L


Jean-Paul Larose (1915-2002)1: Perfecte bewerking van deze Canadese problemist van het Timoneda motief leidend tot 7-2 via de bekende buitelaar x30 (25x34) 49x7. Tijdens de ontleding staan de witte schijven 10 en 20 na de prachtzet 27-22 doodleuk in het schootsveld van de zwarte dam, maar gaan even later rustig verder met hun werk, namelijk het 'Manteloffer' 30 in stelling brengen! De Problemist december 1952.
Perfect creation by this Canadian composer of the Timoneda motif, leading to 7-2 through the well-known trumbler x30 (25x34) 49x7. On a certain moment, after the splendid move 27-22, the white men 10 and 20 are really threatened by the black king, but they quietly continue their job by bringing 30 in position! De Problemist December 1952.

2: Schitterende bijtrekker en fraai hoe de zwarte dam naar veld 1 wordt gelanceerd, waarna wit een tweede dam aan zwart gunt aan de andere kant van het veld. Met slechts drie witte schijven tegen twee dammen en zes schijven graven de twee zwarte dammen toch nog hun eigen graf! Het Damspel juni 1963.
Brilliant winning move by opposition and the way how the black king is brought to position 1, after which white awards black with a second king on the other side of the board. Result: only three white men versus two black kings plus six men and white still wins! Het Damspel June 1963.

3: Geniale bewerking, inclusief een keuzeslag voor zwart na wits eerste zet, van een prachtig meerslagidee met een witte dam, die zich uiteindelijk opoffert voor de eindoverwinnig! Dam Eldorado juli 1976.
Again a ingenious composition, including a choice move for black after white's first move, a taking the most by the white king, that finally sacrifices itself for the ultimate victory!

Frans van Leeuwen (1926-2013)


Een In Memoriam van deze problemist is verschenen in De Problemist van augustus 2013.
An 'In Memoriam' of this broad-minded composer did appear in De Problemist of August 2013.


1: In een prachtige stand weet wit in slechts vier zetten te winnen door de zwarte dam gevangen te zetten. Is de mooiste vormgeving van dit opsluitmotief. Gereformeerd Gezinsblad 21 maart 1959.
Starting from a game-like position, white wins in only four moves to capture the black king. Gereformeerd Gezinsblad March 21, 1959.

2: Wit en zwart aan het slaan en schuiven: veel effect met maar dertien schijven. Gepubliceerd in 1966, bron onbekend. Opgenomen als #41 in zijn boek Dam Quichot.
Much effect with only thirteen pieces: both white and black are quite busy with moves and strokes. Included as #41 in van Leeuwen's book Dam Quichot.

3: Ook dat kon deze problemist: iets maken dat zo voor de handliggend is dat je er bijna de schoonheid van zou missen. Dwangslag annex fraaie meerslag, een molenwiek om velden te openen, en dan gewoon een 'ordinaire' plakker tot slot. Limburgs Dagblad 10 november 1972. Opgenomen in Dam Quichot #90.
This composer was also able to make obvious creations, but with a great beauty. A forced shot annex beautiful stroke, a windmill-shot to open fields, and an ordinary sticker at the end. Dam Quichot #90.

Jasper Lemmen (1985)


Deze partijdammer, damproblemist én webmaster van Alldraughts.com laat hieronder drie van zijn composities zien. Deze jeugdige enthousiasteling voor het damspel houdt graag het midden tussen partij en probleem: wil altijd mooie aanvangsstanden, maar verwisselbare zetten en een niet écht scherp slot zijn geen probleem. Als er maar fraaie combinaties te tonen zijn!
This draughts player, composer ánd webmaster of Alldraughs.com shows here three of his compositions. This young and enthousiast promotor of draughts likes compositions that resembles true practical games: always beautiful initial positions, while interchangeble moves and a non-sharp end are no real 'problem' to him. His core business is 'showing exciting combinations on the draught board'!


