Nieuws   2014   
  

december

De Problemist én Kerstoploswedstrijd on-line

    Een speciale kerstattentie voor alle damliefhebbers die nog geen
    abonnement hebben op ons blad De Problemist.
   
    Het complete decembernummer, 40 pagina's dik, kan dit keer ook
    eens digitaal gelezen worden.

    De Kerstoploswedstrijd hebben wij gelijk aan deze geste gekoppeld:
    de vier opgaven staan namelijk in de Probleemrubriek van dit nummer.
    Het zijn de problemen met de nummers 155, 156, 157 en 166 op blz. 188.

    Veel lees- en oplosplezier gewenst door het Bestuur en de Redactie!


Óók met onze kerstoploswedstrijden in de Volkskrant en Het Damspel!

En spéélplezier in de Showroom, Problemen, Partijen, Forcings en Eindspelen, zonet uitgebreid met
een aantal composities van Tjalling Goedemoed, Gerrit de Bruijn, Johan van den Boogaard, Arjen
Timmer en, vanuit Arizona, USA, dankzij dat "world-wide-web" en de KNDB-site, van Chris Jurriëns,
die zijn leermeester Gerrit Kerkdijk node miste, hetgeen gelijk hersteld is!

 
Tenslotte nog even in 't kort wat er zoal in dat gratis on-line decembernummer van De Problemist
te lezen en genieten is:

De beste problemen van tien jaar geleden, p. 166
(Bespreking van acht damproblemen uit de oude De Problemist)
Jacob Barend Sluiter jr. (1905-1991), p. 167
(Beknopte biografie van deze sterke dammer en problemist)
Een tegen allen, p. 169
(Hoe één witte dam het opneemt tegen vele zwarte schijven)
Dropdammen, p. 172
(Damspel beoefenen op twee totaal verschillende manieren)
Albertje Jantine Sybesma (1924-2014), p. 175
(In memoriam: de weduwe van topproblemist Max Douwes)                                 
Dam-problemen, p. 175
(Problemen met dammen in de aanvangsstand: subtiel, spetterend of spectaculair)
Oplossingen probleemrubriek, p. 176
(Grootmeester in het dammen Auke Scholma bespreekt met de nodige humor de damproblemen)
Dijkstraatjes en een Stoepje, p. 180
(Forcing-damproblemen: acht worden er besproken en een nieuw achttal ter oplossing aangeboden)
Ex(it) Guerra, p. 181
(Het is niet de eerste keer dat dit klassieke en fraaie motief een andere naam krijgt)
John Hauschild (1925-2014), p. 183
(Een dambordmotief sierde zijn rouwkaart. Hauschild begon al op zijn vijftiende met componeren)
De eeuwige worsteling, p. 186
(Twaalfde aflevering in de serie over de historie van de damproblematiek in ons land)
Probleemrubriek, p. 188
(Weer derig nieuwe damproblemen om op te lossen en zo aan de ladderwijdstrijd mee te doen)
Boeken, p. 190
(Besprekingen van de boeken van Aloys van der Stoep, Lambert-Jan Koops en Luigi Condemi)
einDsPel, p. 193
(Eindspelen uit Timoneda's boek, oplossingen van oktober j.l. en weer negen nieuwe composities)
Opsporing verzocht: De Graag of De Ron? p.195
(Een fraai slagsysteem: aan wie van de twee komt het vaderschap ervan nou toe?)
Schuifpromotie door zwart in meerdere etappes, p. 196
(In de twaalfde aflevering van deze serie speciale aandacht voor het motief van Alexander Sosin)
Israël 2012: een waar eindspelfestijn, p. 198
(Vijfenveertig mini-eindspelen, wit maximaal 2 en zwart maximaal 7 stukken, worden besproken)
XIV Championship of Ukraine, p. 201
(Negen composities uit de verschillende categorieën worden getoond en besproken)
Mémoires pour servir le futur, p. 202
(Demonstratie van twaalf imposante damproblemen van Jacques Bergier, 1860-1941)
Met de groeten uit Tilburg..., p. 204
(Over partijspeler én zeer actief damproblemist Johan van den Boogaard, geen lachebekkie)


Reparatie
   
    Tjalling Goedemoed, kersverse redacteur van De Problemist,
    zag direct dat die mooie forcing-compositie van "zijn idool",
    Frans Hermelink, helaas een positionele bij-oplossing bevatte.

