Damwerkplaats

In deze werkplaats kunnen damproblemisten composities plaatsen
die niet tot een goed einde gebracht konden worden. Met de vraag
"Wie kan mij helpen om mijn probeersel te vervolmaken tot een
écht goed damprobleem?".
Zulke probeersels kunnen ingezonden worden aan Tom Kieboom,
die deze dan op datum van inzending in deze werkplaats zet.
Of je zet het zelf op onze facebook, dat werkt ook prima!
Collega-problemisten die voorstellen tot verbetering hebben
kunnen vervolgens per e-mail reageren naar de auteur en de
webmaster.
Eindresultaat kan dan een mooi damprobleem worden op naam van zowel de auteur die de voorzet
gaf als de auteur die de voorzet wist af te maken met een doelpunt!

              
Draughts working place

Here, draughts composers can offer
their compositions that couldn't be
finilished to the desired 'happy' end.
Asking for help to accomplish, with
help of others, your ideas towards
an acceptable, or even beautiful
composition.
So, send your "failures" to the
webmaster, Tom Kieboom, by
e-mail or place it on our facebook!
Who knows, your idea wil be
'transformed' into a great composition.
Of course, as a joint effort, it may
result in a co-authorship!

#34. Tjalling Goedemoed (29 december 2015)
ontdekte dat de compostie van Leen de Rooij (zie #19-M) kan worden uitgebreid met een forcing. De hoofdvariant is:


Als zwart 20-25 speelt antwoordt wit met 43-39, waarna wit wint, afhankelijk van zwarts volgende zet, via een van de volgende drie varianten:

2...8-13 3.39-34 30x39 4.38-33 29x38 5.32x34 23x21 6.34-30 25x34 7.40x18 W+ 
2... 11-17  3.38-33 29x38 4.32x43 23x21 5.31-27 21x32 6.43-38 32x34 7.40x9 3x14 8.35x2 W+
2... 8-12 3.40-34 29x40 4.45x34 3-9 5.38-33 9-13 6.50-44 12-18 7.31-26 11-17 8.44-40 17-22 9.28x17 23-29 10.34x12 13-18 11.12x23 19x37 12.17-12 37-42 13.12-7 42-47 14.7-1 47x45 15.27-22 W+

#34. December 29, 2015
Tjalling Goedemoed
found that  the composition of Leen de Rooij (see #19-M) can be extended with a forcing. The main variant is shown in the diagram on the left.

If black plays 20-25, white responds with 43-39 and will win, dependent upon black's next move, through one of the three variants shown on the left below the diagram.

#33. Leen de Rooij (24 december 2015):  Is alles te bewerken?

Mijn leermeester Jan Scheijen beweerde ooit: “Alles is te bewerken, als je tenminste voldoende concessies wilt doen”. Aan die bewering moest ik dezer dagen denken toen ik de stand van het linker diagram op het bord kreeg.

Zwart aan slag. Op (8x17) wint 37-46, 46x2+ Timoneda en op (7x18) wint wit door 37-48, 48x2. Een leuk idee, maar de narigheid is dat wit niet als laatste zet 17 of 18-12 gespeeld kan hebben, want dan heeft hij tevoren de winst verzuimd door 37-46. De dam moet dus door een slag op zijnplaats zijn gekomen. Is dit idee te bewerken?

Na eindeloos proberen kwam ik tot de afzichtelijke stand van het onderstaande diagram:


De positie is verklaarbaar. De laatste zetten waren (Dam 13-8) Dam 2x13 (19x8). Toch zal duidelijk zijn dat dit eindresultaat niet mijn grootste wens is. Met deze bewerking ga ik in tegen mijn principe dat er geen witte dam in de aanvangsstand mag staan en zeker geen dam die niet aan de afwikkeling meedoet. U ziet: het idee is te bewerken, maar mijn vraag is, of iemand in staat is het beter te doen. Wie gaat de uitdaging aan?
#33. 
December 24, 2015
Leen de Rooij's draughts- composing teacher Jan Scheijen said: 'With sufficient concessions, you can always create a draughts problem on everything'. This got in Leen's mind with his new motif shown on the left, with black to move. On (8x17) white wins by 37-46, 46x2+ Timoneda, and on (7x18) white wins by 37-48, 48x2. A funny idea, but the problem is that white's last move 17-12 or 18-12 is not allowed as white could have won simply by 37-46. The white king, therefore, must be positioned by a shot or stroke. So, can this motif be transformed into a composition?

After endless trying, the composition on the left appeared, with, however, an ugly initial position, explainable by the last moves (BK 13-8) WK 2x13 (19x8).
The end result is far fom satisfactory: a white king in the initial position that has no function at all in the unwinding.
So, Leen asks: "Is there somebody who is able to do a better job and will take the challenge?"

   
#32. Virmantas Masiulis & Leen de Rooij (11 december 2015)
hebben op het
motief van #31 allebei nog een compositie gemaakt.


L:
  Wederom een goede bewerking van Virmantas Masiulis (vergelijk #31-R).

M:
De bewerking van Leen de Rooij met minder doorgebroken witte schijven.

R:  
Open plek voor wellicht een nog mooiere bewerking in een meer partijachtige aanvangsstand?
      Zo ja, stuur de compositie via een e-mail aan Virmantas en Leen!
#32. December 11, 2015
Virmantas Masiulis & Leen de Rooij both made another composition based on the motif of #31.
The left diagram presents again a good arrangement by Virmantas Masiulis (cf.  #31-R).
The next diagram is from Leen de Rooij, with less breakthrough white men.
On the right, there is still room for a possible more beautiful composition, starting from a more game-like initial position?

If so, send your composition via an e-mail to Virmantas and Leen!


