Kerstoploswedstrijden 2014


Naast de Kerstoploswedstrijd op deze website heeft De Kring voor Damproblematiek
ook op andere plekken en met andere problemen het voortouw genomen voor het
organiseren en plaatsen van dergelijke oploswedstrijden.
Hieronder de oploswedstrijden die verschenen zijn in DE VOLKSKRANT en HET DAMSPEL.

De Volkskrant     (Ton Sijbrands, rubriek DAMMEN, 27 december 2014)

Voor de tiende maal nodig ik de lezer uit deel te nemen aan de Kerst-oplos-
wedstrijd van de Kring voor Damproblematiek. Naast roem zijn er twee jaar-
abonnementen op het tijdschrift De Problemist te verdienen. Daartoe dient
u onderstaande composities correct te ontleden:

                               
                    Diagram1                                        Diagram 2

                               
                    Diagram 3                                        Diagram 4

Voor alle vier standen geldt: wit speelt en wint. Om u enigszins op weg te
helpen, merk ik op dat wit in de diagrammen 1 en 2, heuse problemen van
respectievelijk Arne van Mourik en Leen de Rooij, direct aan het combineren
slaat. De derde stand daarentegen betreft een zogeheten partijprobleem dat
wijlen Ruud Palmer in 1976 samenstelde. Pas na drie inleidende (dwang)-
zetten slaat wit toe met een fraaie combinatie. En in nummer 4, een studie
ontleend aan een blindpartij uit een van mijn oefensimultaans, gaat het erom
eerst de sterkste positiezet te vinden. Na het gedwongen antwoord volgt dan
een tactische afwikkeling die, bij het hardnekkigste verweer van zwart, in een
bekend eindspel resulteert.
Tot 15 januari kunt u uw oplossingen* insturen naar André Schokker,
per e-mail of per post: Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam.
Een ieder veel plezier gewenst!
Ton Sijbrands.
(*Ook als niet alle opgaven kunnen worden opgelost!)

Het Damspel        (Johan Haijtink, KNDB december 2014)Veel oplosplezier gewenst


met een Merry X- (met zwart) mas (met wit) wens als feestelijke dampartij! 

               
 Nederlands         English