Eindspelen van Gerrit de Bruijn


1. De Problemist april 2001
In het eerste eindspel zijn er voor zwart twee mogelijkheden na wits tweede damzet 32-27. Daarom twee applets.

Links: Het verloop vanaf het begin. Zwart weet een tweede dam te halen. De zwarte dammen kunnen niet ontsnap- pen aan de dreigende Coup Gagnon!

Rechts: Stand na wits tweede zet met het enige alternatief voor zwart om een tweede dam te halen. Wit lost dat op via een damruil en zwart zit gevangen

Hoofdvariant

Alternatief


2. De Problemist juni 2012
In het eerste eindspel zijn er voor zwart twee mogelijkheden na wits tweede damzet 32-27. Daarom twee applets.

Links: Het verloop vanaf het begin. Zwart weet een tweede dam te halen. De zwarte dammen kunnen niet ontsnap- pen aan de dreigende Coup Gagnon!

Rechts: Stand na wits tweede zet met het enige alternatief voor zwart om een tweede dam te halen. Wit lost dat op via een damruil en zwart zit gevangen!

Hoofdvariant

Alternatief


3. De Problemist oktober 2014
Deze eindspelcompositie bevat binnen de twee hoofdvarianten A en B nog een behoorlijk aantal sub-varianten ('tweesprongen') die de moeite waard zijn om allemaal na te spelen. Vandaar dat er vijf applets zijn weergegeven. Er zijn nog een aantal neven- varianten, maar die zijn 'voor het gemak' maar weggelaten.

De eerste drie applets betreffen de hoofdvariant A.
Links: De eerste variant van begin tot eind.
Midden: Stand en vervolg na wits elfde zet: zwart speelt 19-23.
Rechts: Stand en verloop na wits tweede zet: zwart speelt 12-18.

De volgende twee applets laten de twee varianten van de hoofdvariant B zien, waarin zwart nu na wits eerste zet niet 8-12 maar 3-9 heeft gespeeld.
Links: Het verloop van de eerste variant vanaf de beginstand van de eindspelcompositie.
Rechts: Stand en verloop van de tweede variant na wits vierde zet: zwart speelt nu 8-12. Hier eindigt de partij in het klassieke Timoneda-motief.


Nogmaals: Valt het laatste eindspel wat te zwaar op de maag? Geen probleem. De Bruijn heeft tevens, naar eigen zeggen, "drie eenvoudige standjes gekozen, schatjes, die iedere dammer zullen aanspreken".
Deze drie "schatjes" van Gerrit zijn in de Showroom te bekijken en daar ook na te spelen!