Turbo Dambase


    Veruit de beste verzameling van dam-composities beschikbaar is  Turbo Dambase.
    Gebaseerd op de verzameling van Wim de Zwart, die hij gedurende vele jaren heeft
    opgebouwd,
die geregeld wordt aangevuld: een weelde aan informatie!.
    The best collection of draughts compositions can be found in the Turbo Dambase, which is
    based on the collection of Wim de Zwart, built up during many years, and is still growing:
    a wealth of information!

De data base bevat thans meer dan 150.000 composities (+ 450.000 partijen) en zal voortdurend groeien.

Dit enorme aantal houdt in dat er een heel grote variatie is in kwaliteit, van de beste ter wereld ooit
tot de mislukte.
The data base contains more than 150,000 compositions (+ 450.000 draughts games) and will grow in
due time. There is a great variation in quality, from the best of the world to disasters.

Dat maakt de collectie niet alleen onafhankelijk van persoonlijke smaak, maar helpt ook te verhinderen
dat de mislukte of die van slechte kwaliteit nog eens gepubliceerd worden.
Tevens wordt het auteurschap van een damcompositie vastgelegd.
In this way, the collection is independent of personal taste and avoids that compositions of (too) low 
quality will be published again. In addition, the authorship of a draughts composition registered.

Natuurlijk is het een heel goed hulpmiddel voor damomponisten om te zien of zijn (haar??) idee al
eerder
door een ander bedacht is.
Of course, it is a powerful tool for draughts composers to check if their idea has been published before.

    Het sterke punt van de Turbo Dambase (van Klaas Bor) verzameling is de zoek-
    mogelijkheid
die in staat stelt te selecteren op niet alleen auteursnaam of beginstand
    van de composities, maar op
iedere positie gedurende de oplossing van iedere
    compositie, zelfs met hetzij zwart hetzij wit aan zet!!
    Quite a strong point of the Turbo Dambase (of Klaas Bor) collection are the search
    possibilities: name of author, initial position ánd all intermediate positions during
    the solution of the compositions, either with black or white to move!!

(Citaat uit de blog van Jaap Bus, 25 november 2013)  (Source: the blog of Jaap Bus, November 25, 2013)
Klaas Bor heeft ons eind 2013  geweldig geholpen met het omzetten van de verouderde java-applet voor
bewegende diagrammen naar  de huidige, sterk verbeterde Oerterp versie!
Klaas Bor helped us end 2013 enormous by transforming the out-of-date java-applet for moving diagrams
into the present, strongly omproved Oerterp version! 

               
 Nederlands         English