#31. Leen de Rooij (7 december 2015)

"In de nacht van 5 op 6 december, precies tussen de verjaardagen van Sint Nicolaas en mijn vrouw in, kwam het volgende motief tot mij (L diagram): 
Twee witte dammen houden een overmacht aan zwarte stukken in bedwang, met zwart aan zet. Op (13-18) of (30-34) wint 12x40, 49x2 met het befaamde Timoneda-motief als slot. Op (13-19) krijgen we met 12-40, 49x2 hetzelfde slot te zien, terwijl we na (6-11) 12-40, 49x16 in een variant van hetzelfde motief belanden.
Zo’n vondst vraagt uiteraard om een behoorlijke bewerking. Zonder zwarte dammen in de aanvangsstand zal dat niet gelukken, maar ik stelde me ten doel om witte dammen in de beginstelling te vermijden.
Het leek een vrijwel onmogelijke opgave, maar na een bijoplosbaar en een falend product, kwam uiteindelijk de stand van het tweede diagram (M) op het bord.
De malle aanvangsstand is te verklaren. De laatste zetten waren: 14-9 (15-20) D5x14 (19x10). 
Het is gelukt; misschien is er niet meer mogelijk, maar eigenlijk verdient zo’n motief een bewerking met een betere aanvangsstand. Is er iemand in staat dat te realiseren?"L:
  Het te bewerken motief, met zwart aan zet, met de oplossing na zwarts zet 13-19.

M:
De bewerking van dit motief door Leen de Rooij, met nu als slot zwarts zet 6-11.

R:  Empty place for a more beautiful composition of the motif!
Leen will daily check his e-mail!

Within 5 minutes, Virmantas Masiulis was able to make this composition on the motif!

Response of Leen de Rooij: "Dear Virmantas, it is a miracle; you are a magician. You succeeded
even withou black kings. In spite of the rather 'wild' position, there seems not to be a second
(position) gain. My deep respect. Leen"

#31. December 7, 2015
Leen de Rooij
got 'from heaven', in between the birthdays of our Dutch Santa Claus and his wife (sic!), the motif shown in the left diagram (L), with black on move. Two white kings are able to control even six black men! On (13-18) or (30-34) wins 12x40, 49x2, ending in the well-known Timoneda motif. On (13-19) we see with 12-40, 49x2 the same ending, wheras on (6-11) 12-40, 49x16, the end is a variant of the same motif.
This asks for composing a problem thereon. Leen succeeded only by the phanthasy initial position of the second diagram (M), explainable by the preceeding moves 14-19 (15-20) D5x14 (19x10). Here, the ending is shown after black's move 6-11.
Questions: (i) would it be possible to arrange the motif into a more acceptable initial position?  (ii) is there somebody, willing, and able, to realise this?

If so, go to the left column and fill in the empty place for your diagram on the right!


Done by Virmantas Masiulis within 5 minutes, see left!


#30. Tjipke Smedinga (11 oktober 2015)
"De inhoud van het artikel in De Problemist van oktober, waarin Tom Kieboom uit de doeken doet hoe Oege Dijkstra in bepaalde opzichten met de damproblematiek bezig is, inspireerde mij tot het maken van twee composities. Allebei bewerkingen op het eindspel van Oege dat in het artikel getoond wordt. De beginstanden zien er, en dat vind ik altijd wel een beetje jammer, niet echt partijachtig uit. Toch is het niet moeilijk om even snel evenwicht vast te stellen. Gelijk aantal schijven en van beide partijen ook geen doorgebroken schijven zijn de belangrijkste behulpzame maatstaven."

De hoofdvariant van het eindspel van Oege Dijkstra is in het linker diagram weergegeven, evenals in de compositie van Tjipke van het middelste diagram. De compositie van het rechter diagram laat de nevenvariant van het eindspel zien. Inspirerend voor meer composities?

#30. October 11, 2015
Tjipke Smedinga
made two compositions, based on the end game of Oege Dijkstra, published in De Problemist of October 2015.
The left diagram shows the main variant of the end game of Oege Dijkstra, which is also shown in the first composition of Tjipke (central diagram). The second composition (right diagram) shows the other variant of the end game.
Inspiration for more compositions?
#29. Leen de Rooij (6 oktober 2015)

"Het was knap van Virmantas Masiulis dat hij vier problemen wist te maken (zie #24) op een zeer moeilijk te bewerken motief (zie #23).

Op 3 september 2015 stuurde ik de stand van het eerste probleem naar Tom Kieboom. Het is opvallend dat Virmantas Masiulis tot dezelfde compositie kwam. Het is mij dan ook een waar genoegen om het auteurschap van het eerste probleem met hem te delen!

Het tweede probleem kan mij niet bekoren. Aan beide kanten zien we een doorgebroken schijf en dat minpunt wordt niet voldoende gecompenseerd door een mooie of ingewikkelde afwikkeling. De oplossing ligt te veel voor de hand.

Ook het derde probleem heeft een paar minpunten. Weliswaar begint wit met een mooie meerslag, maar de oneconomische drieslag en tweeslag die daarop volgen, vind ik te grof. Bovendien is de aanvangsstand heel grof met een aantal zwarte stukken die bijna tegen de achterlijn staan aangekoekt.

De stand van het vierde probleem lijkt vreemd. Het is alsof er een stuk kauwgom (op 33) tegen het gehemelte staat aangeplakt. Toch is de verklaring heel simpel: de laatste zetten waren 39-33 (38-42). In dit probleem wordt op vernuftige wijze de ruimte geschapen voor de beslissende zet 18-12. Dat maakt deze compositie tot een prima probleem!

#29. October 6, 2015
Leen de Rooij
finds it clever that Virmantas Masiulis was able to make four problems (see #24) on a motif that's quite difficult to arrange (see #23).
Leen sent his composition to Tom Kieboom on September, 2015. Surprisingly, Virmantas Masiuli came with exactly the same composition, reason to appoint him as co-author of this first composition!
Both the 2nd and 3rd problem are judged as less beautiful because of the poor initial position and the uneconomic strokes, respectively.
The fourth one, however is again a very well problem, creating in a very clever way enough room for the decisive move 18-12. The initial position is explained easily through 39-33 (38-42). 
#28. Virmantas Masiulis (6 oktober 2015)
Kwam met een arrangement van het motief van Johan Konings (zie #25), waarbij de witte dam ook op  veld 38 kan staan, en maakte daar tevens een 7x7-miniatuur van:

#28. October 6, 2015
Virmantas Masiulis came with an arrangement of the motif of Johan Konings (see #25), the white king may also be placed on field 38, and also made a 7x7 miniature of it.
#27. Leen de Rooij (29 september 2015)
Heeft onderstaande twee composities gemaakt op, achtereenvolgens, het motief van Bolzé (1901) en de uitbreiding ervan van Konings (2000), die onder #25 zijn weergegeven. Johan Konings hoopt dat ook anderen met name door zijn uitgebreide motief geïnspireerd raken, zie, nogmaals zijn verhaal!

