Kerstoploswedstrijd 2014

Dit jaar is onze Kerstoploswedstrijd gekoppeld aan een
'kerstgratificatie'. Dammers (partijspelers, problemisten
en puzzelaars) die nog geen abonnee zijn, kunnen nu
één keer gratis het blad De Problemist on-line lezen!

Kijk naar dit volledige decembernummer en ga voor de oploswedstrijd
naar de Probleemrubriek op bladzijde 188. Vier damproblemen hieruit
worden voor de Kerstoploswedstrijd aangeboden, te weten de nummers:
155 van Leen de Rooij:        een ultieme slagcombinatie in optima forma

156 van Willem Schoute:    na slagwerk volgt er een mooi eindspel
157 van Jaap Viergever:      ook hier fraaie slagcombinaties plus eindspel
166 van Alexander Rom:     robuust slagwerkprobleem in grotere stand
Voor alle vier problemen geldt, zoals gebruikelijk: wit aan zet en wint!

De Problemist richt zich niet alleen op ervaren dammers, maar ook op beginners. Dus ook als
niet alle problemen kunnen worden opgelost: schroom niet om de oplossingen op te sturen!


Te winnen prijzen: twee jaarabonnementen op De Problemist voor 2015
Inzenden van oplossingen: vóór 15 januari 2015 naar André Schokker,
per post, Lomondlaan 18, 1060 Amsterdam, of per e-mail.
Uitslag oploswedstrijd: de oplossingen en prijswinnaars worden rond
25 januari 2015 op onze website bekend gemaakt.

Door de vier opgegeven problemen daarna 'tot leven' te laten komen!

Fijne feestdagen en veel oplos- en leesplezier gewenst! 


Bestuur en Redactie, die deze "KvD-partij" in een vredige remise afsloten!
 

Niet genoeg aan deze vier problemen om de donkere dagen damfeestelijk door te komen?
In de Volkskrant en Het Damspel staan een ander achttal problemen om op te lossen!

Alldraughts.com heeft tijdens de kerstdagen telkens weer andere problemen laten zien
om op te lossen, ditmaal alleen voor het plezier en de eigen eer.  Klik hier voor de oplossingen!


               
 Nederlands         English