    Ging gelijk als reparateur aan de slag en wist de compositie,
    met die twee prachtige varianten, uit te deuken door slechts
    twee witte schijven in de aanvangsstand te verplaatsen!

    Lees Tjallings' relaas en bekijk/speel Frans' fraaie forcing!


Webmaster
    Tom Kieboom kreeg van Sinterklaas
    een fraai gedicht in een zeker zo
    fraaie compositie op het dambord.

    Om het zonder vergrootglas te
    kunnen lezen: klik op het bord.

    Dit is gelijk maar aan onze,
    nog bescheiden verzameling
    "Damcuriosa" toegevoegd.

                                                                Andere bijdragen zijn welkom!

Surprises
    Met wit aan zet en zwart verliest zijn er weer een aantal fraaie diagrammetjes
    op de site gebracht, zowel slagwerkproblemen, eindspelen als forcings!
    Dit keer van Jaap Bus, Gerrit de Bruijn, Oege Dijkstra en, op het nippertje, die van
    Johan 
Bastiaannet, door de grote pakjesdrukte!
   

Voor wie ze gemist hebben: de composities van Godefridus Gortmans, Frans Hermelink, Michel Sabater,
Cor Schaap, Harm Schurer, Jan Vink, Jan Wortman en Evgraf Zubov werden al enkele weken geleden
in de website-schoen achtergelaten.

Al deze nieuwe presentjes zijn te vinden in de Showroom, Eindspelen en Forcings.

november

In memoriam Jaap Viergever

    Uitgesproken door Leen de Rooij namens de Kring voor Damproblematiek
    tijdens de uitvaartdienst, waarna tot slot zijn dochter Jolijne haar vader
    toesprak, besluitend met een gedicht van damproblemist Jan Pennings.

    Jaap Viergever zelf heeft nog een unieke  gedenkplaat achtergelaten.

    Deze laat zien hoe Jaap zijn vier laatste problemen (met de linkerhand) moest noteren.
   
    Een oplossing kon hij er niet meer bij zetten.

    Dat gebeurde automatisch als hij zijn problemen inbracht in het door hem ontwikkelde
    computerprogramma DPRO en zo nog de juiste zetten kon aantikken op zijn pc.

    Dochter Jolijne heeft intuïtief het juiste (derde) probleem voor de rouwkaart uitgekozen.

    De overige diagrammen zullen voor altijd onbeschreven blijven, ter herinnering aan en
    uit respect voor deze coryfee van onze Kring voor Damproblematiek en De Problemist!

De ProblemistEindredacteur Hein Wilsens
Het komende decembernummer, alweer 40 pagina's dik, zal
weer bestaan uit een scala aan verhalen en rubrieken, zoals:
De beste problemen van tien jaar geleden.
(Bespreking van acht damproblemen uit de oude De Problemist)
Jacob Barend Sluiter jr. (1905-1991)
(Beknopte biografie van deze sterke dammer en problemist)
Een tegen allen
(Hoe één witte dam het opneemt tegen vele zwarte schijven)
Dropdammen
(Damspel beoefenen op twee totaal verschillende manieren)
Albertje Jantine Sybesma (1924-2014)
(In memoriam: de weduwe van topproblemist Max Douwes)                      Eindredacteur Hein Wilsens             
Dam-problemen
(Problemen met dammen in de aanvangsstand: subtiel, spetterend of spectaculair)
Oplossingen probleemrubriek
(Grootmeester in het dammen Auke Scholma bespreekt met de nodige humor de damproblemen)
Dijkstraatjes en een Stoepje
(Forcing-damproblemen: acht worden er besproken en een nieuw achttal ter oplossing aangeboden)
Ex(it) Guerra
(Het is niet de eerste keer dat dit klassieke en fraaie motief een andere naam krijgt)
John Hauschild (1925-2014)
(Een dambordmotief sierde zijn rouwkaart. Hauschild begon al op zijn vijftiende met componeren)
De eeuwige worsteling
(Twaalfde aflevering in de serie over de historie van de damproblematiek in ons land)
Probleemrubriek
(Weer derig nieuwe damproblemen om op te lossen en zo aan de ladderwijdstrijd mee te doen)
Boeken
(Besprekingen van de boeken van Aloys van der Stoep, Lambert-Jan Koops en Luigi Condemi)
einDsPel
(Eindspelen uit Timoneda's boek, oplossingen van oktober j.l. en weer negen nieuwe composities)
Opsporing verzocht: De Graag of De Ron?
(Een fraai slagsysteem: aan wie van de twee komt het vaderschap ervan nou toe?)
Schuifpromotie door zwart in meerdere etappes
(In de twaalfde aflevering van deze serie speciale aandacht voor het motief van Alexander Sosin)
Israël 2012: een waar eindspelfestijn
(Vijfenveertig mini-eindspelen, wit maximaal 2 en zwart maximaal 7 stukken, worden besproken)
XIV Championship of Ukraine
(Negen composities uit de verschillende categorieën worden getoond en besproken)
Mémoires pour servir le futur
(Demonstratie van twaalf imposante damproblemen van Jacques Bergier, 1860-1941)
Met de groeten uit Tilburg...
(Over partijspeler én zeer actief damproblemist Johan van den Boogaard, geen lachebekkie)