1: Een prachtige 10x10 partijachtige stelling waarop wit weet te winnen na driemaal op rij twee schijven te offeren. Met als slot een subtiel eindspel. De Problemist augustus 2013.
A perfect 10x10 game-like position: white wins by offering trice on a row two men, ending in a rather subtle end game. De Problemist August 2013.

2: Een 13x13 aanvangsstelling waarbij wit twee dammen aan zwart gunt, die op een gegeven moment op de velden 39 en 44 tegen een witte muur geplakt worden met wit aan slag! De Problemist april 2013.
A 13x13 composition where white allows black to gain two kings, that on a certain moment are placed on the positions 39 and 44 against a wall of white pieces with white on move! De Problemist April 2013.

3: Een 8x8 miniatuur waar de witte speler zwart telkens weet te verleiden/dwingen tot diverse tegenzetten, die zwart tenslotte verrassend fataal worden. De Problemist oktober 2014.
An 8x8 miniature inwhich the white player uses both bait moves and forcings to induce several black moves that surprisingly will become fatal for black. De Problemist October 2014.
Benieuwd hoe Jasper Lemmen componeert? Lees zijn verhaal in De Problemist van april 2015: destilleert als een chemicus dampartijen en vangt op tijd een zuivere fractie op als compositie!
Curious to know how Jasper Lemmen is composing? Read his story (in Dutch) of De Problemist of April 2015: distils like a chemist draughts games and collects on time a pure fraction as draughts composition!

Willem Lente (1910-1996)


Subtiele meerslagen vanuit mooie partijachtige standen is het handelsmerk van Willem Lente: composities voor de fijnproever.
Subtle strokes from beautiful game-like positions is the core business of Willem Lente: compositions for the connoisseur.


1: Twee achtereenvolgende schijnplakkers zie je zelden! De Problemist april 1966.
Quite seldom: two seemingly stickers on a row! De Problemist April 1966.

2: Vergelijk deze bewerking van zwart op meerslag met zowel 16 als D49 met die van het tweede probleem van Ardjan de Jong in de Showroom! Het Centrum 13 mei 1961.
Compare this composition, based on a position where black is on stroke with both 16 and K49, with the second composition of Ardjan de Jong in the Showroom! Het Centrum May 13, 1961.

Miljenko Lepsic


From Rijeka, Croatia, a former participant of the World Championship Draughts, is nowadays a prominent draughts composer and specialist in end games. Won in a very convincing way the second World contest end game composition with a score of 497 out of 500. Composed more than 2000 7x7 miniatures, according to TurboDambase, during the period 1999-2001. Did he do something else in that time, we wonder? Many of these have been published in 'Damnieuws' of Piet Lauwen and in the column of Rob Spijkers, who also managed the 'Groeneveld archive', containing all known 7x7 draughts miniatures, with Lepsic's help.


1: This miniature shows a combination starting with a forced stroke, a beautiful end game (of which only the main variant is given here) and a surprising finish: black can get a king on both 46 and 47, but is catched by white's moves 17-26 and 17-3, respectively. De Problemist April 1999.

2: Here you will enjoy how the black piece 28 is eventually shot by white, resulting in a a somewhat funny end game. U Znaku Sedmice 2001.

3: Also, this is a small one, as most of his creations mentioned in 'Zbirka Minijatura': a simple, 'silence' first move by white, where-upon black looses 'this little draught game'.

Johan Lere (1936-1966)1: Dit bijzondere probleem, zeker wat aanvangsstand betreft, bevat een zeldzame schijvenbewerking van een perfect vierkantje van Van der Meer: het eindigt in vier scherpe varianten, op welke manier zwart ook slaat! De Problemist juni 1967.
This unusual problem, certainly with respect to the initial position, contains a rare arrangement of men of a perfect square of Van der Meer: the ending can take place in four sharp variants, independent of the way black will shot! De Problemist June 1967.

