Schijf-11-slag    /    Man-11-strokeEric van Dusseldorp bezit het record van een elfslag door een schijf en toont met een retrograde vanuit
de 20x20 beginstand aan dat het om een partijstand zou kunnen gaan.
Eric van Dusseldorp is record holder of an eleven-stroke by a man and shows through a retrograde from
the 20x20 initial position that it would have been a game position.


            Beginstand                               Start combinatie                            Elf-slag met zwarts zet 14-20!
          Initial position                           Start combination                      Eleven-stroke by blacks move 14-20!

De hele 'partij' kan hieronder nagespeeld worden / The whole 'game' can be played below     

               
 Nederlands         English