#27. September 29, 2015
Leen de Rooij
has made two compositions based on the motif of Bolzé (1901) and Konings' extension of it (2000), respectively, shown at #25.

Johan Konings hopes that also others will be inspired by, particularly, his extended motif.

See, again, his explanation!
#26. Oege Dijkstra (28 september 2015)
Heeft de linker compositie gemaakt op het door Konings aangedragen motief (zie #25) en wel op de uitbreiding van Van der Kuilen. Vond tevens in TurboDam base een mooie bewerking van D. de Ruiter (De Problemist 2008). Zie het rechter diagram. Andere composities stellen niets voor: onmogelijke standen waarbij de stand van de compositie van Van der Kuilen niet eens te verklaren is. Oege vindt de compositie van de Ruiter mooier dan de zijne, maar legt andere maatstaven aan zoals een mooie gescheiden partijachtige stand. Oordeel zelf maar, welke nou mooier is!
Commentaar van Johan Konings (5 oktober 2015): "Oege Dijkstra's compositie is nagenoeg gelijk aan de mijne die op 18 maart 2014 in het Reformatorisch Dagblad is verschenen!"
Tja, 'that's all in the game', dat er zo'n 'bijna-duplo' wordt gemaakt: vergelijk het geval van #29 !!!


#26. September 28, 2015
Oege Dijkstra 
composed a problem on the motif presented by Konings (see #25), i.e. the extended version by Van der Kuilen.
See the left diagram.
In addition, he found in TurboDam base a beautiful problem of D. de Ruiter (De Problemist 2008).
See the right diagram.
Other compositions on this motif are not worth mentioning: ugly intitial positions, while the initial position of Van der Kuilen's problem cannot be explained.
Oege states that de Ruiter's problem is better than his one, due to his requirements of a separated game-like initial position.
Compare and judge yourself!
Comment of Johan Konings (October 5, 2015): Oege Dijkstra's composition is almost the same as mine, published on March 18, 2014 in the Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad!
That's all in the game, the creation of an almost-duplo: compare #29 !!!
#25. Johan Konings (22 september 2015)
Wil graag mooie composities op een oud motief van 1901 (L) én zijn uitbreiding ervan uit 2010 (R).
Wie durft? Laat het hem weten via e-mail! Lees zijn relaas over dit motief ter inspiratie.

#25. September 22, 2015
Johan Konings
wants compositions based on this motief from 1901 (L) ánd his extension of it from 2010 (R).
Who dares? Send him an e-mail!
Read his explanation about  this for inspiration.
#24. Virmantas Masiulis (15 september 2015)

Heeft maar liefst vier bewerkingen gemaakt op het motief van Leen de Rooij (zie #23).
En ... één ervan is identiek aan de Rooij's compositie, maar wij verklappen nog niet welke!

Begin oktober laat Leen de Rooij zijn compositie zien en de ingediende composities bespreken.
Benieuwd of er nog andere bewerkingen van andere problemisten binnenkomen!


#25. September 15, 2015
Virmantas Masiulis has made even four compostions based on the motif of Leen de Rooij (see #24). One of these is identical of that of de Rooij. But we don't say which one till the beginning of October.
More arrangements are wellcomed!

#23. Leen de Rooij (3 september 2015)
"Is onderstaand motief, met zwart aan zet, nieuw? Kan ook met de witte dam op 14, 19 of 23
(op 10 lijkt minder acceptabel omdat wit ook naar 5 had kunnen slaan).
Ik wil andere problemisten uitdagen om dit motief te bewerken. Zelf is het mij met veel pijn en moeite gelukt om er een bewerking van te maken, maar die zet ik pas over een maand in de werkplaats.
Ik hoop dat er dan inmiddels ook andere bewerkingen zijn gemaakt. Misschien kan het veel makkelijker dan ik het gedaan heb, je weet maar nooit. Misschien komt een ander op dezelfde stand uit dan ik heb gevonden."


"Het motief is natuurlijk veel gemakkelijker te bewerken met schijf 36 op 37, maar dat past niet in mijn filosofie om bij damproblematiek te proberen 'het schier onmogelijke mogelijk te maken'"
 
#23. September 3, 2015
Leen de Rooij
got this motif, with black on move on the board. Is it new? The white king may also be placed on 14, 19 or 23 (on 10 is less acceptable as white could have made a shot to 5).

Leen challenges other problemists to make a composition from it. He has made one, after a long struggle, but will place that in the working place next month. May-be, others will find a better one or, by chance, come up with the same arrangement. By placing the black man 36 on 37, it is much easier to arrange. But without the challenge to 'make the almost impossible possible', Leen's philosophy in draughts composing.
#22. Tom Kieboom (30 augustus 2015)
"Het lijkt erop dat deze werkplaats tijdens de zomervakantie zo'n twee maanden gesloten was!
(Niet die op onze KvD facebook, daar werd heel wat bijgeschaafd aan nieuwe damproblemen.)
Hieronder een grappig slot (linker diagram), dat zomaar uit de lucht kwam vallen bij mij en niet
voorkomt in TurboDambase. Daarom in eerste instantie in een simpel 8x8 miniatuurtje gegoten.
Ik weet zeker dat er een veel mooiere compositie op te maken is. Wie durft?
Stuur mij een e-mail!"

