J

Ardjan de Jong (1965)   


L:
"Volgens mij een nieuw systeem 11x22, i.pv. het voor de hand liggende 11x2,  gevolgd door
met 32 wegslaan na plaatsen van de vereiste steunschijf op 37."
Het Damspel 10-1987 en De Problemist augustus 2014.
Problably, a new stroke system 11x22 instead of the traditional 11x2, followed by a stroke with
32 after situating the required supporting man on 37. De Problemist August 2014.

M:
"Uitgangspunt was een symmetrische situatie na 38x18 op de lijn 16.....49, waar zwart met
16 of D49 een fatale meerslag kan nemen. Het Nieuwe damspel 04-1984 en De Problemist
augustus 2014. Toen Comp2006 uitkwam zag ik dat dit idee al eerder  was bewerkt door
Willem Lente: Het Centrum 13 mei 1961!"
 Zie het tweede probleem van Lente in de Showroom.
Starting point was a symmetrical situation after 38x18 on the line 16.....49, where black is able to
make a fatal stroke by 16 or K49. TurboDambase compositions 2006 revealed that this idea was
already present in a problem of Willem Lente: Het Centrum May 13, 1961!
See Lente's second problem in the Showroom.


R:  "Weer vier meerslagen op rij: het idee was natuurlijk die dubbele aanval om veld 12 open te breken.
Als vervolg had ik eerst het damoffer 3-12 (7x18) 4x ... in gedachten, maar dat kreeg ik niet scherp uit.
Na ergernis en gepuzzel brak de zon door en zag ik dat ook dam op veld 4 geofferd kon worden!"
Brabants Dagblad 13 februari 1982.
Again four majority takes on a row: his idea was, of course, to do a double attack on square 12 to open it.
Iniatially, he thought of a king's offer 3-12 (7x18) 4x ..., but there was no sharp ending found. After a lot of
frustration and puzzling, Ardjan saw 'the light': also the king on square 4 could be offered!
Brabants Dagblad Februari 13, 1982. 

Lees tenslotte verder hoe problemen van Ardjan de Jong tot stand zijn gekomen!
In addition, you may read Ardjan de Jong's article (in Dutch) about the 'Making-of' of his compositions!

Rens de Jong
(1939-2010)   


L:
Tijdens de slagcombinaties hangen de schijven als acrobaten aan elkaar vanaf wits zet 33-29!
Gooi en Eemlander 16 augustus 2003.
During the stroke combinations the men hang like acrobates on the board from white's move 33-29 on!
Gooi en Eemlander August 16, 2003.

M:
Bewegende dammen blijven het opvallendste kenmerk van deze componist, die als tiener
slechts enkele jaren actief was en pas na  zo'n vijftig jaar de draad weer oppakte, en hoe!
Gooi en Eemlander 2008.
Moving kings have a special interest in the problems of this draughts composer, who was only a few 
years active as teenager and restarted composing after 50 years, and how!
Gooi en Eemlander 2008.

R: Vanuit een nette beginstand speelt wit drie prachtige opeenvolgende zetten. Bij de slagcombinatie
op het eind doet wit achtereenvolgens de velden 19, 18 en 17 aan, ook een mooie trits.
De Problemist juni 2007.
From a decent initial position, white plays three beautiful subsequent moves. During the stroke
combination at the end, white occupies the squares 19, 18, and 17, respectively, a nice trio too.
De Problemist June 2007.

Anton Jurg (1907-1966)


Ongelooflijk dat de slotslag mogelijk is vanuit zo'n mooie volkomen losse aanvangsstand:
formidabele tussenkruipslag 32-28x30 gevolgd door een buitelaar en het fraai plaatsen van
twee zwarte dammen! Was indertijd een mooi Sinterklaaskado: De Stuwdam 5 december 1936.
An unbelievable end stroke from such a beautiful and completely separated initial position:
a formidable entrance into the breeches by 32-28x30, followed by both a nice tumbler and a way to
situate 
two black kings on the right positions. De Stuwdam December 5, 1936.       

