Retrograde Problemen    /    Retrograde Problems
De aanvangsstand van een probleem herleiden tot de aanvangsstand van een partij.
Mooie demonstraties hoe
uit partijen problemen kunnen ontstaan.
Turbo Dambase bevat er ruim duizend, hier een kleine selectie ervan.

To enlarge the initial position of a problem to the initial position of a game.
Beautiful demonstrations of how games may transform into problems.
Turbo Dambase contains more than thousand , here a small selection of it.Andreas Kuyken - Jaap Bus           | Andreas Kuyken - David Douwes  |    'Porrey' - Frans Hermelink       |     Johan Lere - Johan LereL:
     Alle zwarte stukken van het bord: een naturel slot / All black pieces removed: a naturel ending

LM:
Eindigend in oppositie via een spectaculaire slagcombinatie / Ending in opposition through a spectacular stroke combination

RM:
Resulterend in een gigantische opsluiting van de zwarte schijven / Resulting in a gigant lock-up of the black pieces

R: 
    Hier leidt een forse slagcombinatie in het 46/5 motief / Here, the firm stroke combination leads to the 46/5 motif


Herman Spanjer - Tjalling Goedemoed | A.J. de Vries - A.J. de Vries  |     Tjalling Goedemoed - Mos    |    Kos - Tjalling GoedemoedL: 
     De vierslag 41x5 is overtuigende winst voor wit / The four-stroke 41x5 gives white a convincing gain


LM:
 Zwart copiëert wit en wint in verrassende vierdammen-standBlack copies white and wins in a surprising four-kings position

RM:
 Resulterend in een fraai 3x3 eindspel / Resulting in a beautiful 3x3 end game

R:
      Met een vier- en een driegever wordt verliest zwart met een opsluiting / By both a four- and three-offer, black looses the game by a lock-up


                J. Metz - J. Metz                 |        D. Douwes - D. Douwes        |           J. van Tol - J. van Tol             |          J. van Tol - J. van Tol
L:
    Combinatie na een 1x2x3-slag eindigend in een mooi eindspel / Combination after a 1x2x3-stroke ending in a beautiful end  game

LM:
Resulteert in een mooi motief na de gedwongen zet 3-9 van zwart / Results in a beautiful motif after the forced move 3-9 of black

RM:
Meerdere eengevers maken de zwarte stelling klaar voor de damslag / A number of one-offers make the black position ready for a king stroke

R:
    Mooie partijachtige combinatie met winst voor wit / Beautiful game-like combination towards win for white


     J. van Tol - F. Hermelink                  |             J. Lere - J. Lere                      |             J. Lere - J. Lere                     |      H. Jansen - H. JansenL:
    Begint met een forcing, eindigt in het Timoneda motief / Starting with a forcing, ending in the Timoneda motif

LM:
 Combinatie van een 1x2x3-slag en een 1x2-damslag /
 Combination of a 1x2x3-stroke and a 1x2-kingshot

RM:
Na een 1x2x3-slag wint wit het eindspel (van H. Roos) / After a 1x2x3-stroke, white wins the end game (of H. Roos)

R:
    De slagcombinatie eindigt in een dubbele oppositie /
 The stroke combination ends in a double opposition


E. van Dusseldorp                                  Naar een record schijf-11-slag! / Towards a record man-11-stroke!

Reconstructie van een elfslag door een schijf vanuit de 20x20 beginstand toont aan dat het om een partijstand zou kunnen gaan.
Reconstruction of an eleven-stroke by a man from the 20x20 initial position shows that it would have been a game position.
                      Beginstand                               Start combinatie                                                Elf-slag met zwarts zet 14-20!
                   Initial position                           Start combination                                         Eleven-stroke by blacks move 14-20!

De hele 'partij' kan hieronder nagespeeld worden / The whole 'game' can be played below
    

 


Met dank aan Ad de Hoon voor de suggestie en input / With thanks to Ad de Hoon for the suggestion and input

Meerdere voorbeelden worden verwelkomd door Tom Kieboom
/ More examples are welcomed by Tom Kieboom

               
 Nederlands         English