#22. August 30, 2015
Tom Kieboom
saw that the working place had apparently been closed during the summer holidays! (Was not the case on our KvD facebook, where much work was done to repair initial compositions.)
This time, he got some funny end game (left diagram) 'from heaven', that is not known in TurboDambase. The rather simple 8x8 miniature created upon it may inspire you to make a much more beautiful composition. Who dares?
Send an e-mail to Tom!
#21. W. Ebsite & F. Acebook (4 juli 2015)
Op deze hete zaterdag plaatste Tom Kieboom op de KvD facebook zijn 4x4x5x5x6x6 meerslagwerk mislukking: twee, weliswaar scherpe, oplossingen plus een lelijke bijoplossing. 't Lukte hem de afgelopen weken niet er een scherpe compositie van te maken. Na het bijplaatsen van schijfjes door Eric van Dusseldorp en het weghalen van schijfjes door Henk van der Heijden is binnen een dag onderstaande trits ontstaan:


L:
Het originele 'dubbelprobleem", inclusief de extra zwarte schijf op 35 van Eric om de bijoplossing 17-11 ongedaan te maken. Naast de gegeven oplossing kan wit ook winnen door met dam naar 5 te slaan en daarna 5-19 te spelen.

M:
Weghalen van schijf 9 door Henk gaf deze scherpe 10x10, waarbij 17-11 een schijnoplossing is.

R:
 Weghalen van de schijven 9 en 30 door Henk en het bijplaatsen van een schijf op 6 door Eric: nu een scherpe 10x10 zonder schijnoplossing. Welk van de twee is nu beter? Kwestie van smaak, wellicht?

Bijelkaar een fraai voorbeeld van het 'blindstaren' van een componist: andere ogen zien binnen de kortste keren hoe het 'wrakhout' bijgeschaafd moet worden. Klik hier voor de facebook interactie!
(En, achteraf, was het simpel het verplaatsen van de zwarte schijf 9 naar 35, zie L en M, de clue!)#21. July 4, 2015
W. Ebsite & F. Acebook
On this hot Saterday, Tom Kieboom put his 4x4x5x5x6x6 stroke problem on our facebook: two sharp solutions and another side solution, to summarize the disaster. For several weeks, he had no success to improve it. Through interaction by facebook with Eric van Dusseldorp and Henk van der Heijden, within that day a sharp "double problem" and two sharp compositions.

L: Adding a black piece on 35 by Eric  and 17-11 is no side solution anymore. In addition to the solution given, white can also win to jump to 5, followed by the move 5-19. So, a dual solution.
M: Removing the black piece 9 by Henk gave now this sharp 10x10, including 17-11 as a deceptive solution.
R: Removing of the black pieces 9 and 30 by Henk and adding a black one on 6 by Eric gave this wo sharp 10x10 composition, now without the deceptive solution. What's better?

"Simply" by addding and removing some black pieces by Eric and Henk.
A beautiful example of how the original composer (Tom) can be staring in the blind. Click here for this facebook interaction (in Dutch, but you can nevertheless follow the interactive process through notations and diagrams). Seeing backwards, it was simply moving the black piece from 9 towards 35, see L and M, the clue!)
#20. Tjalling Goedemoed (28 mei 2015)
gg
   Geeft een prachtige en uitvoerige evaluatie van de diverse
   arrangementen die de afgelopen tijd in de damwerkplaats
   gemaakt zijn.
   (Zie #3, #12, #16 en #19 hieronder)

    Klik hier en lees!
#20. May 28, 2015
Tjalling Goedemoed
made a beautiful evaluation of the various arrangements created in this working place (see #3, #12, #16 and #19). In Dutch, but still quite understandable by the diagrams and solutions given.
Click here and read!
#19. Christian van der Schaaf (2x) en Leen de Rooij (19 mei 2015)
C.v.d.S: "Tom Kieboom's arrangementen van de compositie van Oege Dijkstra (zie #12) kloppen niet. Althans, zijn ook niet scherp: wit kan met de dam naar 7 slaan en dan is de witte schijf op 50 ook niet nodig!
Hieronder een alternatieve mogelijkheid. De stand is gelijk, slaan naar 7 is nu scherp. Het liniespel wordt niet als scherp beschouwd, maar is in de partijproblematiek (een beetje) geaccepteerd. De lelijke tweegevers zouden we graag anders zien." Zie het linker diagram.
L.d.R: "Minder partijachtig maar helemaal volgens de regels en zonder een bijoplosbare slag naar 7."
Zie het middelste diagram. Kijk verder op onze facebook hoe een en ander zich ontwikkeld heeft!
C.v.d.S: "Laatste poging Oege's probleem. Als het allemaal klopt wordt het rafelige slot mijns inziens acceptabel. Een nadeel van forcings is dat het eigenlijke slagidee een beetje ondergesneeuwd raakt. Dan kunnen we altijd teruggrijpen naar Oege's eigen stand of die van Leen." Zie het rechter diagram. Laat Oege nu maar kiezen!
#19. May 19, 2015
Christian van der Schaaf
and Leen de Rooij 
C.v.d.S noticed that the arrangements by Tom Kieboom of the composition of Oege Dijkstra (see #12) are also not sharp. The white King shot can also end on field 7 and in this way the white piece on 50 is not necessary to win.
Christian's alternative is shown in the diagram on the left. An equal position and the stroke of the white King to 7 is sharp now. The end game is, however, not always accepted as sharp in the field of game draughts composing. Further, the oneconomical strokes of white are not that nice.
L.d.R. succeeded to make an arrangement that fulfils the sharp rules of draughts composing. Although the start position is somewhat less 'game-like', the result, through extensive facebook interaction
is impressive! See the center diagram.
C.v.d.S: Last attempt to arrange Oege's composition including forcings, but a non-sharp end. See the diagram on the right. Let Oege make his final judgement!
#18. Leen de Rooij (18 mei 2015)
"Het linker diagram bevat een prachtig slagsysteem, maar eindigt in een kreupel slot, bijv. (15-20) 35-44 (11-16), waarop wit zowel kan winnen met 44-49 als met 44-33.
Het is me gelukt om iets beters te produceren, zie het rechter diagram. Het zou echter nog veel mooier zijn als veld 21 met een slag zou worden bereikt, zoals dat in het linker diagram gebeurt.
Ik ben benieuwd of het iemand lukt om het verder te verbeteren."

#18. May 18, 2015
Leen de Rooij
created a beautiful combination but is not satisfied with both compostions.

The left one is not sharp in the end as, after the moves (15-20) 35-44 (11-16),  white can win by both 44-49 and 44-33.

The right diagram is an improvement with a sharp end. However, it is a pitty that white doesn't reach field 21 anymore by a stroke, as is the case in the left composition.

