Spraakmakend    /    Notorious
               
                                                          'Bibliotheek' van beschouwingen over uiteenlopende damzaken!
                                                          Dutch 'Library' of  considerations  about various draughts-related issues!
Oude kranten on line (ook damproblemen)

Old newspapers on line, also draughts problems
Arne van Mourik De Problemist

augustus 2010

August 2010
Damkunstenaars verdienen meer aandacht

Draughts artists deserve more attention
Arne van Mourik De Problemist

 juni 2006

June 2006
Lees en beluister deze aparte serie artikelen

Read and listen this series of special articles
Leen de Rooij Website

Damvereniging  VBI

Draughts club VBI
Lees en hoor de promotie van het damspel

Read and listen the promotion of draughts
Arne van Mourik Trouw en radio

 januari 2015

January 2015
Kip? Ja, Kip, H.J. Kip: opsporing verzocht

Chicken? Yes, H.J. Kip (=Dutch for chicken): missing person
Frans Hermelink De Problemist

augustus 2014

August 2014
'Guerra' wordt 'Timoneda'

'Guerra' becomes 'Timoneda'
Gerrit de Bruijn De Problemist

augustus 2014

August 2014
Een truc uit de partij

A truc from the game
Arne van Mourik Website KvD

8 augustus 2014

August 8, 2014
Digitale problemen

Digital problems
Arne van Mourik De Problemist

december 2013

December 2013
Pseudoniemen

Pseudonyms
Arne van Mourik De Problemist

juni 2010

June 2010
Wereldrecord blindsimultaandammen

World record blind simultaneous draughts
Ton Sijbrands Alldraughts.com

december 2014

December 2014
Een bord vol of leeg met 100 of 50 velden?

A board full or empty with 100 or 50 squares?
Tjalling Goedemoed De Problemist

december 2014

December 2014
Sprookje Kos-Mos: "Composities en Partijen"

Fairy tale Cos-Mos: 'Compositions and games'
Tjalling Goedemoed Website KvD

mei 2015

May 2015
Gastsprekers Probleemrubriek (gevraagd)!

Guest speakers Problem column (wanted)!
Arne van Mourik Website KvD

mei 2015

May 2015
Binding met de lezer (jonge dammers gevraagd)

Connection with the reader (young draughters wanted)
Arne van Mourik Het Damspel

juni 2015

June 2015
South Africa and the big five (animals/problems)!
Leen de Rooij Website KvD

augustus 2015

August 2015
Winnaars van KvD wedstrijden componeren

Winners of KvD contests composing
Pieter Kuijper De Problemist

~ 2005
Hou verbazingwekkend verguisd damspel in ere

Keep the amazingly derided draughts in honor
Arne van Mourik De Volkskrant

4 november 2015

November 4, 2015
Hotels, buurthuizen en clublokalen: 75 jaar KvD reünie

Hotels, settlements and clubhouses: 75 years of KvD reunion
Arne van Mourik Website KvD

12 Januari 2016

January 12, 2016
Ode aan de damproblematiek (n.a.v. 75 jaar KvD)

Ode to the draughts composing (devoted to 75 years KvD
Harm Wiersma De Telegraaf

27 februari 2016

February 27, 2016
Zegt het voort: Actieve werving van nieuwe leden!

Spread the word: Active recruiting of new members!
Arne van Mourik
Website KvD

5 maart 2016

March 5, 2016


K.W. Kruijswijk 'Kanttekeningen bij een vermaard damboek' 
(2013). Zeer belangrijke aanvulling, driekwart eeuw na dato
van het boek '1001 Miniaturen' van G.L. Gortmans (1939)!

Bespreking in: KvD-bibliotheek en probleembestand (15)

Review of K.W. Kruijswijk's booklet (2013) 'Comments on 1001
Miniatures (1939)', after 75 years! All written in Dutch.
Arne van Mourik


De Problemist

augustus 2016

August 2016

Archiveert de KvD-website voor duurzame opslag.

Archives our KvD-website for permanent saving.
Tom Kieboom KvD-website

oktober 2016


October 2016
Duo duo's

Twee damproblemen die elkaar aanvullen tot een mooi geheel:
"Het geheel is groter dan de some van de delen!", zie voorbeeld.

Two complemental draughts problems as a beautiful whole:
"The whole is greater than the sum of the parts!", see example.
Michiel Kroesbergen Het Damspel

maart 2017

March 2017

 
               
 Nederlands         English