D

Pieter van Deursen (1926-2000)


Humor in de damproblematiek: "Wil je niet rechtsom, dan doen we 't toch via de andere kant!"
Verrassende wendingen in dit 7x7 miniatuur. Genoot bekendheid als schaker, begon pas op
latere leeftijd te dammen. Leerde tenslotte van Leen de Rooij de beginselen van de dam-
problematiek: dit probleem bewijst zijn talent! De Problemist oktober 1999.
Humor in draughts composing: "If you won't go to the right, then we do it from the other side!"
Surprising movements in this 7x7 miniature. Was wellknown as chess player, started playing draughts many
years later and finally learned from Leen de Rooij the finesses of draughts composing. This composition
proves his talent! De Problemist October 1999.

Martin Diels (1890-1978)


L
: Halve Turkse slag. De onscherpte in het slot wordt ruimschoots gecompenseerd door het prachtige
moment na 43-39!! en de leeftijd van 85 van de auteur (die pas op hoge leeftijd zijn talent liet blijken).
Het Nieuwe Damspel januari 1975.
Half Turc stroke. The unsharp ending is fully compensated by the beautiful moment after 43-39!! and the
age of 85 of the author (who just expressed his talent on high age). Het Nieuwe Damspel January 1975.

M: Een elegant 8x8-miniatuur, beginnend met een fraaie economische 1x2x3x3x3x4 slag en als slot
een leerzaam eindspelmotief. De Problemist mei 1966.
An elegant 8x8-miniature, starting with a beautiful 1x2x3x3x3x4-stroke and finishing with an instructive
end-game motif. De Problemist May 1966.

R: Fraai trio 1x2-slagen waarmee wit de tegenstander op de knieën krijgt! Ondanks dat zwart is
doorgebroken, is de laatste zet vanuit partij-oogpunt toch logisch te noemen: zwart wilde zowel
28-23 als 31-26 verhinderen. De Problemist december 1966.
Beautiful trio of 1x2-strokes, by which white gets black on his knees! Despite black's brea the last move
is understandable from a game point of view: black tried to avoid both 28-23 and 31-26. 

De Problemist December 1966.

Jan Dienske (1914-1945)


Een van de meest elegante miniaturen, vind zelf maar eens de leuke afwikkeling van deze 7x7! 1942.
One of the most elegant miniatures, find first yourself the funny solution of this 7x7 composition! 1942.

Wim Dopheide (1891-1975)


Het is niet overdreven te stellen dat pater Dopheide S.J. Neerlands bekendste overzeese problemist is
geweest. Jarenlang stuurde hij vanuit Batavia (Jakarta) zijn werkstukken naar het thuisland.
Deze rondgang over de velden is vermoedelijk zijn mooiste "Indische" compositie.
(Om scherpe afronding bekommerde hij zich nooit en in dit geval kon daar ook geen sprake van zijn.)
De Maasbode 24 november 1940.
By far, father Dopheide S.J. has been the most well-known Dutch problemist from abroad. He sent for
many years his compositions from Batavia (Jakarta) to his home country. This roundabout is probably
his most beautiful 'Dutch Indie' composition. (No sharp ending: he didn't bother and it cannot be realized
in this case). De Maasbode November 24, 1940.

Nicolas Doubovy (1973)


L:
 "Paardebloem". Een 19x20 kolos in fantasiestand met mooi slagwerk dat eindigt met
de zevenklapper van Johan Lere (zie zijn tweede probleem in de Showroom). De Problemist 2010.
'Dandelion'. A 19x20 colossus in a fantasy position delivers many stroke combinations and ends with a
seven-stroke highlight of Johan Lere (see his second problem in the Showroom). De Problemist 2010.

R:
 "Als een windvaan draait het drietal zwarte schijven 38-27-36 rond." De Problemist 2010.
As a 'weather vane', three black men turn around 38-27-36. De Problemist 2010.

David Douwes (1915-2002)


L: Hoe charmant: mooie partijachtige stand met een even fijnzinnige ontleding via het trappetje
21-27-16, waarvan partijspelers van harte kunnen genieten! De Problemist sept/okt 1946.
How charming: beautiful game-like position together with a very elegant little stepladder 21-27-16, that
draughts players will fully enjoy! De Problemist Sep/Oct 1946.

R: Arne van Mourik: "Dubbele dam: als een lentezonnetje." De Problemist januari/februari 1972.
Arne van Mourik: "Double king: as a Spring Sun." De Problemist January/February 1972.


