold each other in a double detainment. Black must play 6-11  and loses by opposition. The forcings and the end, are they acceptable ...?

Michiel Kroesbergen
(Het Damspel, maart 2017)
: "This was not that easy.Tom Kieboom sent me an own variation and put it on the website of the KvD, together with my problem. And I have to say: as duo they form a beautiful whole."
-> #35 - #50
-> #1 - #34
-> #35 - #50
-> #1 - #34