Jaap Viergever overleden
   
    85 jaar is een gezegende leeftijd. Toch komt het als een nare verrassing.

    Het leek erop alsof Jaap eeuwig door kon gaan met componeren.
   
    Gelukkig heeft hij vorig jaar nog kunnen genieten van de special over
    hem in De Problemist van juni 2013.
   
    Niet voor niets werd Jaap benoemd tot erevoorzitter van de Kring voor
    Damproblematiek.
   
    Wij zullen hem herinneren als "Redder van de Kring en De problemist".


Woensdag 26 november vond de uitvaart plaats, die namens de KvD werd bijgewoond door de
bestuursleden André Schokker, Arne van Mourik en Wendel Kruijswijk, daarbij vergezeld door onze 
ereleden Arie van der Stoep en Leen de Rooij.
Namens de KvD werden de aanwezigen heeft Leen de Rooij een toespraak gehouden.
Jolijne Viergever droeg in haar toespraak aan haar vader de "Ode aan Jaap Viergever" voor
(van Jan Pennings, zie De Problemist van juni 2013).


Kijk verder naar de prachtige hommage aan Jaap Viergever op de dam-website Alldraughts en
naar een viertal prachtige composities uit de vijftiger en zestiger jaren van deze topproblemist:

 


Jean-Paul Larose
    Van deze Canadese problemist staan er nu drie composities
     in de Showroom.

    Zijn Timoneda-compositie komt voor in de top-100 van zowel
    Arne van Mourik als Ardjan de Jong, de Showroom-supporters!

Gelijk maar weer een aantal damproblemen uit hun lijstjes in de Showroom gezet van:
Arend Noordhuis, Dirk de Ruiter, Jaap Viergever en Jan Vink.

Eindspelen!
    Blijven mooie en tevens lastige aspecten van het damspel in zowel
    partijen als problemen, zoals Gerrit de Bruijn in zijn vaste rubriek
    "einDsPel" van De Problemist laat zien.
   
In tegenstelling tot het begin van een dampartij, waarop men zich ter-
    dege kan voorbereiden op de te spelen openingszetten, komt het op
    het eind vaak aan op een scherp analytisch en creatief vermogen!
    Ondanks het geringe aantal schijven blijft het eindspel een verdraaid
    lastig aspect van het damspel: wordt 't winst, verlies of remise?

Forcings!
    Blijven een krachtige manier om de tegenstander in de 'hoek' te drukken,
    zowel in dampartijen als in damproblemen.
   
    Een waardevolle vaste rubriek van Frans Hermelink in De Problemist.

    Bekijk en speel eens een drietal composities van Arie van der Stoep!