Willem Jurg (1910-1982)


L:
Mooie stand, prachtige meerslagen als intro en ultieme bewerking van het damslagoffer
32x1 (43x32) 1x27! De Problemist april 1972.
From an elegant position, beautiful strokes appear including the offer of a king through 32x1 (43x32)1x27!
De Problemist April 1972.

R:
Een mooie compacte stand, prachtige serie van vier meerslagen en helemaal scherp uit via een
leuk motief. Een fraai en zeldzaam scherp probleem uit 1941! Frans Hermelink vond dit probleem
via de TurboDambase onder de naam H.J. Kip, verschenen in De Stuwdam 20 september 1941
(De Problemist augustus 2014). Waarom hier dan onder Willem Jurg geplaatst? Lees de toelichting!
The position is compact and beautiful, an impressive series of four strokes and a sharp ending in a nice motif.
Frans Hermelink did find this problem through TurboDambase under the author's name H.J. Kip, published
in De Stuwdam September 20, 1941, but we are quite sure that this is a pseudonym.
See also the Dutch article enclosed from De Problemist of August 2014.


Chris Jurriëns (1951)
E-mail van Chris van 20 december 2014: "Ik zag via de KNDB-site jullie KvD-site en ik dacht laat ik
nu ook mijn bijdrage eens leveren!! Ben gepensioneerd en woon sinds kort in Amerika* en dan krijg
je tijd voor zulke dingen als dit."  *In Phoenix,  "Arendsoogland' Arizona. Volgens TurboDambase was
deze damproblemist actief van 1966-1979 met een oogst van zestig composities. Heeft nu meer tijd:
zijn rentree met een eerste nieuwe compositie is in De Problemist van augustus 2015!
Chris saw our website and was inspired to deliver a contribution to the Showroom (December 20, 2014).
As a retired person, living in Phoenix, Arizona,  he has more free time now, and is restarting making draughts
compositions. According to
TurboDambase, he was an active composer from 1966 to 1979 with a yield of
sixty draughts problems. His comeback with a first new composition is in De Problemist of August 2015!
 


L:
"Dit is een stand uit een partij tussen Henk Sonderen (zwart) en mij. Ik noem deze partijcompositie
"De doornvogel", die sterft op zijn hoogtepunt! Ik wist met de lokzet 49-44 Henk te verleiden tot het
offer 24-30, gevolgd door 14-19 met schijnbare winst, waarna de hier getoonde combinatie voor mij
mogelijk werd. Echter ... in extase over deze combinatie deed ik de verkeerde zet 39-33??? i.p.v. het
vereiste 36-31!!! en verloor de partij.
Het open kampioenschap van damclub DIOS, 1980/90."
De applet geeft weer hoe fraai Chris Jurriëns met wit via deze combinatie had kunnen winnen!
A position from a game between Henk Sonderen (black) and Chris, who did the bait move 49-44 whereupon
Henk did indeed the offer move 24-30 followed by the seemingly winning 14-19. The winning combination
shown was there, but ... Chris unfortunately did 39-33??? instead of the required 36-31!! and lost.  

R:
"Met dit probleem ben ik ooit eens kampioen van de KvD geworden, maar daar nooit van op de
hoogte gesteld!!! Dat moet ergens in de jaren 1976-79 zijn geweest. Opdracht was: maak een
probleem met eindstand witte dam op 16 en zwarte schijf op 34 die met een slag gebracht moest
worden."  De Problemist december 1978 (volgens TDbase; klopt met Jurriëns' schatting).
Waarlijk een juweel van een 8x8-miniatuur, een gouden KvD medaille waard, maar niet gekregen!
Alsnog, 35 jaar na dato, excuses namens het bestuur van de KvD voor deze omissie in deze, Chris.
This composition made Chris champion of a KvD tournament in 1978, but he never got any message about it.
The objective was: make a problem ending in a position with a white king on 16 and a black man on 34 that
must be brought there by a shot. Really a jewel of an 8x8 miniature. Therefore, after 35 years, our excuses! 