2: Mooie zevenklapper vanaf de baseline, geen witte dammen en na de zwarte keuzeslag 16x drie witte schijven op rij op slag: heel fraai om dat te zien. Heel apart is dat wit met al die gecreëerde tempo's kans ziet Z45 te plaatsen inclusief de hele formatie W33.34.40 erbovenop voor 34x12 met zwarts naslag 45x23. Zonder witte dammen moet een massieve zwarte stand gesloopt worden door enkele solitaire-achtige slagen, hier dus 34x12 en 48x37. Een hoogtepunt in dit genre! Prov. Zeeuwse Courant 1966.
Beautiful seven-cracker from the baseline, no white kings and after black's stroke choice 16x there are three white men in a row on stroke, quite joyful to see something like that. Quite special is the way white is able to situate B45, including the formation W33.34.40 on top for 34x12 followed by back's stroke 45x23. Without white kings, the massive black position have to be demolished by a couple of solitaire-like strokes, in this case 34x12 and 48x37. A highlight in this genre! Prov. Zeeuwse Courant 1966.

De zevenklapper van Lere is vaker bewerkt. Een ander bijzonder fraai exemplaar is de eerste compositie van Nicolas Doubovy in de Showroom, met nu een uitgebreide buitelaar om tot dezelfde slotslag te komen.
The seven-cracker of Lere is arranged more often. Another beautiful example is the first composition of Nicolas Doubovy in the Showroom, containig an extended trumbler to achieve the same end stroke.

Hans Leushuis (1948)


De Problemist december 2010: "Wat een verrassing! Een brief uit de damwereld van lang vervlogen tijden. 40 jaar is niet niks. Ik studeerde vanaf 1966 in Nijmegen en was toen lid van 'Vriendenkring Nijmegen" en hield ik me intensief met het dammen en de damproblematiek bezig. Vanaf 1967 tot 1987 heb ik damproblemen gemaakt. Ik heb ze nog allemaal in een boekje bewaard. Vanaf 1987 heb ik geen dambord meer aangeraakt en geen enkel probleem meer gemaakt." Maar ... wie weet ...?
In De Problemist of December 2010, Hans Leenhuis wrote about his surprise about an inviting letter of the editor, being many years inactive in draughts. He studied in Nijmegen, played draughts there and made also draughts composions from 1967-1987. Since then, never took the draughts board ... but who knows .... ?


1: Deze inzending van het Suikertournooi van 1976 kent een zeer groot tempoverschil van 19, maar is verder perfect tot het eind. Hoogtepunt is de verrassende zet 38-32 van de combinatie. Werd alleen in de bijlage vermeld, waarschijnlijk omdat de aanvangsstand onvoldoende partij-achtig is.
The composition, sent to a tournament of the Dutch sugar industry, shows a great difference in tempo of 19, but further is perfect to the end. Highlight is the surprising move 38-32 of the combination. This, however, did not get much appreciation, probably because the initial position was not game-like enough.

2: Mooie aanvangsstand, waaruit een combinatie met diverse meerslagen uitmondt in een subtiel eindspel. Hengelo's Dagblad 5 november 1977.
Here a beautiful initial position, from which a combination with several strokes results in a subtle end game. Hengelo's Dagblad November 5, 1977.

3: Na het offeren van heel wat witte schijven van het witte bastion wordt de plakker 49-44 zwart uiteindelijk toch fataal. Tubantia 11 september 1976.
After sacrificing of a great number of white men of the white bastion, the sticker 49-44, finally, becomes fatal for black. Tubantia September 11, 1976.
Bekijk ook zijn absolute topper van partijproblematiek!
See also his absolute hit of game problemism!

