Forcing reparatie


Nog op dezelfde dag (1 december 2014) waarop de compositie van Frans Hermelink op de
website was geplaatst, heeft Tjalling Goedemoed een kleine reparatie, zoals hij dat zelf noemt, uitgevoerd. "Simpelweg" door twee witte schijven van de originele aanvangsstand te verplaatsen!

       --na reparatie-->      

Waarom dat nodig was verhaalde Tjalling per e-mails aan Frans Hermelink, aan de eindredacteur van De Problemist, en aan de webmaster als volgt:

"Oege Dijkstra verwittigde mij vanmiddag per elektronische post van nieuwe forcings van mijn idool Frans Hermelink die prijken op de website van De Kring voor Problematiek . De meester van het arrangement toonde een fraaie studie met twee fraaie ideeën, samengesmeed in één klassieke stand. De partijspeler ontwaart echter een ernstige zwakte in het zwarte kamp, namelijk het ontbreken van controle over strategisch veld 24. Daarom diene men zich te hoeden voor postionele bij-oplossingen, opdat het probleem niet fale (aanvoegende wijs, dat moet zo af en toe ook even gebezigd worden, beste Hein, opdat men niet vergete ...). Mijn vrees wordt bewaarheid, want mijn voorstel 1. 39-34 wordt door mijn engine (Truus) gehonoreerd met winst voor wit. 

Het is daarom wel ironie dat ik nogmaals een compositie van de meester van het arrangement mag reanimeren. Men kan de zaak redden door wit op den eersten zet 31-27! te laten spelen, hiermede het strategische ruit 27 bezettend!

In de gerepareerde aanvangsstand na de medische ingreep van dokter Kosmos lijkt 31-27 de enige die wint. Want 1. 39-34? wordt beantwoord door 18-22 en na 2. 48-42 22x33 3. 38x18 17-22 4. 18x27 19-24 breekt zwart door en bereikt remise. [ zie onderaan de pagina, TK]

Na 1. 31-27 8-12 lijkt 2. 39-34 nog nét remise voor zwart (al ben ik niet zeker, heb even wat gepuzzeld met Truus en hier schiet de remisemarge te hulp) waarmee het schitterende verloop, uitmondend in het eindspel van Gans is gered. Een geinige vondst die winnende 5 om 5, misschien ga ik er nog eens op puzzelen om er wat mee te doen.

Het is meer een reparatie, dan een arrangement, ik heb niks toegevoegd aan ideeën, alleen gezorgd dat de positionele bij-oplossing verdwijnt. Het is als het werk van een automonteur die een onderdeel vervangt van een Porsche. De naam van de automonteur komt niet op de automobiel te staan, het blijft gewoon een Porsche. Ik krijg ook wel eens tips van collega's en hopelijk wordt de Hermelink-productie zo gered. 

Het is didactische problematiek (thema: aanval op strategisch veld 27 gepareerd) en daarom erg geschikt 
voor opname in mijn boek in wording The art of winning. Heb de gewijzigde stand opgenomen als probleem 
van F. Hermelink. De tekst van het boek is al grotendeels klaar trouwens."


De remise na wit's eerste zet 31-27 kan met onderstaande applet nagespeeld worden (deze laat slechts één van zwart's mogelijkheden van tegenspel zien):


 


               
 Nederlands         English