Joeri Ermakov   (1956)


"Praktische combinaties van een verrukkelijk hoog niveau. Zij kunnen niet met een SR-meetlat worden
beoordeeld omdat zij een leven leiden naast en niet binnen de problematiek. Geniet van de wonderlijkste
taferelen. Waarschuwing: naspelen kan hyperventilatie veroorzaken".
Bron: Hein Wilsens, De Problemist van augustus, oktober en december 2016.
Practical combinations of a breathtaking high level. They cannot be judged by the SR-ruler as they are 
living next to and not within the problemism. Enjoy the most wonderful scenes. Warning: replaying may 
cause hyperventilation. Source: Hein Wilsens, De Problemist of August, October, and December 2016. 

Boven/
Above:   L & M: De Gelderlander 26-05-2001 & 23-06-2001.  R: Friesch Dagblad 15-03-2001.

Onder/Under
:    L: Friesch Dagblad 24-05-2002.  M & R: Praktyczne Wipolizne Komp. 00-00-2002.   

Alle / All: Praktyczne Wipolizne Komp. 00-00-2002.  
Alle / All: Praktyczne Wipolizne Komp. 00-00-2002.

(De laatste in samenwerking met M.A. Galkin /
The last one in cooperation with M.A. Galkin)


Een ander drietal staat in de Showroom  /  Another three ones are found in the Showroom.

               
 Nederlands         English