Gerrit van der Linde (1929-1994)1: Na een intro met een fraaie serie economische meerslagen volgt er nog een zwarte damreis! De aanvangsstand is te verklaren met de voorafgaande zetten (8-13) 19x8 (2x13). De Problemist juni 1981.
A series of beautiful economic strokes as introduction, followed by a journey of the black king! Explanation of the initial position: imagine the former moves (8-13) 19x8) (2x13). De Problemist June 1981.

2: Gecomponeerd naar aanleiding van 'KvD 25 jaar'. Een verbluffend probleem van 25 schijven, met een ontleding van 25 zetten, waarin veld 25 tweemaal wordt ontruimd, dat eindigt in een schijfnaturel op veld ... 25! KvD jubileumboek, 12 januari 1966.
Composed because of 'KvD 25 years' A phenomenal problem of 25 men, with a solution of 25 moves, inwhich square 25 is evacuated twice, ending in a man natural on field ... 25! KvD jubilee booklet, January 12, 1966.

M


Adam Maasland (1945-2008)


Zwarte steundam, steunschijf en blokkade! 't Is een en al genieten. Zonde toch, dat zo'n talent, destijds net 18 jaar oud, slechts een paar jaar heeft gecomponeerd! De Problemist juni 1963.

A black supporting king, supporting man and a blockade! Full enjoyment! Real a pitty that such a talent, 18 at that time, only a few years was composing! De Problemist June 1963.

Vladimir Matus (1949)


Mooie partijachtige stand met een schitterende truc 38x7 (47x49), waarna met 35x44 (49x24) alles netjes wordt klaargezet voor de ultieme bewerking van 20x7, eindigend in een bekend motief. Saski mei 1972.

Game-like position with a brilliant trick 38x7 (47x49), whereafter with 35x44 (49x24) the right position is created for the ultimate arrangement of 20x7, ending in a well-known motif. Saski May 1972.

Pim Meurs (1987)1: "Eén van mijn favorieten. Een moeilijke combinatie, die, bij mijn weten, nog geen naam heeft. Zomaar een suggestie: mijn naam is nog niet aan een slagmechanisme verbonden. Als zwart anders slaat volgt 32-27! en heeft zwart geen zet." De Problemist april 2012.
One of his favourites: a difficult combination that, until now, has not given a name. His suggestion: "I have not named after a stroke combination, so ... ?" If black choose for the alternative stroke in the combination, white continues with 32-27 and black has no defence anymore. De Problemist April 2012.

2: Naast de aangegeven hoofdvariant heeft zwart na de vijfde zet van wit 43-39 enkele andere mogelijkheden. Zie het verhaal achter deze compositie, gemaakt 'in opdracht' van bondscoach Rob Clerc! De Problemist februari 2014.
Only the main variant is given here. After white's fifth move 43-39, black has several possibilities, without win. Read further the story of this composition (in Dutch), being made on request of the national coach Rob Clerc! De Problemist February 2014.

3: Dit was veruit de lastigste opgave van de KvD Kerstoploswedstrijd 2013. Het draait hier allemaal om de 5 om 5 die na de combinatie op het bord komt en die tot winst moet worden gevoerd. Kijk maar hoe dit gaat!
Commentaar van een inzender: "Deze was om stil van te worden zo mooi: een 24 zetten lange, volledig scherpe variant! Vooral de witte forcing tussen de 9e en de 12e zet is fraai."
This was the most difficult problem of the KvD X-mas solution contest 2013. The real clue is the 5x5 position on the board, after the combination, that had to be solved. Look how this is going!
Comments of a participant: "One becomes silent upon seeing such a beauty: a 24-moves-long, completely sharp variant! In particular, the white forcing between the 9th and 12th move is impressive."

Aart Miedema (1924-1997)1: Wellicht de mooiste mega-46/5, de "grootste schijvenstand (19x19!) met effect ! Het opvallende van deze enorme stand is het optreden van de slagen 45x34 en 50x39. Gebaseerd op het slagsysteem 21x3, 16x9, 3x48 van Max Douwes en het ad libitum 47-42 van Jaap Viergever. De Problemist december 1962.
Probably, the most beautiful mega-46/5, the greatest men position (19x19) with effect! Striking in this enormous position is the occurrence of the strokes 45x34 and 50x39. Based on the stroke combination 21x3, 16x9, 3x48 of Max Douwes and the a.l. 47-42 of Jaap Viergever. De Problemist December 1962.