May-be, somebody has an idea to improve it further!
#17. Hessel van den Hurk (12 mei 2015)
Heeft onderstaande 13x13 compositie op facebook gezet met de tekst: "Niet helemaal tevreden over de laatste slag naar dam. Die kan helaas op twee manieren (naar 1 of 5). Beetje hulp is welkom!"
In het diagram is het slot met de slag 34x5 naar dam weergegeven.

 
#17. May 12, 2015
Hessel van den Hurk
asks for help to 'sharpen' his 13x13 creation. In the end, white has the choice between 34x1 and 34x5 for King, both with gain.
#16. Adri Geurts (20 april 2015)
Heeft het probleem van Jasper Lemmen (zie diagram #1-R) fraai en scherp weten aan te kleden, zonder het idee geweld aan te doen! Zie het linker diagram. Maar helaas, Arne van Mourik vond in de TurboDambase twee composities die er wel veel op lijken, zie de twee andere diagrammen. Bij elkaar toch een mooi trio variaties op hetzelfde thema. Als Bach dat mag, waarom wij niet?


L:
  Arrangement van Adri Geurts, gebaseerd op het 'onaffe' origineel van Jasper Lemmen (#1-R).

M:
Aart Miedema, N.B.D.-circulaire (voorganger van De Problemist) 10 mei 1942

R:
 Dirk Kleen, De A.D.G.'er augustus 1967.

De 'zaak' #1-R kan hiermee wel als afgerond worden beschouwd met de vraag "Welke bewerking is nou de mooiste?". Of is er toch nog behoefte aan meer variaties op dit mooie thema?
#16. April 20, 2015
Adri Geurts
repaired the problem of Jasper Lemmen (see under #1 the right diagram) in a beautiful way and with a sharp end (the left diagram).


However, Arne van Mourik did found in the TurboDatabase two similar compositions, based on the same theme (see the other diagrams).Together, they form a beautiful trio on this interesting theme. Composers like Bach did the same, didn't they?
The 'case' #1-R can be closed now, questioning "Which one is the nicest?" Although: interest in more variations of this theme?
 #15. Tom Kieboom (13 april 2015)
"Ben zo'n week, elke dag een uurtje, bezig geweest om dat fraaie probleem van Oege Dijkstra (zie bij #12-L) scherp te krijgen.
Die overblijvende zwarte schijf op 3, noodzakelijk voor de compositie, was best een lastig ding.
Op een gegeven moment kon ik die schijf functioneel maken in zowel een 11x12 als een 12x12 arrangement.
Allebei nog niet helemaal ideaal, dus er zitten wellicht nog verdere uitdagingen in."

De twee arrangementen zijn onder #12 als M- en R-diagram weergegeven met commentaar.
#15. April 13, 2015
Tom Kieboom
did repair work  on the composition of Oege Dijkstra (see under #12, left diagram).
His two arrangements are also given under #12, the center and right diagrams, including some comments.
May-be, it can still further improved.
#14. Henk van der Heijden (10 april 2015)
Wist Michiel Kroesbergen's 11x10 arrangement (zie dia #13-M hieronder) simpel om te vormen tot een gelijkwaardige 10x10 (zie dia #13-R hieronder).
Simpelweg door de zwarte schijf 20 weg te laten!
Is hiermee nu een Lemmen-Kroesbergen-van der Heijden coproductie ontstaan zonder bijoplossing?
De tijd of de computer zal het  ons leren.
#14. April 10, 2015
Henk van der Heijden
made a simple but smart improvement of Michiel Kroesbergen's arrangement (dia #13 center), just by removing one black piece (see #13 dia at the right)! 
#13. Michiel Kroesbergen (9 april 2015)
Als redacteur 'Partijproblematiek' maakte hij in Het Damspel van maart reclame voor onze werkplaats. Daarbij werd gelijk een poging gedaan om de 11x11 compositie van Japser Lemmen (zie #1-L diagram) te ontdoen van de bijoplossing 27-21: "In het linker diagram halen we witte schijf 35 weg  en zetten we zwarte schijf 25 vast op 34 en zie: een ongelijke schijvensituatie, maar de bijoplossing is verdwenen. Wat is erger? (Vervolgens zou je de schijvenverdeling weer kunnen herstellen door óók de zwarte schijf 19 op 8 te plaatsen en een witte op 19, maar daar krijg je dan weer een bijoplossing voor terug in de vorm van 27-22! Het leven van een problemist gaat niet over rozen ...)


L:
De originele 11x11 compositie van Jasper Lemmen met 27-21 als bijoplossing (zie ook #1-L).

M:
Het 11x10 arrangement van Michiel Kroesbergen.
Wellicht kan dit arrangement nog verder verbeterd worden ... ondanks die rozen?

R:
Henk van der Heijden's 10x10 arrangement (zie boven #14) door de zwarte schijf op 20 gewoon weg te laten!
#13. April 9, 2015
Michiel Kroesbergen
made a free ad for our working place in the quarterly journal 'Het Damspel' of March.

At the same time he joined the working place trying to improve the creation of Jasper Lemmen (see under #1, the left diagram).

He transformed the original 11x11 composition (shown on the left, containing the side solution 27-21) into a 11x10 one, unfortunately (center diagram).

Moving the black piece from 19 to 8 and adding a white one on 19 makes 11x11, but, again with a side solution, now 27-22!

The life of a draughts composer is not always easy.
May-be others might be able to improve it further, who knows?

Yes: see Henk van der Heijden's 10x10, in the right diagram, just by leaving out the black piece 20!
#12. Oege Dijkstra (6 april 2015)
Vraagt hulp om zijn creatie een scherp slot te geven. De forcing mag weggelaten worden, maar de aanvangsstand moet wel 'partijachtig blijven'.


L:
 Originele 10x10 creatie van Oege Dijkstra, die helaas onscherp eindigt met de witte dam op 5 en een zwarte schijf op 3.

M:
11x12 arrangement van Tom Kieboom, waarbij de zwarte schijf op 3 nu bijdraagt aan een scherp slot. De ongelijke aanvangsstand is uiteraard een minpuntje, de extra witte schijf op 50 zorgt daarentegen voor een leuke chaotische tussenstand met zwart 2x op slag en wit op zowel 2- als 3-slag. De forcing is weggelaten: werkt die nog?