K

Gerrit Kerkdijk (1916-2000)


Was de  ideale leraar, o.a. van Chris Jurriëns (zie zijn problemen hierboven), én specialist in het
lichtvoetige werk! Als een dammer zoiets laat zien aan een-nog-niet-dammertje moet er toch een
vonk overslaan, nietwaar? Het Damspel oktober 1947.
Chris Jurriëns: "Gerrit heeft mij het edele damspel bijgebracht en mij het componeren geleerd! Hij
heeft verder van 1960-1990 wel 1000 kinderen in aanraking gebracht met het dammen, met name
door kinderen van 7/8 jaar enthousiast te maken voor het damspel. Is daarvoor op latere leeftijd
geridderd in de orde van Oranje Nassau!"
Ideal teacher, o.a. of Chris Jurriëns (see his problems above), and a specialist in light compositions!
Show this composition to youngsters who doesn't play draughts and they will become enthousiastic,
wouldn't they? Het Damspel October 1947.
Chris got lessons from him and teached him how to compose. Gerrit did that for more
than 1,000 children
between 7/8 years old in the period 1960-1990, and was therefore honored by the
Dutch Queen! 

Tom Kieboom
(1945)   


L:
"Als tiener gemaakt, dit 8x8 miniatuurtje, dat 2 jaar later verscheen in de damrubriek van
Stevens (De Tijd 19 november 1966). Daarna niets meer aan damproblematiek gedaan tot aan
2012 (sic!). Weer helemaal verslingerd geraakt aan het maken van damproblemen.
Ik ben nog steeds een beetje trots op dit jeugdwerkje: mooie stand en transparant."
Composed this 8x8 miniature, that was published two years later in the Dutch newspaper 'De Tijd' on
November 1966, while he was still a teenager. After 50 years of silence, Tom became again active.

M:
"Nu als bejaard man gemaakt, deze 9x9 waarin de witte schijf 23 als een Messi de zwarte
tegenstander oprolt! Daarbij geweldig geholpen door grote inzet en opoffering van zijn ploeg-
genoten. Arrangement (De Problemist februari 2013) van eerdere versie (De Problemist
december 2012) die helaas een positionele bijoplossing bleek te bevatten."
Vergelijk deze 9x9 met die van Tjalling Goedemoed, waarbij de witte schijf 34 ook zoiets flikt!
This 9x9 has been made as a retired person: the white man 23 catches like a Messi all black pieces!
Of course, with the help of the other white pieces. It's an arrangement (2013) of a former version
(De Problemist December 2012) that,
unfortunately, had a side solution.
Compare this 9x9 with that of Tjalling Goedemoed, where the white man 34 does almost the same!

R: Opgedragen aan Sinterklaas, 5 december jarig. Tjalling Goedemoed: "De eerste zet is een heel
bijzondere afgever. Naast de zevenslag, beschikt zwart over een zesslag, twee vijfslagen, een vierslag,
een drieslag en een tweeslag!" Friesch Dagblad 27 november en 4 december 2015.
Devoted to the Dutch Santa Claus, birthday December 5. Tjalling Goedemoed: "The first move is a quite
particular offer. In addition to a seven-stroke, black possesses also a six-stroke, two five-strokes,
a four-stroke, a three-stroke and a two-stroke!" Friesch Dagblad November 27 and December 4, 2015.

Door toeval, of "thelepathie" met Arne van Mourik in e-mail-gesprek geraakt, waaruit enkele
merkwaardige problemen ontstonden, vooral die van Arne's hand, rondom de gedenkwaardige
kroningsdag van onze Koning Willem-Alexander op 30 april 2013!
By accident, or 'telepathy', through e-mail contact with Arne van Mourik, a number of quite peculiar
problems were created, in particular from Arne's brain, around the day of crowning our king Willem-
Alexander on April 30, 2013. See the diagrams and notations in the Dutch story enclosed!