Kijk ook eens naar de hierop gebaseerde 13x13 compositie van Jaap Bus uit 1965 (zijn derde probleem in de Showroom), met een zeer verrasend slot!
Compare the 13x13 compoistion based on this stroke combination by Jaap Bus from 1965 (his third composition in the Showroom), ending very surprisingly!

2: Fraaie 46/5 compositie en winnaar van het KvD-kampioenschap van 1962. De jury vond deze net iets mooier dan die van Jaap Bus met de witte schijf 47 op 46! De Problemist februari 1962.
Another impressive 46/5 composition and winner of the KvD championship of 1962. The jury had a hard task: this one was chosen instead of that by Jaap Bus, who had the white man 47 on 46! De Problemist February 1962.

Benjamin Morkus (1961)1: In deze mooie bewerking van een weinig voorkomende opsluiting als slot zien wij een fraaie witte damreis: 2 -> 13 -> 4 -> 48! Kampioenschap der vakbonden 1985. Vergelijk deze compositie met die van Janus Wuijtenburg: een heel aparte tweeling!
A very good arrangement of a rather unusal lock-up as end, with an impressingly travelling white king: 2 -> 13 -> 4 -> 48! Kampioenschap der vakbonden 1985. Compare this composition with that of Janus Wuijtenburg: a special twin!

2: Zwart blijft telkens meerdere malen op slag staan, maar moet steeds kiezen volgens de meerslagregel. Verder een schitterend tempo 35-30 en een slot met terugslag! Standverklaring: 40-34 (39x30) 49x40 (30-24). Kampioenschap der Vakbonden 1985.
Black remains several times on stroke, but have to choose because of the rule 'taking the most'. In addition, an exciting tempo 35-30 and an end with a backwards stroke! Explanation of the initial position: play, backwards, 40-34 (39x30) 49x40 (30-24) and there it is. Kampioenschap der vakbonden 1985.

Arne van Mourik (1976)1: "Het idee 'dam op bezet veld 5' liet me niet los. Na een jaar werken kwam ik op deze 18x17 stand, waarin de 'zwarte zuil' nogal opvalt. Vandaar de titel 'Torch On Fire', als symbool voor de wens om ook voor denksporten de Olympische fakkel aan te steken. Het bevat slechts één meerslag, maar is toch een aangenaam geheel. Ik ben weliswaar ook partijspeler, maar vind mezelf niet uitblinken in het creëren van problemen in een partijachtige stand. Compositiedatum 10 september 2008. De Problemist februari 2009."
Composed upon the idea 'king on accupied square 5'. It took the author a year to accomplish this 18x17 position, with that big 'black column'. Therefore named 'Torch On Fire', as a symbol for the wish that also mind games may light the Olympic torch. Although there is only one stroke during the solution, the large number of shots is pleasent to see. Even as draughts player, the author finds it often difficult to make compositions with a game-like initial position. De Problemist February 2009.

2: Op jonge leeftijd dit puike probleem gemaakt: een werkelijk schitterende oplossing vanuit een partijachtige stand, die partijspelers en problemisten zullen bekoren! Trouw 8 augustus 1998 en De Problemist april 2012.
This excellent problem was created being a youngster: a really brilliant solution, now from a game-like position, that will charm both players and composers of draughts! De Problemist April 2012.

