Letterproblemen  /  Letter problems
Bron / Source: Ad de Hoon, Arie van der Stoep & Eddie van de Acker

(Webpagina in opbouw / Webpage under construction)

Citaat uit: 'Dammen met een knipoog', Arie van der Stoep, 12 januari 2016: "Er zijn nogal wat problemen verschenen waarvan de opstelling der stukken in de aanvangsstand letters uitbeelden." 
Hieronder een aantal (extra) voorbeelden!

Citation from: 'Draughts with a wink', Arie van der Stoep, January 12, 2016: "There are quite a number of problems published of which the initial position reflects certain letters."
See the several (extra) examples below!

J    [C. Blankenaar: 3 varianten gegeven / 3 variants given]


A    [W. Vrijland]    i  &  s    [C. Blankenaar]


A    [A. Thommerel]    BJ  &  OCAI    [J. Bergier]


F    &    Y   &   O   [H. van der Heijden]    . . . . .  ->   Feyenoord?

P    [H. van der Heijden]    H   [T. Kieboom] 

Meer voorbeelden / More examples?    Stuur ze naar / Send them to: Tom Kieboom!

               
 Nederlands         English