R:
 Het bovengenoemde 11x12 arrangement omgezet in een 12x12 compositie, ook weer zonder forcing. De stand is toch niet écht gelijkwaardig te noemen, helaas: zwart staat er positioneel niet al te best voor.

Dus nog ruimte voor verbetering mogelijk?
#12. April 6, 2015
Oege Dijkstra
seeks help to repair his composition (left diagram), so that it will end in a so-called sharp end!

You may skip the forcing, but the start postion must remain a game-like one, that's his prerequisite.Tom Kieboom made two repairs:

(i) the center diagram shows an 11x12 one, inwhich the black piece on 3 now helps with a sharp end;

(ii) the 12x12 right diagram is also an option, but the position of the black versus the white pieces is questionable.Is further improvement still possible?
#11. Arne van Mourik (26 maart 2015)
Gisteren viel mijn oog op een (ongepubliceerd) "oud" gaaf wrak van mijzelf. Ooit was er in De Problemist een (kort lopende) rubriek voor gave wrakken, voorloper van de damwerkplaats!
Het linker diagram bevat de frisse auteursoplossing, het middelste de keiharde positionele bijoplossing.
Ik kan me nog goed de teleurstelling voor de geest halen toen ik bemerkte dat na wits eerste zet 27-21 zwart geen enkele redding heeft ( als zwart 18-23 i.p.v. de aangegeven 9-14 speelt wint wit zelfs nog hardhandiger dan de bedoelde ontleding van het linker diagram).


Het heeft mij vele uren had gekost om het idee (47x29) 25-20 (24x15) 27-21 (26x17) 6x24 van het linker diagram te gieten in een aangename stand. Het kan ook met damschuifoffer 3-21, maar ook dat bracht mij niet tot een acceptabele stand. Het idee is ook te verplaatsen op het dambord, zoals in het rechter diagram is weergegeven. Beide ideeën zijn niet terug te vinden in de TurboDatabase compositions.

Graag bied ik dit idee als mijn eerste aanbieding voor de werkplaats aan. Misschien heeft iemand anders meer geluk (of wijsheid).  
#11. March 26, 2015
Arne van Mourik
did find yesterday an old (unpublished) idee of him that, unfortunately, had a side solution. The author's solution is given by the diagram on the left. The disastrous positional side solution upon white's first move 27-21 by the center diagram (if black responds with 18-23 instead of 9-14, white wins even more easily).
It took Arne many hours to transform the idea
(47x29) 25-20 (24x15) 27-21 (26x17) 6x24 of the left diagram into an acceptable position. An alternative is to shift the idea on the board as shown in the diagram on the right. It may be noted that the idea is not known in the TurboDambase.

May-be, other draughts players or composers have more luck (or wisdom) to create a beautiful problem out of it!
#10. Leen de Rooij & Tom Kieboom (21 maart 2015)

Hebben behoorlijk aangepakt in de werkplaats via heel wat wederzijds e-mail-verkeer.
Triggers waren zowel Leen's als Tom's probeersels, die hieronder als #7 en #6, achtereenvolgens, hieronder in de werkplaats waren aangeboden.

Het resultaat mag er wezen: er zijn drie nieuwe mooie composities uitgekomen die te zijner tijd in De Problemist zullen verschijnen.

Daarom kunnen deze drie tot die tijd nog niet op de site gezet worden: dan is het nieuwtje ervan af.
#10. March 21, 2015
Leen de Rooij and Tom Kieboom
have worked in an interactive e-mail-way inspired by their unsuccessful creations given below under #7 and # 6, respectively.
The 'yield', up to now, are three new compositions that will be published, in due time, in De Problemist. Therefore, not yet here for the moment.
#9. 
Virmantas Masiulis (9 maart 2015)
Maakte een aantal problemen op het eindspel van Henk van der Heijden, getriggerd door Arjen Timmer's poging voor een partijachtige compositie hieronder (zie #8). Drie ervan zijn met de applets na te spelen, de overige creaties kunnen op zijn weblog bekeken worden!
Reacties zijn welkom bij zowel Virmantas Masiulis als Arjen Timmer!

 
#9. March 9, 2015
Virmantas Masiulis
created  a number of compositions, based on the end game of Henk van der Heijden and triggered by Arjen Timmer's request for his composition below (see #8).

Three compositions  can be played  with the applets on the left,  the other compositions can be seen on Masiulis' weblog!
Reactions are welcomed by both Virmantas Masiulis and Arjen Timmer!

#8. Arjen Timmer (5 maart 2015)
"Ik zat weer eens rond te neuzen in de digitale werkplaats van de KvD. Al snel verscheen het onderstaande diagram op mijn zakdambordje, een bewerking naar aanleiding van het eindspel van Henk van der Heijden (dat volgens Arne van Mourik toch scherp bleek te zijn) in een meer partijachtige aanvangsstand. Uiteraard is mij geleerd dat je niet te snel tevreden moet zijn, dus probeerde ik nog wat verder te componeren; echter zonder resultaat. Toen resteerden mij twee redenen om deze compositie toch toe te sturen: (1) alle pogingen, reacties etc. zijn immers welkom in de werkplaats en (2) zo slecht is de compositie nu ook weer niet. Hoewel, zag ik wat later: er zit nog een positionele bijoplossing in als wit als derde zet 32-28 speelt!"


Opmerkingen en/of suggesties voor verbetering? Stuur Arjen een e-mailtje!

#8. March 5, 2015
Arjen Timmer,
inspired by the end game of Henk van der Heijden (made 'spiritually' sharp by Arne van Mourik) created this composition. Main reason was to start from a position that is somewhat more game-like. It is, however, far from perfect as  there is a side solution upon white's third move 32-28!Please, send Arjen an e-mail if you have any remarks and/or suggestions for improvement.
#7. Leen de Rooij (3 maart 2015)
Ik had een mooi probleem gevonden, maar zag met het blote oog dat het een bijoplossing had (dia L). Toen ik het probeerde te verbeteren, kwam er een stand uit met twee plusschijven voor wit (dia R). Weliswaar kan wit nu niet meer op een andere wijze winnen, maar het verstoorde evenwicht blijft toch jammer. Misschien is er iemand die een betere oplossing kan vinden. Mogelijk kan er een ander motief aan gebreid worden. Elke suggestie is van harte welkom in mijn mailbox!