Dirk Kleen ( 1894-1974)


Een prachtig probleem op zijn vondst van een motief met twee scherpe varianten. Het probleem
eindigt in de ene variant, het weergegeven motief in de andere. Dagblad voor Suriname < 1974.
Vergelijk het met de uitgebreide motiefbewerking van Jo Hobbelen, De Problemist juni 1975.
A beautiful problem made on his discovery of a motif with two sharp variants. The problem ends
by the first variant, the motif given in the second one. Dagblad voor Suriname < 1974.
Compare this with the extended motif arrangement of Jo Hobbelen, De Problemist June 1975.

Martijn van der Klis (1987)   

Deze jonge problemist is mede-redacteur van de rubriek 'Zetje Schrap' in het orgaan Het Damspel
van de KNDB. Bedoeld om beginnende dammers en problemisten damgeheimen bij te brengen!
This young problemist ia co-editor of the column 'Moving Sharp' in the magazine of the Dutch Draughts
Society. With the purpose to learn starting draughts players and problemists the several draughts secrets!
 

L: 
"Met deze miniatuurforcing ben ik nog steeds erg tevreden. Niet heel moeilijk, maar het past allemaal
precies (de witte dam heeft maar één goed veld), en dat vanuit een zeer natuurlijke partijstand.
Ik speelde al langer met het motiefje en opeens stond de (in mijn ogen) perfecte stand op het bord."
De Problemist augustus 2013.
The author is still very satisfied with this miniature forcing. Not that difficult, but everything fits perfectly
(the white king has only one right square), and a quite natural game-like initial position. This motif had
his interest for a long time and before he knew, this perfect position appeared on the board.
De Problemist August 2013.

R:
"In dit vlotte ding zaait de witte plakdam dood en verderf. Hij landt ook nog eens op precies het
juiste veld om de zwarte dam om te laten komen in een hinderlaag. Vanuit een rustige stand wordt
het dus toch nog oorlog!" De Problemist december 2013.
In this smooth creation, the white king sows death and destruction and lands exactly on the right field
to catch the black king in an ambush. Kind of war between white and black from a quiet initial position!

De Problemist December 2013.

Johan Konings (1938)   

Heeft vele jaren de probleemrubriek 'Problematiek' van Brabants Damnieuws verzorgd (is in 2015
opgevolgd door Henk van der Heijden). Was ook een aantal jaren redacteur van De Problemist,
onder andere van de probleemrubriek "Kleintjes". Er staan meer dan 550 problemen van Johan
in de TurboDambase.
Former editor of the column draughts compositions of the 'Draughts News of the Dutch provence Brabant'
(Henk van der Heijden took over that job in 2015), and was a number of years editor of the column 'small
compositions' of our magazine 'De Problemist'. You may find more than 550 problems of Johan in the
TurboDambase.


L:
Mooi meerslagprobleem waarin wit een zwarte dam op veld 46 gunt, daarna van wit een rondje
over het bord mag maken om weer op 46 uit te komen! De Problemist 1995.
Beautiful 'multi-stroke-problem', inwhich white gives black a king on position 46, allows that king to make
a round on the board to land, again, on 46! De Problemist 1995.

M:
 Hier krijgt zwart twee dammen die door wit op een zeker moment naast elkaar midden op het
bord worden geparkeerd op de velden 23 en 28. De Problemist 2000.
Here, black gets even two kings, that are subsequently positioned by white on squares 23 and 28.
De Problemist 2000.

R:
  Een gedwongen slag van zwart, waarna wit het eindspel weet te winnen. De Problemist 2008.
A forcing stroke of black, white wins the end game. De Problemist 2008.

