Eindspelen van Gerrit de Bruijn
1. Gerrit de Bruijn                                De Problemist april 2001

    In het eerste eindspel zijn er voor zwart
    twee mogelijkheden na wits tweede
    damzet 32-27. Daarom twee applets.
    Links: Het verloop vanaf het begin. 
    Zwart weet een tweede dam te halen.
    De zwarte dammen kunnen niet ontsnap-
    pen aan de dreigende Coup Gagnon!
    Rechts: Stand na wits tweede zet met
    het enige alternatief voor zwart om een
    tweede dam te halen. Wit lost dat op
    via een damruil en zwart zit gevangen!2. Gerrit de Bruijn                                De Problemist juni 2012
    Ook dit eindspel heeft twee varianten, die in de onderstaande
    applets zijn na te spelen.

    Links: De hoofdvariant is weergegeven vanuit de beginstand.
    Wit kan niet verhinderen dat zwart dam haalt, maar weet die
    toch nog in een aantal zetten op het nippertje te vangen!

    Rechts: Stand na wits tweede zet. Zwart haalt nu dam op het
    andere veld. Wit moet nu zijn dam offeren om de zwarte dam
    te vangen en wint door dubbele oppositie.3. Gerrit de Bruijn                                De Problemist oktober 2014
    Deze eindspelcompositie bevat binnen de twee hoofdvarianten
    A en B nog een behoorlijk aantal sub-varianten ('tweesprongen')
    die de moeite waard zijn om allemaal na te spelen. Vandaar dat
    er vijf applets zijn weergegeven. Er zijn nog een aantal neven-
    varianten, maar die zijn 'voor het gemak' maar weggelaten.

    De eerste drie applets betreffen de hoofdvariant A.   
    Links:          De eerste variant van begin tot eind.
    Midden:     Stand en vervolg na wits elfde zet: zwart speelt 19-23.
    Rechts:       Stand en verloop na wits tweede zet: zwart speelt 12-18.


De volgende twee applets laten de twee varianten van de hoofdvariant B zien, waarin zwart nu na
wits eerste zet niet 8-12 maar 3-9 heeft gespeeld.

Links:        Het verloop van de eerste variant vanaf de beginstand van de eindspelcompositie.
Rechts:     Stand en verloop van de tweede variant na wits vierde zet: zwart speelt nu 8-12.
                   Hier eindigt de partij in het klassieke Timoneda-motief.
Nogmaals: Valt het laatste eindspel wat te zwaar op de maag? Geen probleem. De Bruijn heeft tevens,
naar eigen zeggen, "drie eenvoudige standjes gekozen, schatjes, die iedere dammer zullen aanspreken".
Deze drie "schatjes" van Gerrit zijn in de Showroom te bekijken en daar ook na te spelen!
 


               
 Nederlands         English