L:
Als zwart, na wits eerste zet 42-38, niet 33x42 maar 39x50 slaat volgt er winst voor wit door overmacht volgens 2.38x29 50x17 3.18-12 7x18 4.23x34 17-21 5.16x17. Het zou dus een ideaal probleem zijn, ware het niet dat wit ook kan winnen door na zwarts slag 33x42 te vervolgen met
2.37x48 39x50 3.31-26 50x17 4.27-21 13x22 5.21x34!

R:
In mijn poging om hier nog iets van te redden kwam ik tot deze constructie. Omdat wit twee schijven voor staat wordt zwart gedwongen om na wits eerste zet 28x50 te slaan. Is dit iets waard? Wit staat twee schijven voor en schijf 9 is eigenlijk een figurant. Toch kan wit niet op een andere manier winnen. Kan zo'n stand er nog mee door of is dit iets voor een rubriek met te verbeteren standen?  
#7. March 3, 2015
Leen de Rooij 
made a nice problem, but realized that it had a side solution (dia L). Upon improving, a sharp composition was derived, however, with two more pieces for the white player (dia R). Any help or suggestion is welcomed in his mailbox!
L: If black, after white's first move 42-38, doesn't play 33x42 but 39x50,
white wins by overkill according to
2.38x29 50x17 3.18-12 7x18 4.23x34 17-21 5.16x17. The side solution 1.42-38 33x42 2.37x48 39x50 3.31-26 50x17 4.27-21 13x22 5.21x34 also 'kills' this problem!

R:
As white has two pieces more, black is forced to the 28x50 shot. The solution is sharp, but the composition needs further improvement. Therefore, repairing work has to be done.
#6. Ardjan de Jong (15 februari 2015)
Is een gewaardeerde expert in het 'repareren' van onvolkomen damcomposities. Hij heeft er heel wat weer 'bovenop' geholpen. Tom Kieboom stuurde Ardjan in 2014 een vastgelopen probleem toe, dat hij binnen de kortste keren wist te fileren van de oorspronkelijke 15x15 tot een haarscherpe 9x8, die tenslotte door Arne van Mourik werd omgezet in een nog fraaier 8x8-miniatuur, simpelweg door het weghalen van een overbodige zwarte schijf.
Waarom dan alsnog in de werkplaats gezet? Het is een prima voorbeeld hoe problemisten elkaar
kunnen helpen om tot een gewenst mooi eindresultaat te komen!
Kijk eens naar de onderstaande 'onvoltooide' 15x15 en de mooie scherpe gefileerde 8x8 ervan:
 

L:
Origineel 15x15 probleem van Tom Kieboom dat een mooie slagcombinatie bevat, maar mank loopt door verwisselbare zetten en een wat slordig eind(spel).

R:
Door Ardjan de Jong gefileerde versie ervan naar een 8x8 miniatuur, na Arne's kleine reparatie, inclusief de leerzame suggestie: "Als je vastloopt, ga dan terug naar de basis van het slagidee en probeer het van daaruit opnieuw."
Deze 8x8 is verschenen, als coproductie Tom Kieboom/Ardjan de Jong in De Problemist oktober 2014.

Vraag: zijn er wellicht nog andere mooie reparaties mogelijk vanuit dat 'manke' 15x15 probleem?
Coproducties, zoals in de wetenschap gebruikelijk zijn, zijn toch (te) mooi om waar te zijn!
Zo ja, graag een e-mailtje aan Tom Kieboom.
#6. February 15, 2015
Ardjan de Jong can be seen as an expert to 'repair' draughts problems that don't meet the requirements.
Tom Kieboom had the experience with Ardjan, who repaired in 2014 his insufficient 15x15 problem within a few days into a beautiful 9x8 problem,
that finally was transformed into the
final 8x8-miniature by Arne van Mourik, simply by removing one useless black piece.
But what's the reason to replace this old repair-work in this working place?
Because it is an excellent example how draughts composers can help each other!
Take a look to the applets on the left:
the original raw 15x15 and the sharp
8x8 version derived thereof.
L: Original 15x15 problem from Tom Kieboom that contains a nice shot combination, but has some failures in sharpness of white moves and in the
end(game).
R: Concentrated sharp 8x8 version from the original by Ardjan de Jong,
after a minor repair action of Arne,
as published as coproduction with Tom Kieboom in De Problemist of October 2014.

Question: "May-be, other repairs are possible starting from that 'false' 15x15 original?"
Coproductions, quite common in science, can be quite satisfying!
If so, send an e-mail to Tom Kieboom.

#5. Henk van der Heijden (11 februari 2015)
Vraagt voor hulp om zijn onderstaande compositie te repareren naar een waardig slot:

1. 37-31 26x37  2. 32x41 21x23  3. 42-37 36x47  4. 37-32 47x33  5. 32-28 23x32  6. 48-42 39x37  7. 50x28 32x23  8. 22-18 13x22  9. 17x28 23x32 10. 07-02 16x18 11. 02x27 A14-20 12. 27-38 20-25 13. 38-43 01-07 14. 43-34 07-11 15. 34-39 11-16 16. 39-43+ (deze hoofdvariant is in de applet weergegeven);

Of A14-19 12. 27-49 19-24 13. 49-40 24-30 14. 40-45 30-35 15. 45-12 01-06 16. 12-07+

Arne van Mourik heeft al eerder enig commentaar gegeven op dit probleem, en geeft aan dat het hem nog niet gelukt was om een verbetering te vinden. Hieronder Arne's opmerkingen:

    "Probleem" met dit probleem is dat het slagwerk allemaal wel "lekker
    loopt" maar dat er geen slot overblijft. 
    Zie de stand in het diagram na de 10e zet  van zwart.  De witte dam 
    kan 
naar allerlei velden slaan (niet alleen 27 maar bijvoorbeeld ook 31) 
    en 
ook na 2x27 is het slot verre van scherp. 
    Oftewel: er zal iets aangepast moeten worden om het mooie blok 

    waarmee je bent begonnen in ere te houden.