Siep Korteling (1962)


Deze componist heeft een volstrekt uniek en eigenzinnig oeuvre opgebouwd waarbij hij zich
niets aantrekt van 'uiterlijk vertoon'. In de zin van dat het wenselijk zou zijn een probleem op
een partijstand te doen lijken. Dit is misschien wel het mooiste probleem met het zogenaamde
zebrapad (zwarte en witte schijven om en om aaneen geregen) dat bestaat. En wie verwacht
er dat de zwarte schijf op veld 36 zó lang op slag blijft staan en zelfs nog even bezoek krijgt van
een witte dam? Fantastisch! Hoofdlijn juli 2003.
A somewhat 'extraordinary composer': no game-like positions at all, like this one with the so-called
'zebrapath' (a number of white and black pieces close together in a row): probably the most beautiful
of that sort. Further: who expects that the black piece on 36 stays so long on shot and even gets a visit
of the white king? Fantastic! Hoofdlijn July 2003.

Lees verder Hein Wilsens' redactioneel over Siep Korteling in De Problemist van april 2015!
Further (Dutch) reading: Hein Wilsens' column about Siep Korteling in De Problemist of April 2015!

Michiel Kroesbergen (1980)   

Redacteur Partijproblematiek in Het Damspel. Vond naar aanleiding van onze damwerkplaats
"Enkele velletjes met oude zelfgemaakte problemen, wat in dit geval synoniem is voor mislukte
problemen, waaronder deze twee stukken die nog wel enigszins acceptabel zijn."
Het Damspel maart 2015.
Editor 'Game compositions' in 'Het Damspel', magazine of the Dutch Draughts Society. He did found,
triggered by our 'Draughts working place' a couple of game-like compositions, that, he judged himself
as somewhat acceptable. Het Damspel March 2015.


Toch wel twee mooie voorbeelden van het samengaan van partij- en probleemdammen.

Weer eens wat anders dan de vele zogenaamde 'scherpe composities' in de Showroom.
Two nice examples that demonstrate the coherence between game and composition draughts.
At the same time: these are something else than the many 'sharp compositions' in the Showroom.

Wendel Kruijswijk
(1921)    


L:
Spectaculair slagwerk treedt in miniatuurforcings slechts incidenteel op: deze steekt er met kop
en schouders bovenuit!
Het Damspel februari 1989.
Spectactular strokes are seldom in miniature forcings: this one is an absolute topper!
Het Damspel February 1989.

R:
In dit jeugdwerk is een ludiek opsluitmotief van de zwarte dam op het bord getoverd!

Schuiven en Slaan oktober 1947.
Made as youngster: the black king is enclosed in a joyful, for white, of course, manner!
Schuiven en Slaan October 1947.

Kees van de Kuilen (1923-1981)
Een drietal evergreens met zowel mooie stand, fraai slagwerk en een gaaf motief.
Laten we met Dick de Ruiter "de schijven spreken".
Three evergreens with beautiful position, stroke combination as well as a neat motif.
With Dick de Ruiter, let us 'the pieces speak'. 


L: Eindigend in een fraai visueel 2x2 slot! Nederlandse Bond voor Damproblematiek 27 juni 1942.
Finishing in a very nice visual 2x2 end! Nederlandse Bond voor Damproblematiek June 27, 1942.

M: Zeer fraaie bewerking van een motief met twee totaal verschillende varianten! De andere variant
na de damslag 1x4 is: 36-41 9.47x36 38x47 10.4-15! Vrienden 20 januari 1943.
(Onbekend met dit meesterwerk had Ardjan de Jong deze herhaald in een wat rustiger stand met de
witte schijven 33 en 49 op achtereenvolgens 39 en 44. De Problemist oktober 1986.)
Wonderful arrangement of a motif with two totally different variants! The other variant after the
king stroke 1x4 is: 36-41 9.47x36 38x47 10.4-15! Vrienden January 20, 1943.
(Unknown of this masterpiece, Ardjan de Jong repeated this in a somewhat more quiet position with the
white pieces 33 and 49 on 39 and 44, respectively. De Problemist October 1986.)

