Oplossen en maken van problemen


Probleemrubriek


    Het hele jaar door kan men deelnemen aan de oploswedstrijd in De Problemist.
    In elke aflevering biedt de probleemrubriek van Arne van Mourik dertig nieuwe
    problemen ter oplossing aan.
   
Op elk moment kan men instappen en zo met deze ladderwedstrijd meedoen.
De oplossingen worden besproken in een volgend nummer van De Problemist. 

Het is wel nodig een abonnement te nemen op De Problemist, maar voor slechts € 40 per jaar heb
je dan ook wat: 180 nieuwe problemen plus heel veel meer. Zeker met onze jubileumaanbieding.

Blader maar eens door de nummers van december 2014 en februari 2016,
en bekijk de 30 problemen van april 2016 + oplossingen en commentaar van augustus 2016.

einDsPel

    Ook deze rubriek in De Problemist, van Gerrit de Bruijn, biedt elke keer een
    aantal composities van eindspelen ter oplossing aan.

    Ook echt iets om de damschijven op stuk te bijten!

    De oplossingen staan in elk volgend nummer van De Problemist, inclusief
    commentaar en uitvoerige analyse van alle (on)mogelijkheden.

Forcings

    Oege Dijkstra behartigt deze zeer gewaardeerde rubriek.

    Elke aflevering bevat een aantal nieuwe composities ter oplossing aan 
    waarbij forcings, dwangzetten, een hoofdrol spelen.

    In een volgend nummer van De Problemist worden de oplossingen
    gegeven, inclusief commentaar en analyse van de composities.   

Kring voor Damproblematiek (KvD) 1941-2016

Zie de winnende problemen van categorie  A  and  B
(Klik hier voor het ontvangen commentaar van categorie B)

Felicitaties aan de zes prijswinnaars:
A:  1. V. Kravtsov, 2. G. van Mastrigt, 3. P. van den Berg
B:  1. A. van der Stoep,      2. A. de Jong,        3. V. Matus


Gedetailleerde jurering: De Problemist februari 2017

Bekijk ook de KvD-75-jubileum webpagina 1941-2016:
compositiewedstrijd, boeken én composities bijelkaar! 

Jaarlijkse Kring-reünie

Elk jaar worden de leden van de Kring voor Damproblematiek (die automatisch ons blad
De Problemist ontvangen) uitgenodigd voor zowel een compositie- als oploswedstrijd.
    Tijdens de Kring-reünie van 13 september 2014 in
    Bunschoten won Arjen Timmer de compositie-
    wedstrijd met een zeer elegant 7x7 miniatuurtje,
    en wel op 't nippertje van Arie van der Stoep
    (zelfde 7x7 met een wat minder mooie aanvangsstand).
    André Schokker was de winnaar van de oploswedstrijd,
    ook al op 't nippertje, door als enige bij een van de
problemen te wijzen op een onscherp slot. De algemene winnaar was evenwel Arne van Mourik,
die als enige aan zowel de oplos- als compositiewedstrijd met succes had meegedaan.
Zie de beeldverslagen van deze dag op onze site !

Ook tijdens de reünie van 2015 werd een oploswedstrijd gehouden, met als winnaar Gerrit de Bruijn.
Klik hier voor de opgaven én oplossingen!
De gehouden componeerwedstrijd werd gewonnen door Pieter Kuijper, zie zijn compositie.
De algemene reünie-winnaar was Leen de Rooij, die als enige aan beide wedstrijden had meegedaan.

Alldraughts

    In 2014 werd door Alldraughts.com, het Heerhugowaard Open en De Problemist
    een probleemoploswedstrijd georganiseerd, een initiatief van Jasper Lemmen.
    
    Tijdens de Kerstdagen van 2014 verschenen er tevens een aantal problemen om op te
    lossen. Dit keer louter voor het oplosplezier en de eer: er zijn geen prijzen te winnen.

    Ook in 2015 is door Alldraughts, in samenwerking met het Heerhogowaard Open en
                                De Kring voor Damproblemist (De Problemist) een oploswedstrijd georganiseerd.

De site Alldraughts is helaas gestopt en uit de lucht: de problemen en oplossingen ook.

Kring voor Damproblematiek

    In 2013 was er de Kerstoploswedstrijd , georganiseerd door de voorzitter van de
    Kring voor Damproblematiek,
André Schokker. Speel de opgaven en de oplossingen
    van de vier fraaie damproblemen maar eens na, alweer met bewegende diagrammen!
   
    Kerst 2014 kent een andere aanpak: naast de oploswedstrijd op onze eigen site, dit keer
    gekoppeld aan het decembernummer van De Problemist, dat nu in zijn geheel digitaal te
lezen is, zijn door André een aantal andere oploswedstrijden met kerst geïnitieerd, zowel in bladen, zoals
Het Damspel  en de Volkskrant als op de verdwenen nieuwssite Alldraughts.


Harm Wiersma


    Met Kerst 2013 had Harm Wiersma een bijzondere oploswedstrijd gemaakt in zijn
    rubriek van De Telegraaf: het was tevens een demonstratie van de verschillende
    vormen van dammen! Kijk maar eens naar de, wat curieuze, opgaven en oplossingen.
 


Showroom

    Voor het zichzelf oefenen in het oplossen van damproblemen is onze Showroom
    van Tom Kieboom op onze site een prima hulpmiddel!
    Er staat een prachtige variëteit aan problemen in, van klein tot groot, zonder de
    oplossing erbij. Op deze manier kan men eerst rustig proberen de oplossing te vinden en,
    als het niet lukt, met de bewegende diagrammen de oplossing te bekijken, zoals in deze
    drie voorbeelden uit de Showroom van Jacques van Velzen, Jaap Viergever en Jan Vink: 

Componeren

    Het maken van een damprobleem is een kunststukje waarvan je je kunt
    afvragen hoe zoiets tot stand gekomen is:
    waar komt de inspiratie vandaan, was het zwoegen of toeval, hoelang 
    doet een problemist er zoal over, wat zijn de technieken en hulpmiddelen
    die gebruikt worden?

Damcomponisten doen hun persoonlijke verhaal in de rubriek "Hoe ontstaat een damprobleem?"
in De Problemist.

Leen de Rooij, 23 maart 2017:

"Geïnspireerd door een motief van Jan Scheijen
en door het gedicht "Mei" van Herman Gorter,
heb ik een serie damproblemen gemaakt die
passen bij de beginnende lente.
Zelf was ik heel tevreden over deze serie, maar
het kan zijn dat ik niet helemaal objectief ben,
zoek bij 'nieuwe lentegeluiden'.

               
 Nederlands         English