3: "Gemaakt met de bedoeling om Serge Yushkevitch en zijn landgenoten van de Oekraïne een hart onder de riem te steken." Wellicht even een 'lichtpuntje' voor hen, deze compositie waarin na wits tweede zet alle witte schijven op slag staan, de witte dam bij zijn eerste rondslag op arrogante wijze de zwarte dam negeert om hem vervolgens bij zijn tweede rondslag alsnog te pakken! Compositiedatum 28 september 2014, twee maanden later gepubliceerd in Oekraïne!
Composed in order to give some hope and support to Serge Yushkevitch and the other people of Ukraine. In this composition, may that shine for them, all white men are on stroke after white's second move, the white king subsequently ignores the black king during its first stroke around, but catches him during the second one. Was published two month later in the Ukraine, in December 2014.
Ruimdenkende partijspeler én problemist, die Arne, die de probleemrubriek in De Problemist voortreffelijk weet te brengen, met telkens kostelijke verhalen bij mooie nieuwe problemen. Bekijk ook eens hoe een recente 'Koninklijke' compositie tot stand is gekomen!
Arne is a broad-minded draughts player ánd composer, who edits the column 'Draughts compositions' in an eminent way, everytime with original stories around the thirty new problems presented. Look also his recent 'Making-of' (in Dutch), dealing with the creation of surprising compositions, inspired by the crowning of Willem-Alexander as King of The Netherlands, April 30, 2013!

N


Adriaan Nederlof (1920-2012)1: Deze constructie biedt een mooi tegenwicht voor de talloze problemen waarin er op de velden 11 en 16 al een witte en zwarte schijf klaar staat voor de natrap.
This construction offers a beautiful counteract for the many compositions that contain a white and black man on the fields 11 and 16, ready to go for the last kick.

2: De tussenstand van hetzelfde probleem waar zwart nu met de dam slaat: nu moet wit eerst in het poortje kruipen en dan pas naar 1 en 5. De Problemist juni 2000.
The intermediate position of the same composition, while black now does a king shot. Now, white has to enter into the breeches before he can go to 1 and 5. De Problemist June 2000.

Aleksandr Nikolaev (1960)Deze twee composties eindigen in een prachtige 8x1 Laocoön (zie: R) eindstand met een 45 = D50 variant, ongelofelijk toch dat dit mogelijk is! Interessant om te vergelijken met de 7x1 Laocoön van Andreas Kuyken met eveneens een 45 = D50 variant, naast nog vele andere perfect scherpe varianten. Toch zijn de Laocoons van beide auteurs weer heel anders met damhalen op 2 respectievelijk op 3! Nikolaev heeft daarnaast kans gezien zijn vondst prachtig in te leiden met prachtig slagwerk, terwijl er nog wat geklust moet worden om de zwarte schijven op hun plek te krijgen alvorens dam te halen.
These two compostions result in a beautiful 8x1 Laocoon (see: R) end position with a 45 = K50 variant, unbelievable that such is possible! Interesting to compare with the 7x1 Laocoön Andreas Kuyken containing also a 45 = K50, next to many all-sharp variants, but with the white king on 3 instead of 2! Nikolaev' composition shows an impressive introduction with strokes, while there is subsequent hard work to do to get the black men on the right positions, before white goes for king.

1: Inleidende meerslagen en plakker, daarna de laatste drie witte schijven weggeven met 39-33!! Kampioenschap USSR 1986.
Strokes and a sticker as introduction, followed by offering the last three white men by 39-33!! USSR contest 1986.

2: De achteromslag 28x8 en een keuzeslag voor zwart na wits zet 18-12!! Het Damspel september 1989
The backwards sroke 28x8 and a stroke choice for black after white's move 18-12!! Het Damspel September 1989.

