KvD Jubileum 75 jaar (12 januari 1941-2016)
KvD 75 years Jubilee (January 12, 1941-2016)

KvD-75-jubileum compositiewedstrijd: klik hier voor informatie, composities, oplossingen en prijswinnaars
KvD-75-jubileum boeken zijn te bestellen per e-mail bij de KvD-bibliothecaris, Arne van Mouurik:
'Dammen met een knipoog' van Arie van der Stoep en 'Hotels, buurthuizen en lokalen' van Arne van Mourik
KvD-75-jubileum composities: een inspirerende introductie plus 75 composities van Arjen Timmer voor alle dammers:
partijspelers en analisten, componisten en oplossers
Last but not least: zie de jubileum-composities hieronder!

KvD-75-jubilee composition contest: click here for information, compositions, solutions and prise winners
KvD-75-jubilee books can be ordered by e-mail to the KvD-librarian, Arne van Mouurik:
'Dammen met een knipoog' by Arie van der Stoep and 'Hotels, buurthuizen en lokalen' by Arne van Mourik
('Draughts with a wink' & 'Hotels, settlements and clubhouses')
KvD-75-jubilee compositions: see the 75 compositions (below the Dutch introduction) by Arjen Timmer for all draughters:
game players and analists, composers and solvers


Een origineel viertal problemen,
gecomponeerd door Tjipke Smedings, naar aanleiding van 'KvD 75 jaar'!
De vier composities eindigen achtereenvolgens in naturellen met de witte schijf op 19, 41, 20 en 16!
An original quartet of problems, composed by Tjipke Smedinga, on the occasions of 'KvD 75 years'!
The four compositions end in naturels with the white man on 19, 41, 20 and 16, respectively!Hieronder nog een ander viertal originele creaties, geïnspireerd op het 75-jarig jubileum in 2016!

L:         een heel apart 4x4-miniatuur van Hein Wilsens met als slot de jubileumjaar-slag 20x16.

LM:     een 'compositie-partij' van Tom Kieboom, eindigend in de Romeinse 75 stand LXXV.
RM:     de 4x4-baby is al opgegroeid tot een tiener bij Leen de Rooij, met damslag 20x16.
R:         een verder fors gegroeide puber met wilde haren van Hein Wilsens, naar een 27/48 = 75 motief. 
Below another four creations, inspired by the 75 jubilee in 2016!
L:        a quite original 4x4-miniature of Hein Wilsens, ending with the jubilee-year-stroke 20x16.
LM:     a 'composition game' of Tom Kieboom, ending in the Roman 75 position LXXV.
RM:    the 4x4 baby has already grown up to a teenager by Leen de Rooij, with king stroke 20x16.
R:       an already grown-up adolescent with wild hairstyle by Hein Wilsens, towards the 27/48 = 75 motif.


Leen de Rooij maakte op het laatste
nippertje eveneens een wilde puber
op het 27/48=75 motief: "De laatste
zetten waren Dam35-40 (45x34).
Misschien een raar begin met die
schermutselingen rond 40 en 45,
maar dat past goed bij de tijd waarin
de Kring werd opgericht. Het is een
wild probleem, maar misschien maakt
iemand anders een mooiere.

On the last moment, Leen de Rooij
made also
a wild adolescent towards
the 27/48 (-> 75) motif.
The last moves
were WK35-40 (45x34), in
concert with
the rural 40-45 war period when
the
KvD started. It is a wild problem that,

may-be, inspires others to make it
better. 
Tom Kieboom kwam na sluitingstijd,
door de vingers gezien door de
webmaster, met een 5x5-miniatuur
uitmonded in een '19.41=20.16'
motief met de MotiefMijn code:
2020 16.20 (--) = 19.41 (--). Vijf
zetten scherp, waarna wit op een
aantal manieren kan winnen.
Daarom 'Vuurpijl' gedoopt en zo
door Rob Spijkers opgenomen in MM.

Tom Kieboom, too late, but condoned
by the webmaster, made this 5x5
resulting in a '19.41=20.16' motif
with the Motif Mine code:
2020 16.20 (--) = 19.41 (--).
Five moves sharp with a scattering
ending. Has been included by Rob
Spijkers in MM as 'fireworks arrow'.

L:
De premature 19.41=20.16 motief-baby hierboven is nu al gegroeid tot een voldragen baby door een andere, geheime, vader.
L: The premature 19.41=20.16 motif-baby shown above has now already become a full-grown baby by another, secret, father.

LM: Een 7x5-slag compositie van Leen de Rooij: "Ik heb wel iets op het bord gezet, al is het niet geweldig". Per omgaande ontvangen na de oproep!
LM: A 7x5-stroke composition of Leen de Rooij: "I've made this one, although it is not that great". Received by quick return after the request!

RM: Nog een compositie van Leen de Rooij, gebaseerd op een motief 5.15 (5x15=75) en 19.41 (oprichtingsjaar): MM code 2011 05.41 (--) = 15 (19).
RM: Another composition of Leen de Rooij, based on a motif 5.15 (5x15=75) and 19.41 (starting year): MM code 2011 05.41 (--) = 15 (19).

R: Slot-jubileum-compositie van de webmaster: een miniatuur, resulterend in het motief 35.40 (->75), als 'happy end'.
R: Final jubilee composition of the webmaster: a miniature, resulting in the motif 35.40 (->75), as happy end.

       Tjipke, Hein en Leen, bedankt!                               75                            Thanks to Tjipke, Hein and Leen!
De composities worden gepubliceerd in De Problemist februari 2016                The compositions will be published in De Problemist February 2016


               
 Nederlands         English