Damrubriek Reformatorisch Dagblad
Draughts column of the Reformistic Newspaper

            Martin van Dijk

(redacteur sinds 9 september 1977 / editor since September 9, 1977)
De hierboven weergegeven drie composities zijn een genot om na te spelen, zowel voor partijspelers als problemisten. Mooie aanvangsstanden en slagcombinaties,
die inspirerend kunnen werken voor damcomponisten om aan de slag te gaan voor de afdeling 'Concreet' van de Probleemrubriek in het blad De Problemist.
The three draughts compositions given above are a delight to play, for both draughts players and problemists. Beautiful positions and stroke combinations that can
give inspiration for draughts coposers to make problems for the dividion 'Concrete' of the Problems Column in the journal De Problemist.

Met dank aan Martin van Dijk en de redactie van het Reformatorisch Dagblad voor de verleende copyright!
Thanks to Martin van Dijk and the editors of the Reformatic Newspaper for the copyright given!

               
 Nederlands         English