Fotogalerie met links (2)   /  Photo Gallery with links (2)            Volgende / Next
           
Snuffelbeeldpagina's met informatie achter de blauw-omrande foto's en blauw-onderstreepte tekst!
               Poke pages with information behind the blue-rimmed photo's and blue-underlined text!
  

Jaap Viergever

Was groots problemist, ere-voorzitter KvD
en eindredacteur DP van 1984-2003.

In memoria (2014):
Dochter Jolijne &  Leen de Rooij 

Was a great problemist, honory chairman KvD,
and Chief editor DP from 1984-2003.

Eric van Dusseldorp

Partijdammer en webmaster van Websites
met veel informatie én mooie problemen.
Zou tóch weer problemen moeten gaan maken!

Draughts player and webmaster of Websites
with a lot of information ánd beautiful problems.
Should start, again, composing problems!
André Schokker

Voorzitter / Chairman KvD

Redacteur 'Oplossingen Probleemrubriek' & 'Kerstoploswedstrijden"

Editor DP 'Solutions of Problems' &
 'Christmas solution contests'


Amiens 1885

 Een wat 'bejaard',
'geleerd' en 'deftig' gezelschap.

A somewhat 'old',
'educated' and 'dignified' company.
Reünie / Reunion KvD
Utrecht 2011.
 
Één jonkie tussen de KvD-ers!
De sfeer doet al iets jonger en informeler aan.

One youngster between KvD-ers!
The mood is somewhat younger and informal.

Arjen Timmer & Arne van Mourik


Jonge KvD bestuurleden 2014

Young KvD board members 2014


Dame

Oproep aan (jonge) dames om te gaan dammen en problemen te maken!

Request to (young) ladies to play draughts
and to make problems!
 
Jaap Bus

Bekijk zijn mooie weblog "End games and more".
En zijn eindspelen en problemen op de KvD-site.

View his fine weblog "End games and more".
And his end games and problems on the KvD-site.
KvD reünie / reunion

Nestor Arie van der Stoep geeft 'les' aan /  'teaches' Ardjan de Jong (Dorddrecht 2006).

 
Problemisten / Problemists

Als je dammers in hun eentje achter het bord

ziet spelen zijn het problemisten.
KvD probleemwedstrijd 2006, Dordrecht.

If you see playing draughters on their own,
than they are problemists.
KvD composing contest 2006, Dordrecht. 

Dirk de Ruiter

Topproblemist met de meest fantastische composities.
Zie de voorbeelden in de Showroom!

Top problemist with the most fantastic compositions.
See the examples in the Showroom!
Aart de Zwart

Wist  "onmogelijkheden" op het dambord" te realiseren!


Was able to realise the
'impossibilities' on the draughts board
               
Juul Verhoeckx - Kick Verhoeckx

Anno 2014: Juf Rianne van de Nassauschool in Groningen heeft haar leerlingetjes van groep 2 de regels van het damspel uitgelegd.

Resultaat: enthousiast worden de damschijven op het bord gezet, partijtjes gespeeld en de winnaar gefeliciteerd.
Hulde voor de juf!

Zijn dit de nieuwe guppies in de visvijver van de damproblematiek?

Anno 2014: Missy Rianna of the Nassauschool in Groningen explained the rules of draughts to her young pupils.
Result: with enthousiasm the draughts pieces are put on the board, the game is played and the winner congratulated.
Homage to the teacher!
Are these the new guppies in the fishpond of draughts problemism?

De Koninklijke Nederlandse Dambond heeft ook speciale websites voor basis-scholieren en jongeren!

The 'Royal Dutch Draughts Society' also has a special website for
schoolchilds and youngsters!
 

Zoals kinderen met kroonkurken dammen in Costa Rica! ('Geleend' van Alldraughts.com)

The way kids play with crown caps in Costa Rica! (From
Alldraughts.com)


Deelnemers aan de Kring-reünie 2014 te Bunschoten / Participants of the KvD-reunion 2014 in Bunschoten, The Netherlands

V.l.n.r. achterste rij / Left to right second rowFred Dammers, Martin van Dijk, Wendel Kruijswijk, Arie van der Stoep,
Tom Kieboom, Arjen Timmer, Klaas Bor, Arne van Mourik, Johan Bulstra, Jasper Lemmen &  Hein Wilsens.
 
Vooraan v.l.n.r. / Left to right first row: Johan Bastiaannet, André Schokker & Adri Geurts.

De groepsfoto is gemaakt door reünie-deelnemer Wim van Mourik (made, as reunion-participant, the group photo):

Klik op zijn foto voor een serie kiekjes van deze reünie / Click on his photo for the other photo's of this reunion


Some webmaster's private photo's. Playing draughts with grandson Sem and a draughts party celebrating his 50-year-old first problem.
 

Tjalling Goedemoed (1971-2016), partijspeler, problemist en promotor van de damsport in het algemeen,

was van eind 2014 tot mei 2016 tevens redacteur van ons blad De Problemist.

Hij heeft daarbij eveneens de rubriek 'Forcings' overgenomen van zijn grote voorbeeld,
Frans Hermelink, die zijn redacteurschap helaas heeft moeten neerleggen met het klimmen
der jaren. Hoe Tjalling componeerde? Klik hier.

Tjalling Goedemoed, draughts player, problemist and promotor of draughts, was since the end of 2014 editor
of the column 'Forcings' of De Problemist, as successor of his idol Frans Hermelink.

The way Tjalling was composing? Click here.
  Dammende voetballer: 25-voudig international Bertus Caldenhove (1914-1983) aan zet in 1935!
Dutch soccer player, 25-fold international Bertus Caldenhove (1914-1983) to move in 1935!


Uiteraard speelt de Communistische oud-leider van Cuba met rood!
Of course, the former communist leader of Cuba plays with red!


Serge Yushkevitch during a concert with his students Maria Obolenskaya (left) and Anastasia Popova (centre): the performance of ‘Siquidille’ from the opera Carmen of G. Bizet at the National University of Arts in Charkov on April 16, 2013. 
There is a youtube movie of this performance:


Curious to know how Serge Yushkevitch is composing?
Read his article 'How to compose a draughts problem"!


                                                <= Vorige/Back                               Volgende/Next =>                                         

               
 Nederlands         English