Max Douwes
(1923-1998)  


L:
Wellicht zijn mooiste mega (18x18) probleem: smullen voor de oplossers (puzzelaars)
en liefhebbers van combinaties van slagsystemen. Partijdammers en collega problemisten
kunnen zo'n aanvangsstand niet altijd waarderen. Valt duidelijk onder de 'abstracte kunst'
van het damspel, waar deze auteur een grootmeester in was! De Problemist mei 1963.
Possibly his most beautiful mega (18x18) composition: a feast for those liking solving problems and lovers
of stroke combinations. Draughts players and composers cannot always appreciate the initial position.
Clearly, an example of the 'abstract art' of draughts, of which this author was a real grand master.
De Problemist May 1963.

R:
Ook mooie kleinere aanvangstanden waren voldoende voor het uitvoeren van fraaie
combinaties van slagen, zoals deze fraaie buitelaar 11x31! Het Damspel 15 februari 1941.
In contrast, also smaller compositions were sufficient for him to create surprising stroke combinations,
like this beautiful 11x31 one! Het Damspel February 15, 1941.

Eric van Dusseldorp (1960)   


L:
Duidelijk zijn mooiste probleem dat terecht op de homepage van zijn fraaie website staat,
waar zijn andere problemen en die van zeer veel andere damproblemisten te zien zijn.
By far his most splendid composition, that is shown on the home page of his beautiful website
containing his other compositions and many hundreds of other draughts composers.  

R:
 "Een bijzondere creatie: na zwart's verplichte 5-10 komt er een tweede witte dam op het bord.
De zwarte tegencombinatie wordt in de kiem gesmoord door de verrassende slagen naar 11 en 21."
De zwarte schijf op 16 die twee witte dammen op 11 en 21 kan slaan is echt heel apart!
A very special creation: black has to play 5-10 where upon a second white king appears on the board.
The black combination defence is attacked by white through the surprising strokes to 11 and 21.

Jan van Dijk (1990)


Eerste én fraaie compositie van deze jonge partijdammer:
"Een partijachtige stand, forcerende zet,
leuke combinatie met de tussenstop 45x34, voordat wit naar dam gaat en het integraal vernietigen
van de zwarte troepen", volgens teamgenoot Tjalling Goedemoed op zijn faceboekpagina. On-line
publicatie op Alldraughts.com 30 oktober 2014. (Tevens weer een voorbeeld van digitale problemen!)
First and splendid composition of this youngster: a game-like position, a forcing, a very nice combination
with a stop in between 45x34, before white gets his King. Finally, all black pieces are 'eaten'. See also
the facebook of Tjalling Goedemoed and the news on Alldraughts.com of October, 2014.
Again, an example, of digital problems (in Dutch).


Martin van Dijk (1937)   

Redacteur van de damrubriek in het Reformatorisch Dagblad. Houdt van partijachtige damcomposities.
Editor of the draughts column in the 'Reformatorisch Dagblad'. Likes game-like draughts compositions.


L:
Mooie partijachtige aanvangsstand waarin zwart met zijn zet 30-35 toch wat te gulzig blijkt te zijn
geweest: wit pareert met een aantal tweegevers in een waarlijk prachtige combinatie!
Brabants Dagblad 1 november 1969.
Of course, a game-like position inwhich black's last move 30-35 was to greedy: white counteracts
through a couple of two-fold-offers: a really spectectular combination! Brabants Dagblad November 1, 1969.

M:
Weer zo'n mooie aanvangsstand. Wit weet nu met forcings en slagcombinaties zwart, na een taai
eindspel, op de knieën te krijgen. Een verdraaid lastig damprobleem. De Telegraaf 22 december 1984.
Again, a game-like position as start. White now wins through forcings and a stroke combination, followed
by a tough end game. Quite a difficult draughts problem. De Telegraaf December 22, 1984.

R:
 Fraai 7x7-miniatuur waar het nodige is te beleven: in een paar zetten weet wit de stelling van zwart
danig om zeep te helpen en via een scherp eindspel te winnen. Alleen de hoofdvariant van het eindspel
is hier weergegeven. De Problemist juni 2009.
Enjoy this 7x7 miniature: just a couple of moves of white destroys black's position and white wins through a
sharp end game. Only the main variant is given here. De Problemist June 2009.

Zie verder zijn acht partijachtige standen van De Problemist december 2016, een 'Mini-Kerstoplosuitdaging'!
See also his eight game-like positions of De Problemist December 2016, a 'Mini-X-mas solution challenge' !
Piet van Dijk (1919-1967)


Na een paar meerslagen gunt wit aan zwart twee dammen, die in de knel komen en gevangen
worden. Arrangement van Gerrit de Bruijn (47 naar 46 verplaatst) om zo positionele bijoplossing te
vermijden. L'Effort januari 1948.
After a couple of strokes, white permits black two kings. These, however, were catched in 'jail'.
Arrangement of Gerrit de Bruijn (by moving 47 towards 46) to eliminate a positional side solution.
L'Effort January 1948.

