Arend Stuurman  (1919-1996)


Bron / Source: "Top 81 - Ardjan de Jong - November 2014"
 
L: De Humorist 05-1941. Klassieke 8x8 met het geniale 39-34, 35x44!
De Humorist 05-1941. Classic 8x8 with the ingenious 39-34, 35x44!

R: Het Damspel 04-1958. Klassiek damoffer 3x23 naar Timoneda!
Het Damspel 04-1958. Classic king's offer 3x23 towards Timoneda!


Eén en hetzelfde probleem met een geniaal ad libitum met 11.D7 tegen de motiefschijven 1.6!
Speel beide maar na en zie op een gegeven moment de fraaie splitsing in het verloop (gelijk maar
eens de twee mogelijkheden van het Timoneda-motief weergegeven). De Problemist 02-1966.
One and the same problem with an ingenious ad libitum with 11.K7 against the motif pieces 1.6!
Play both diagrams and see on a certain moment the beautiful split in the process (this time also
given for the two possibilities of the Timoneda motif). De Problemist 02-1966.
. 

               
 Nederlands         English