3: De 8x1 Lacoön waarin beide composities uitmonden met zwart aan zet. Wat zwart ook doet, wit wint altijd. In het hierboven gegeven voorbeeld speelt zwart 24-30 en kan wit nog nét winnen!
The 8x1 Lacoon resulting from both compositions with black on move. It doesn't matter what black does, white wins always. In the example given here, black plays 24-30 and white can win in a sharp way!
Ga voor de definitie en oorsprong van het begrip Laocoön naar Het Damwoordenboek. In de achtste aflevering van de serie "Een tegen allen" van Gerrit van Mastrigt en Arie van der Stoep in De Problemist van december 2014, p. 169-171, worden onder andere twee 9x1 Laocoöns beschreven!
Unfortunately only in Dutch: the definition and source of the conception Laocoon and part eight of the series 'One against all' in De Problemist of December 2014, p. 169-171, by Gerrit van Mastrigt and Arie van der Stoep, illustrated by many diagrams and accessory notations!

Albert Noordhuis (1895-1941)1: Een niemendalletje, maar wel een probleem waar je jezelf toch geruime tijd 'blind' op kunt staren. Het kwartje van de tweede zet moet vallen ... Deze vooroorlogse componist is met enkele tientallen frisse miniaturen - waarvan vermoedelijk een aantal 'beter' dan deze - vertegenwoordigd in '1001 Miniaturen'! Orgaan Provinciale Groningse Dambond juli 1937.
A 'nicknack', but at the same time a composition that may take you enough time and 'problems'. The penny of the second move should fall .... This composer has made many of such fresh miniatures, probably even better ones than this example, that can be found in '1001 Miniatures'! Orgaan Provinciale Groningse Dambond July 1937.

2: Een 6x6 miniatuurtje waarvan het ultieme 2x2 slot het hoogtepunt is! Gortmans 1001 Miniaturen 1939.
A 6x6 miniature with as highlight the 2x2 end!

O


Fred Ong (1947-2015)


Een In Memoriam is verschenen in De Problemist van december 2015. Op de rouwkaart stond: "Tussen de PC en het dambord lag een wereld voor Fred. Nu is hij uitgeschreven en uitgezet". Dat Fred wat in zijn mars had, bewijst onderstaan trio.
A Necrology appeared in De Problemist of December 2015. On the Mouring Card stood: 'In between the PC and the draughts board, there was a world for Fred. He has now been turned off.' The three compositions shown below prove Fred's talent.


1: Vanuit een mooie partijachtige beginstand verschijnen er maar liefst drie zwarte dammen op het bord, die in een cascade netjes door wit worden opgeruimd! Brabants Dagblad 27 augustus 1966.
From a nice game-like initial position, there appear even three black kings on the board, that will be eliminated by white in a cascade type of way! Brabants Dagblad August 27, 1966.

2: Een zogenaamde fantasiestand, waarin de witte schijf op veld 29 lang tegen een zwarte schijf kan blijven plakken door een trits van tweegevers door wit. Elseviers Weekblad 31 mei 1969.
A so-called fantasy position, whereby the white man on square 29 sticks quite a long time against a black man through three two-offers on a row by white. Elsevier Weekblad May 31, 1969.

3: Na een mooie 2x2x3-slag als start volgt een verrassende tussenloop van wit, die tenslotte zijn dam moet offeren om te winnen. Het Damspel januari 1970.
An initial beautiful 2x2x3-stroke is followed by an entrance into the breeches by white, that eventually must offer his king to win. Het Damspel January 1970.

Alfons Ottink (1956)


Een mooi en verrassend voorbeeld van partijproblematiek (een vast onderdeel geworden onder de naam 'Concreet' van de probleemrubriek in De Problemist). Wit zet een zwarte dam aan het werk om voldoende ruimte te maken voor het kunnen slaan van acht zwarte schijven plus, uiteraard, die zwarte dam! Het Damspel juni 2015 (eerder gepubliceerd in het Utrechts Damnieuws).

A beautiful and surprising example of so-called game-related draughts composing (part of the column draughts compositions, called 'Concrete' in De Problemist). Here, white uses a black king to get sufficient space in order to be able to stroke eight black men and, of course, that black king! Het Damspel June 2015 (published earlier in Utrecht Damnieuws).