Fotogalerie met links /  Photo Gallery with links                Volgende / Next
           
Snuffelbeeldpagina's met informatie achter de blauw-omrande foto's en blauw-onderstreepte tekst!
               
Poke pages with information behind the blue-rimmed photo's and blue-underlined text!
 

Arjen Timmer

Oud-secretaris / Former Secretary  KvD

PartijcombinatiesGame combinations

Arie van der Stoep

Erelid / honorary member KvD, houdt van / likes forcings!

Oud-eindredacteur / Former Chief editor DP (2003-2014) 

Boeken / Books: o.a. miniatuurforcings

Hein Wilsens

Hoofdredacteur / Chief editor DP (2015-..)


Was ruim 25 jaar probleem-redacteur van Hoofdlijn

Was more than 25 years problem-editor of Hoofdlijn.


 

Arne van Mourik

Bibliothecaris KvD,  probleemrubriek, verhalen,  boeken, 

hulp aan de Showroom

Librarian KvD, column problems, stories, books

support to the Showroom

Pim Meurs

Oud-top-dammer én problemist

Former top-draughter ánd problemist

PartijcombinatiesGame combinations

Tom Kieboom

Webmaster 

Hoe ontstaat nou een damprobleem?

How a draughts problem is made?

 

Theo Lazeroms & Wim van Hanegem

(De Tank & De Kromme)

Two former football players of Feyenoord

(with The Tank & The Curve as nicknames)

Willem Alexander van Oranje

Koninklijke zet!

Dutch King Willem Alexander tries a King-shot!

A young draughter

Korte KvD cursus voor jongeren! 

Short KvD course for youngsters!

 

 


 

Alexander Georgiev, Roel Boomstra, Pim Meurs & Rob Clerc:

 "The A-team"

Jaap de Wit

Specialist in Timoneda-problemen

Specialist in Timoneda problems 

Tjipke Smedinga

Vele prijzen met zijn composities! 

Many prizes with his compositions!

              


 

Harm  Wiersma

Zesvoudig wereldkampioen houdt ook van de damproblematiek.
Sixfold world champion Harm Wiersma also loves draughts problems.
 
Zie zijn kerstpuzzel / X-mas puzzle
 "Diversiteit aan damproblemen".
Klik op zijn foto voor de oplossingen!!
Click on his photo for the solutions!!

Ton Sijbrands

Oud-wereldkampioen én wereldrecordhouder
blindsimultaandammen Ton Sijbrands kijkt
naar mooie combinaties op het dambord !

Former world champion ánd world record holder blind
simultaneous draughts views beautiful
 combinations on the draughts board!
Klaas Bor


Jeugdfoto van de drijvende kracht van
  de Turbo Dambase!


Youth photo of the driving force of 
the Turbo Dambase!
Ardjan de Jong

 Redacteur / Editor DP 

"Stille kracht" achter de Showroom: mooie composities in bewegende diagrammen.
'Silent force' behind the Showroom:
beautiful compositions in moving diagrams.

Hans Alderliesten

Redacteur / Editor DP

Zoekt inspiratie in de natuur!

Seeks inspiration in nature!
Leen de Rooij

Meester-problemist / Master problemist &
Redacteur / Editor DP

Geweldige leermeester. Erelid KvD.
Great teacher. Honorary member KvD.
Dame

't Blijft jammer dat vrouwen zo weinig dammen
én er geen vrouwelijke problemisten zijn ...

It is a pity that few women play draughts
and don't make problems ...
 
Oude tijden / Old times

terwijl dat 'vroeger' blijkbaar wel het geval was,
zoals op dit schilderij te zien is!


while that was apperently the case in former times,
as may be shown on this painting!
Max Douwes

Een geweldenaar die de meest gekke standen
op het bord zette!
Zijn borstbeeld is helaas gestolen.

A coryphaeus that put the most extraordinary
positions on the board!
Sadly, his torso has been stolen.

Gerrit de Bruijn

Redacteur / Editor DP, rubriek/column "einDsPel" / End games
& initiator Guerra -> Timoneda!

Componist van vele eindspelen.
Composer of many end games.
Johan Bulstra

Penningmeester KvD
Kan als geen ander in rap tempo damproblemen oplossen!

Treasurer KvD
Champion in solving draughts problems in no time!
Johan Bastiaannet

Meester in eindspelcomposities én redacteur Het Damspel van de KNDB, heeft zelf iets weg van een dambord!

Master in end game compositions ánd editot Het Damspel of the KNDB, as look-a-like of the draughts board!


Jean-Samuel (Sam) Weyeneth
(1945) uit Zwitserland componeert helaas geen damproblemen meer, maar heeft wél dit fraaie 'Mondriaan-achtige' schilderij gemaakt (vergelijk hieronder), getiteld 'Problème de Pennings', gebaseerd op een compositie van Jan Pennings in De Problemist van juli 1955. Kijk verder op Sam Weyeneth's galerie! 

Jean-Samuel (Sam) Weyeneth
(1945) from Switserland doesn't compose anymore draughts problems, but made this beautiful 'Mondriaan-like' painting (compare below) of a draughts composition of Jan Pennings, that has been published in De Problemist of July, 1955. See further Sam Weyeneth's gallery!

'Oplossing' van dit schilderij / 'Solution' of this painting:                  
1.50-44 39x50 2.49-44 50x46 3.36-31 26x37 4.27-22 18x27 5.21x41 46x11  6.38-32 7x18 7.16x7 1x12 8.32-28 23x32 9.43-39 34x43 10.25x3 45x34 11.48x17 6-11 12.17x6 18-22 13.3-20 32-37 14.20-47 22-27 15.6-1 27-31 16.1-23 31-36 17. 23x41+.

N.B. André Schokker vond een paar bijoplossingen van dit fraaie problematische schilderij! U/Jij ook? Suggestie: waarom niet zelf eens een schilderij maken van uw/jouw top-compositie en daarna opsturen aan de webmaster?

N.B. André Schokker did find a couple of side solutions of this beautiful
problematic painting! You too? Suggestion: why not making a painting
yourself of your top composition and send it to the webmaster?
 


Quite confusing, to play and/or compose draughts on a Mondriaan-type of  board, isn't it?

Volgende/Next =>                         

               
 Nederlands         English