Arie van der Stoep
Een voorbeeld van fraaie forcings in het partijspel werd door Ton Sijbrands besproken in de
Volkskrant van 8 november. Grootmeester Joeri Anikejev (met zwart) wist zo pas na 50 zetten
het verzet van jeugdspeler Pepijn van den Brink te breken:

Tjalling Goedemoed

    Tjalling maakte, geïnspireerd door het mooie probleem van Jan van Dijk,
    drie andere composities op dit fraaie meerslagidee.

    Alweer te lezen op Alldraughts (inmiddels een zuster-site van dekvd.net?)

    Wat mooi dat partijspelers verslingerd raken aan de damproblematiek!


Jan van Dijk: een aanwinst als problemist!?

    Alweer een dijk van een dammer. Klik eens op de link naar Alldraughts.com
    en lees en zie hoe deze partijdammer (teamgenoot van Tjalling Goedemoed)
    zijn eerste fraaie damprobleem gemaakt heeft.

    Ga daar vooral mee door, Jan, we hebben je al in de Showroom gezet!


Een 'dijk' van een Jan Groenendijk!
    Dit 16-jarige toptalent wist van Eric van Dusseldorp te winnen met een
    eveneens schitterende combinatie: eerst een tweegever waarmee zwart
    dam haalde, dan nog een driegever en sloeg daarna hard terug met een
    vijfslag, gevolgd door een venijnig eindspel.
    Eric, die als partijspeler vele fraaie damproblemen heeft gemaakt, zal deze
    partij wellicht als een "damprobleemnachtmerrie" ervaren hebben!
    De jeugd heeft de toekomst, zullen wij maar, berustend, zeggen.
    En ... tevens een belofte als damproblemist, met zo'n manier van spelen!
    (Met dank aan Ton Sijbrands, die deze partij in zijn rubriek in de Volkskrant van 1 november 2014 voortreffelijk heeft beschreven!)
Het verloop van deze partij is te zien op onze webpagina Partijcombinaties.

oktober

Schitterende partijcombinatie
Jan-Willem Hoeve won van combinatie-expert Leopold Sekongo met een idee dat doorgaans
alleen uit de problematiek bekend is, en door Frans Hermelink enkele malen is bewerkt!
Leopold Sekongo is normaal gesproken degene die combinaties uithaalt. 
Hij heeft een typische Afrikaanse speelstijl en neemt veel risico's. 

In deze partij werd hij echter het slachtoffer van een schitterende combinatie van Jan-Willem!


Probleemrubriek

    Bevat dit keer een uniek damprobleem, namelijk een gezamenlijke creatie
    van twee dames. Tijdens de partij tussen Linda Schnieders en Agita Marterere
    ontstond 'als vanzelf' een waarlijk damprobleem met een scherp afspel!
    Zie verder onder Partijen en in de ST-sectie van de Showroom.
   
De Showroom is gelijk maar weer eens uitgebreid met een aantal fraaie composities van,
alweer, mannelijke problemisten: Godefridus Gortmans, Frans Hermelink, Michel Sabater,
Cor Schaap, Harm Schurer, Jan Vink, Jan Wortman en Evgraf Zubov. 't Is niet anders!

Het Damspel
    In zijn rubriek 'Partijproblematiek' besteedt Michiel Kroesbergen onder
    andere een halve pagina aan onze website:
    "Het is een echte snuffelsite. Overal verspreid linkjes die weer naar andere
    leuke damdingen leiden. Zoals een introductie tot problemen maken,
    een diavoorstelling van een forcing van Arie van der Stoep, een curiosum
    van Dirk de Ruiter en natuurlijk een sectie met een selectie damproblemen.
    Zelfs een damwoordenboek."
    Bedankt, Michiel, om zo de problematiek aan partijdammers te laten zien!

Nick Waterink
    Deze 15-jarige partijdammer kreeg de prijs voor de mooiste combinatie in
    het Heerhugowaard Open NK 2014. De keuze kan onmogelijk lastig zijn
    geweest.
    Na een prachtige lokzet, waar tegenstander Stan Brink, na lang nadenken,
    instapte, volgde een combinatie als ware het een heuselijk damprobleem!
   
    Bekijk en speel het verloop van deze dampartij na op de webpagina Partijen,
    in een bewegend diagram op het scherm!

