Wat kiekjes van de KvD-reünie 2014
           Some photo's of the KvD-reunion 2014   
Arne van Mourik ziet 't even niet scherp         Onderonsje van Arjen Timmer met Arne's vader Wim
Puzzling Arne van Mourik                                   A get-to-gether of Arjen Timmer with Arne's father Wim
 

   
Vers erelid Arie van der Stoep componeert    Johan Bulstra legt uit wat de oplossingen van de problemen zijn
Fresh honory member Arie van der Stoep composes         Johan Bulstra explains the solutions of the problems

   
André Schokker, winnaar bij het oplossen     Wim van Mourik, Johan Bastiaannet en Hein Wilsens 'lossen op'
André Schokker, winner of solvingproblems   The above-mentioned problemists buzy with solving problems
                    

   
Arjen Timmer maakt een zonnig 7x7-tje        Tom Kieboom grijpt weer eens naast de schijven én de wedstrijd
Arjen Timmer makes a sunny little 7x7           Tom Kieboom misses again the pieces and a prize of the  game

   
Serieuze blikken, tijdens de vergadering, van Klaas Bor, André Schokker, Arne van Mourik en Arjen Timmer
Looking seriously, during the meeting, these four above-mentioned participants

   
Adri Geurts schiet al aardig op met zijn compositie            Ook Martin van Dijk maakt er het beste van
Adri Geurts is going well with his composition                      Also Martin van Dijk makes the best of it


    
Jasper Lemmen van de site Alldraughts        Voorzitter André Schokker behoudt het overzicht van zijn leden
Jasper Lemmen of the site Alldraughts         Chairman André Schokker keeps an eye on his members

    
En feliciteert Arie van der Stoep met zijn erelidmaatschap     Samen nog een keer poseren voor de fotograaf
And congratulates Arie van der Stoep with is honory membership    Posing again together for the photografer

    
   
Johan Bulstra met algemeen winnaar Arne van Mourik         Johan Bastiaannet en Hein Wilsens dit keer niet
Johan Bulstra with overall winner Arne van Mourik                These two not, this time


En dit waren dan de deelnemers aan de vergadering en KvD-reünie op 13 september 2014 te Bunschoten:
And these men were the participants of the meeting and KvD-reunion on September 13, 2014 in Bunschoten:

Achterste rij v.l.n.r. / Second row from left to right:
 Fred Dammers, Martin van Dijk, Wendel Kruijswijk, Arie van der Stoep, Tom Kieboom, Arjen Timmer, Klaas Bor,
Arne van Mourik, Johan Bulstra, Jasper Lemmen & Hein Wilsens.

Vooraan v.l.n.r. / In front from left to right:
Johan Bastiaannet, André Schokker, Adri Geurts &
(onzichtbaar, want stond achter de lens / invisible, as he stood behind the lens)
Wim van Mourik, die bovenstaande foto in zeer zonnig Bunschoten heeft geschoten!  
Wim van Mourik, who took the group photo in sunny Bunschoten!

En wat jammer dat Leen de Rooij er (bij zijn benoeming als erelid) niet bij kon zijn!
Nou dan maar een fotootje van hem thuis achter het dambord erbij geplakt:
It was a pity that Leen de Rooij couldn't be there, during his appointment as honory member!
Therefore, a picture of him, at home, behind the draughts board:               
 Nederlands         English