Max Douwes


   
    Oud-wereldkampioen dammen Ton Sijbrands besteedde in de Volkskrant
    van 8 oktober 2011
ruime aandacht aan het werk en de persoon van deze
    damproblemist, die hoorspelen schreef
voor de radio en verder ook Swiebertje
    en Stiefbeen en zoon regiseerde voor de teleivisie.
        Former world champion draughts Ton Sijbrands wrote an attribute to this
        fabulous draughts composer (de Volkskrant October 8, 2011), who wrote
        radio plays and directed various series for the Dutch television.
    Aan Max Douwes werd voor zijn vele werk de Televisier Ring toegekend.
    Een veelzijdig man dus, die ook nog eens het Nieuwe Testament van de bijbel

    vertaalde in het Drents.
        Max Douwes received for his work the Dutch TV price.
                                           An all-round person, who also translated the New Testimony in his dialect.

    Was ook zeer actief met het maken van de meest fantastische dam
problemen,
    in zowel partijachtige standen als in de meest fantasierijke standen waarbij de
    witte
en zwarte schijven soms volledig door elkaar op het bord lagen!
        Was also very active by making the most fantastic draughts compositions, with both game-like and
        most-fantasy initial positions.Zijn meest fantastische "abstracte kunstwerk", te vergelijken met een ware Picasso, maakte hij

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondergedoken in Emmen werkte hij een half jaar stug door om
op 15 juni 1943, 's morgens om half acht, onderstaande compositie eindelijk te kunnen voltooien:
"een bord vol dammen en schijven"!
His most fantastic 'abstract artwork', as can be compared with a Picasso painting, was created
during WWII. Hided himself in Emmen, he worked for half a year to accomplish on June 15, 1943,
at 7.30 a.m. his ultimate wish: "a draughts board completely filled with king and men"!

 


In de originele versie waren alle 50 (!) velden bezet en moest de oplosser eerst  zien te vinden

welke schijf  verwijderd moest worden om daarna de witte winstgang te beginnen.
In de getoonde versie is de witte schijf op veld 18 al weggelaten om het geheel in beweging te
kunnen 
zetten. Ongelooflijk hoe deze 26x23 uit de beginstand oplost naar een 1x1 plaatje!
Eerste publicatie in de circulaire van de Nederlandse Bond Voor Damproblematiek (voorloper
van De Problemist) van 26 juni 1943.
In the original version all 50 (!) squares were occupied and the solver had to find which piece
should be removed to start the winning route for white.
In the version shown in the diagram, the white piece on square 18 has been omitted in order to
allow the diagram to move. Unbelievable, how this 26x23 initial position dissolves into a 1x1 end!

In De Problemist van april 2012 kondigde Arne van Mourik "Een biografie over Max Douwes, in
wording ...." aan met de aantekening "Wanneer het boek zal verschijnen .... durf ik nog niet te
voorspellen". Nog even afwachten dus.
A biography about Max Douwes will be appear in due time by Arne van Mourik, as announced
in De Problemist of April 2012. When? Who knows!               
 Nederlands         English