Koninklijk probleem
     Probleemredacteur Arne van Mourik laat het achterste
       van zijn tong zien tijdens zijn Koninklijke weg naar een nieuwe
       compositie.
       Inclusief diverse vergeefse pogingen om tot een mooi probleem
       te komen, als, wat hijzelf noemt, "Mislukkingskunstenaar".
       Is zo de tiende problemist, die bereid is geweest zijn damkeuken-
       geheimen prijs te geven en te delen met anderen!

Boomstra Europees kampioen
      Dammer én problemist Roel Boomstra heeft als vierde
        Nederlander het EK dammen gewonnen. Ton Sijbrands,
        Gérard Jansen en Harm Wiersma gingen hem voor.
        De 21-jarige natuurkundestudent had in de slotronde
        genoeg aan een remise tegen de Rus Amrillajev.

        Een eerste opstap naar het wereldkampioenschap?


De Problemist van oktober 
Weer vele onderwerpen van vele auteurs,  alweer 40 pagina's dik, 
    met een portret van problemist Jan Vink:

    • Jan Vink: een portret (Hein Wilsens)
    • Huize Vossegat    (Arne van Mourik)
    • Vinks Timoneda’s    (Leen de Rooij)
    • Ontmoetingen met Jan Vink    (Arie van der Stoep)
    • Zestien Schijven    (Arne van Mourik)
    • Lunetten, brillen en brilstanden (Johan Bulstra)
    • The sight outside    (S. Yushkevitch)
    • Jan Vink en curiosa    (Arie van der Stoep)
    • Een topprobleem    (Ardjan de Jong)
    • Coup Beekbergen    (Ardjan de Jong)
    • Vinks langelijnproblemen    (André Schokker)
Topproblemist Jan Vink

De afgelopen jaren zijn in DP uitvoerige portretten geschilderd van problemisten die een grote stempel hebben gedrukt 

op de ontwikkelingsgang van de problematiek en die - dat maakt deze serie zo bijzonder - op het moment van schildering 

nog onder ons waren. Vanaf eind 2010 hebben we de portretten mogen aanschouwen van Aart de Zwart (), Wendel

Kruijswijk, Dirk de Ruiter en Jaap Viergever. Nu is het de beurt aan Jan Vink. 
Vink is altijd een bescheiden mens geweest. Geen man van grote woorden of luidruchtige discussiebijdragen, geen man 
van onleesbare theoretische beschouwingen of op voetnoten voortstrompelende ‘wetenschappelijke’ artikelen. 
Vink was ‘gewoon’ de drijvende kracht achter de beste probleemrubriek ooit: die in het toenmalige damperiodiek 
Het Nieuwe Damspel. Als in de Vossegatselaan in Utrecht het imprimatur aan een probleem werd verleend, wist de problemist 
dat zijn kostje was gekocht: hij hoorde er dankzij de bisschoppelijke goedkeuring van Vink nu echt helemaal bij.

Zijn probleemrubriek in HND was weergaloos, maar er zijn veel meer redenen om hem hogelijk te waarderen. 
Al deze redenen komen in de bovenstaande artikelen aan de orde. Geniet van deze bescheiden maar veelzijdige man.
In het decembernummer van De Problemist:
  
    De aan Jan Vink gewijde special van oktober beslaat meer dan de
    helft van deze DP-editie. Daarom (en omdat de penningmeester zijn
    toch al niet zo rijkelijk gevulde beurs angstwekkend heeft zien slinken)
    moesten heel wat artikelen worden doorgeschoven naar het
    decembernummer. Over twee maanden kan er naast de vaste
   Eindredacteur Hein Wilsens        rubrieken derhalve weer volop genoten worden van:
‘De eeuwige worsteling’, ‘Een tegen allen’, ‘Schuifpromotie door zwart’, ‘Dam-problemen‘
en ‘Israël-2012’. Ook zal er in dat nummer de tweede aflevering staan van de nieuwe
serie ‘Problemisten die kunnen dammen’.
Wie na de Heusdense meester De Graag voor het voetlicht zal worden gehaald houden
we uiteraard nog even voor ons.
Arne van Mourik komt met mooie portretten van John Hauschild en Bepje Douwes,
twee kleurrijke mensen die ons helaas ontvallen zijn.
Het wordt kortom weer een lezenswaardig nummer. 