    De gevraagde hulp kan per e-mail aan Henk aangeboden worden!

#5. February 11, 2015
Henk van der Heijden
asks
for help to repair his compositon shown on the left.


The applet shows the main variant,
the other is only given by notation.ne van Mourik had already the
following comments:
"Problem" of this problem is the
situation after the 10th move of black (see the diagram). The white king shot
 may end at various positions and the
end games are not sharp at all.
 
If you have any suggestions or help, simply send an e-mail to Henk!

#4. Tom Kieboom (8 februari 2015)
Als "chef" damwerkplaats kon ik het niet laten ook naar Jasper Lemmen's problemen te kijken.
Kreeg echter zijn eerste probeersel (zie diagram #1-L hieronder) met geen mogelijkheid tot een scherp slot gerepareerd. Dwaalde daarmee behoorlijk af en er ontstonden op een gegeven moment onderstaande 'standjes', verre van ideaal, namelijk beide met een laatste domme zet van zwart:


L:
Maar toch wellicht iets aparts: kon geen bijoplossing vinden (als wit als eerste zet 41-36 speelt lijkt
wit positioneel te kunnen winnen).
Maar zowel DAM2.2 als Flits geven remise aan, betere damprogramma's of spelers denken daar wellicht anders over). Dit 'standje' komt niet in TurboDambase compositions 2013 voor. Is deze 6x7 dan toch iets om tot een waardige compositie te bewerken?

R:
Speel deze 6x6 eerst na met de applet. Ook best aardig, vónd ik, in eerste instantie. Want ... ik had de simpele winst van wit volgens 1. 46-41 39x30 2. 42-37 31x42 3. 48x26+ compleet over het hoofd gezien!

Misschien dat iemand toch door deze "Tommy-dummy" aan het werk gezet wordt?
 
Ik merk het wel, in mijn e-mail in-box, of collega-problemisten hieruit inspiratie gevonden hebben!

#4. February 8, 2015
Tom Kiebooom has been
inspired by Jasper Lemmen's first
trial (diagram #1-L down under),
but failed to improve this problem.
Instead, he lost his way during
the repairing work and ended up
with the positions given at the left.
Both, however, with a stupid last
move of the black player.

L:
Something special this 6x7?
No side solutions could be found
(with the help of the pc), while this
position is not known in the Turbo
Dambase. So, may-be, this position
might inspire you to compose a real
draught problem thereon?

R:
Start by playing this 6x6 with the
applet. Nice, I thought, isn't it?
But ... I completely looked over
white's gain by 1. 46-41 39x30
2. 42-37 31x42 3. 48x26+ ! May-be
this "Tommy-dummy" triggers
somebody to further work on?
 
If so, please send me an e-mail!

 
#3. Twee 'gevonden' fraaie bewerkingen (3 februari 2015)
Het slagidee van Jasper Lemmen van zijn derde compositie (zie #1-R diagram) bleek volgens
Arne van
Mourik al tientallen malen bewerkt te zijn.  
Het heeft dan ook weinig zin om aan Jasper's probeersel verder te werken.
Uit de TurboDambase viste Arne o.a. de onderstaande twee fraaie bewerkingen:


L:
Aart Miedema, N.B.D.-circulaire [DP] 10 mei 1942.

R:
Dirk Kleen, De A.D.G.'er augustus 1967
#3. February 3, 2015

Arne van Mourik
showed that

the shot idea of Jasper Lemmen's
composition (see #1-R diagram) is
far from new, as appears from the
TurboDambase.

So, further work on this composition
is not that relevant anymore.

Arne did find two beautiful examples,
made by Aart Miedema and Dirk Kleen,
as shown in diagrams #3-L and R.
#2. Er wordt al gewerkt (27-29 januari 2015)
Arne van Mourik en Henk van der Heijden zijn al gelijk aan het werk gegaan naar aanleiding
van Jasper Lemmen's oproep voor hulp (zie onderstaand item #1).

Om te laten zien hoe zo'n samenwerking zoal kan gaan heb ik expres de 'ruwe data'
(de e-mail-correspondentie) van deze arbeid in een pdf-file samengevat.

Vergelijk het met een labjournaal waar de experimenten in worden opgetekend en dat de
basis vormt voor een uiteindelijk net verslag, in dit geval mogelijk een fraai damprobleem.

Wordt vervolgd met bewegende diagrammen van de eindresultaten!
Tom Kieboom
#2. January 27-29, 2015
First cooperation is there by
Arne van Mourik and Henk van der
Heijden
, who studied and tried to
improve the three problems of
Jasper Lemmen (see #1 below).
Enclosed you'll find the raw data
(e-mail correspondence in Dutch),
just to show how cooperation
in a simple way can happen.
In due time you'll see the end
results in moving diagrams!
Tom Kieboom
#1. Jasper Lemmen (20 januari 2015)
Krijgt de 'eer' om als eerste in de damwerkplaats deel te nemen, omdat hij als eerste een
oproep deed "Wie kan mij toch helpen?" in zijn verhaal over "Hoe damproblemen tot stand komen".
Een oproep die geleid heeft tot het intstellen van deze werkplaats!
Hieronder drie werkstukken van hem die nog lange na niet af zijn en
daarom steun vragen van collega's.
Stuur suggesties voor verbetering, of nog beter ter vervolmaking, toe per e-mail
aan Jasper Lemmen en Tom Kieboom.


L:
  Helaas wint 27-21 ook.

M:
Een leuk combinatieidee, maar niet scherp en met zetverwisselingen.
Momenteel niet meer dan een aardige praktische combinatie.

R:
  Een leuke klap, maar er staan in de slotstand nog wat overbodige schijven.
#1. January 20, 2015
Jasper Lemmen is the first, as
he was the first to ask for help for
three of his compositions that
couldn't be finished in the
required 'straight' manner (as will
be also published in the April 2015
issue of De Problemist).
Your suggestions for improvement
can be sent by e-mail!L:  Has a side-solution, by white
playing 27-21 as first move.

M:
Has a nice combination, but
some white moves can be inter-
changed!

R:
The end position contains a
number of pieces that really do
not matter.