KvD Jubileumboek 25 jaar (12 januari 1966)
KvD 25 years Jubilee booklet (January 12, 1966)

Een verbluffend probleem, gecomponeerd door Gerrit van der Linde, naar aanleiding van 'KvD 25 jaar'.
Aanvangsstand van 25 schijven, met een ontleding van 25 zetten, waarin veld 25 tweemaal wordt
ontruimd, dat eindigt in een schijfnaturel op veld ... 25!
A phenomenal problem, composed by Gerrit van der Linde, because of 'KvD 25 years'.
An initial position of 25 pieces, with a solution of 25 moves, inwhich field 25 is evacuated twice,
ending in a man natural on field ... 25!


Zie de facsimile van pagina 62 van het jubileumboek. (See the original Dutch page 62 of the jubilee booklet.)
Met dank aan Ardjan de Jong voor de 'reminder'!                  (Thanks to Ardjan de Jong for the reminder!)
 

               
 Nederlands         English