R: Zijn legendarisch motief waarbij wit heel precies moet spelen en zwart ook nog kansen krijgt!
Dit is direct een optimale bewerking met het plaatsen van de zwarte schijf op veld 11 om het motief
wat te verbergen en een extra kans voor wit met 3x43? De Problemist augustus 1956.
His legendary motif where white must play very precisely and black also get chances!
This is directly an an optimal arrangement through positioning the black piece on square 11 in order
to hide the motif somewhat and an extra opportunity for white by 3x43? De Problemist augustus 1956.

Pieter Kuijper (1943)


L:
Ongelofelijk probleem met het formeren van een bril met 38x18, het laten hangen van de zwarte
schijf op 39 en een keten van meerslagen tot een naturel slot! De Problemist oktober 1977.
Unbelievable problem with the formation of breeches with 38x18, cliff hanging of the black man on 39,
a series of taking the most, and ending as a natural! De Problemist October 1977.

M:
Zeldzaam: wit plakt twee keer met dezelfde schijf in een miniatuurtje! Zou zoiets de doorsnee
dammer opvallen of denkt die alleen "Simpel, volgende probleem", zonder oog voor detail?
Is een klassieker geworden. De Problemist mei 1965.

Rare: white is sticking twice to one and the same piece, and that in a miniature! Would an average draughts
player see the beauty of this or would the comment be 'Simple, next problem', without seeing the details?
Has become a classic. De Problemist May 1965.

R: Een mooie 'automaat': na wits eerste zet loopt dit probleem vanzelf en eindigt in een naturel.
Zwart en wit telkens meerdere keren tegelijk op slag, o.a. zwart 4x plus wit 2x en allebei 3x.
Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen 11 november 2006.
A beautiful 'automate': after white's first move, this problem runs by itself and ends in a natural.
Black and white remain on stroke simultaneously, e.g. black 4x plus white 2x and both 3x.
Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen November 11, 2006.

In het Kuijper-filiaal zijn nog zes problemen te zien.    See another six problems in the Kuijper-affiliate.

Andreas Kuyken (1948)


L:
Geniale zogenaamde Laocoön: de witte dam kan op gegeven moment zwart van twee kanten
van het bord slaan! Wanneer zwart op dat moment 37-41 speelt i.p.v. de getoonde 40-45: wit slaat
alles weg naar veld 16. Vergelijk dit voorbeeld met de twee 8x1 Laocoöns van Alexander Nikolaev!
Het Parool 29 juni 1996.
A brilliant so-called Laocoon: the white king can stroke all black men from two sides! If black plays on that
moment 37-41 instead of the move 40-45 given above: white strokes all black men towards square 16.
Compare this one with the two 8x1 Laocoon-positions of Alexander Nikolaev!  Het Parool June 29, 1996.

Ga voor de definitie en oorsprong van het begrip Laocoön naar Het Damwoordenboek.
In de achtste aflevering van de serie "Een tegen allen" van Gerrit van Mastrigt en Arie van der Stoep in
De Problemist van december 2014, p. 169-171, worden onder andere twee 9x1 Laocoöns beschreven!
Unfortunately only in Dutch: the definition and source of the conception Laocoon and part eight of the
series 'One against all' in De Problemist of December 2014, p. 169-171, by Gerrit van Mastrigt and
Arie van der Stoep, illustrated by many diagrams and accessory notations!

R:
Fraaie klassieke buitelaar met evenzo fraai damslagoffer vanuit een mooie 13x13 stand!
Concours FFJD 1996.
Three times beautiful: a classic tumbler, a king-shot offer and a game-like 13x13 initial position!
Concours FFJD 1996.

ABC    DE    FGH    IJK    LMNO    PQR    ST    UV    WXYZ                    Showroom NL/Showroom ENG

               
 Nederlands         English