Oege Dijkstra (1958)   


L:
"Het gaat in deze forcing om het veroveren van de zwarte schijf 28. Zwart verdedigt zich taai, met name
met zijn vierde zet 21-27! , waar domweg achterlopen door wit met 13-19 niets oplevert. Na 21-27 dreigt
13-19 wel met voordeel. Hierna komt het fraaie offer 25-20! voor wit.
Een forcing met zeven dwangzetten, waaronder een offer zie je niet vaak! Frans Hermelink betitelde deze
forcing als een klassieker. Op de site van Eric van Dusseldorp ook lovende woorden ervoor in een van zijn
rubrieken. Friesch Dagblad 7 december 2012 en later in De Problemist in de rubriek van Frans Hermelink."
The clue of this forcing is conquer the black piece 28. Black defends himself fanatically, o.a. by his fourth
move 21-27! However, without succes by white's move 13-19. After 21-27 seems 13-19 a good response,
but the offer 25-20! brings white finally the victory.
A composition with seven forcing moves, including an offer, is quite seldom! Frans Hermelink judged this
forcing as a real classic! Friesch Dagblad December 7, 1972 and lateron in De Problemist.

M:
"Na wits zet 30-24 is 14-20 voor zwart verhinderd door 23-18. Na 13-19!? lijkt er niets aan de hand,
maar wit heeft nu een meerslagcombinatie die uitmondt in een gewonnen drie om drie.
Friesch Dagblad 21 februari 2014 en daarna in De Problemist van 2014 in de rubriek van Frans Hermelink."
After white's move 30-24 is 14-20 prohibited for black through 23-18. After the move 13-19!? there seems
no problem for black, but white now gains a stroke combination that ends in a winning 3-3 end game.
Friesch Dagblad February 21, 2014 and in De Problemist 2014.

R:
"Vanuit een mooie partijstand dwingt wit een winnende drie-om-drie af. Als zwart na de eerste zet van
wit 21-26 speelt wint wit door 29! met de dreiging 23, 21, 22, 25. In het eindspel wordt de doorbraak
twee keer uitgesteld: eerst door 32! en later door 11! Om er daarna à la Arjen Robben rechts omheen te
gaan, aldus Tjalling Goedemoed. Friesch Dagblad 5 september 2014."
From a game-like position, white forces a three-by-three stroke. If black plays 21-26, after white's first move,
white will play 29! with the threat 23, 21, 22, 25. In the end game, black's breakthrough is prohibited twice:
first by 32! and later by 11! Friesch Dagblad September 5, 2014.

E
Nico Eisma (1960-1982)


Wat is dit werk van deze veel te jong overleden componist heerlijk in balans! Met twee zetten zet wit een
bril klaar (om er in te kruipen) en ontruimt ook al vast veld 7. Daarna verschijnt even een zwarte dam op het
toneel, als acteur met een bijrol. Het eindspel biedt twee damschuifoffers en een slimme doch ontoerijkende
prachtzet van zwart (17-22!) waarop na 34-39 nog net een ontsnapping zou volgen. De Problemist juni 1982.
This work of this composer, who died much too early, is quite in balance! By two moves, white creates
breeches (to enter) and also evacuates square 7. Thereafter, a black king appears on the stage, as an actor
with only a supporting role. The end game shows two king-move-offers and a smart but insufficient brilliant
move by black (17-22!) trying to escape by 34-39. De Problemist June 1982.

Joeri Ermakov (1956)    

Een mooie beginstelling én combinatie vormen meestal de basis voor zijn werk. De Scherpe Regels van de
problematiek, inclusief een scherp slot, komen op de tweede plaats van deze Moskoviet. In een drieluik
laat Hein Wilsens 21 van zijn adembenemende creaties van hem zien (De Problemist van augustus, oktober 
en december 2016). Alle zeker de moeite van het naspelen waard!
 A beautiful initial position ánd combination form the basis for his work. The Sharp Rules of the problemism,
including a sharp ending, come on the second place of this Muscovite. In a tryptich, Hein Wilsens shows 21
of his breathtaking creations (De Problemist of August, October and December 2016). All are worthwhile to replay!L:   Friesch Dagblad, 28 januari 2000 / January 28, 2000; De Problemist, augustus 2016 / August 2016.

M: Praktyczne Wipolizne Komp. 00-00-2002; De Problemist, oktober 2016 / October 2016.

R:  Praktyczne Wipolizne Komp. 00-00-2002; De Problemist, december 2016 / December 2016.

In het Ermakov-filiaal zijn de overige 18 problemen te zien. See the other 18 problems in the Ermakov-affiliate.

ABC    DE   FGH    IJK    LMNO    PQR    ST    UV    WXYZ                    Showroom NL/Showroom ENG


               
 Nederlands         English