Ger Linssen overleden
Op donderdag 18 september 2014 is de Nijmeegse problemist Ger Linssen overleden.
Hij werd 78 jaar. Linssen begon in 1960 met componeren. Zijn eersteling werd in
november van dat jaar in De Problemist ten doop gehouden.  De productiefste periode
van Linssen, met een bescheiden oevure van ruim 30 composities, lag in de jaren zeventig.
Hij had een voorkeur voor robuuste standen die meestal uitliepen op 't Timoneda motief.


Wouw, géén www!
Nou ja, blijk ik als webmaster (nog steeds in opleiding) ten onrechte www te hebben
gebruikt voor onze website, terwijl het juiste volledige site adres http://dekvd.net is,
 
dus zonder die www. Wij hebben dus een wat aparte website.
  Arne van Mourik heeft dat zojuist ontdekt en wij zullen daarom
  voortaan kortweg dekvd.net vermelden, zoals dat, gelukkig, door
  Jan Heij al in ons nieuwe logo gezet is!

N.B. Om een actieve link in een e-mail te krijgen is dekvd.net echter niet genoeg: er moet dan 
het volledige adres http://dekvd.net ingetypt worden (voor zo'n link werkt www.dekvd.net ook,
't is wat makkelijker onthouden en typen, hoewel dat dus niet echt 't juiste website adres is).

De Problemist
  Ook het binnenkort te verschijnen oktobernummer zal van forse omvang
  zijn met veel interessante damzaken. Naast de 'kopij-erfenis' van
  Arie van der Stoep komt er, gelukkig, veel nieuwe kopij binnen, die de
  nieuwe eindredacteur Hein Wilsens een verdiende plek in de komende
  nummers van De Problemist probeert te geven. Voor sommige bijdragen
zal dan helaas moeten gelden: "ff wachten" voor een plek in een volgende aflevering!

september 

Algemene vergadering en Kring-reünie
Tijdens de algemene vergadering op 13 september 2014 te Bunschoten werden
Arie van der Stoep en Leen de Rooij bij acclamatie benoemd tot erelid van de
Kring voor Damproblematiek. Deze twee coryfeeën hebben zich zo'n 50 jaar met
hart en ziel enorm ingezet om de damproblematiek te promoten!
Erelid Arie mede voor zijn 11-jarige inzet als eindredacteur van De Problemist.
Erelid Leen mede voor zijn leermeesterschap voor talloze problemisten!

   
Ereleden Arie van der Stoep en Leen de Rooij blijven actief bezig met componeren!

  Johan Bulstra legt de acte van de Kring voor Damproblematiek uit,
  die vervolgens met algemene stemmen werd aangenomen.
  Zo voldoen wij weer aan de vereiste wettelijke bepalingen.

De activiteiten van de KvD over het afgelopen jaar werden tijdens
de algemene vergadering gepresenteerd door Arjen Timmer.
(Daarna componeerde hij een zonnig 7x7 miniatuurtje op 't bord)
Zijn frisse overzicht is na te lezen in bijgaand jaarverslag 2013-2014.

    Tijdens de Kring-reünie won Arjen Timmer de compositiewedstrijd
    met dat zeer elegante 7x7 miniatuurtje, en wel op 't nippertje van
    Arie van der Stoep (zelfde 7x7 met een wat minder mooie aan-
    vangsstand). Achteraf bleek deze al op naam te staan van Dik van
    den Berg (#483 in 'Springdans'). Pech, maar niet getreurd.
Erg jammer dat die standen nog niet in de Turbo Dambase staan.
Er is nog veel werk aan de Turbodamwinkel van Klaas Bor!
 

André Schokker was de winnaar van de oploswedstrijd, ook al op 't nippertje door
als enige bij een van de problemen te wijzen op een onscherp slot.

De algemene winnaar was evenwel Arne van Mourik, die als enige aan zowel de
oplos- als compositiewedstrijd met succes had meegedaan.

Een beeldverslag van de KvD bijeenkomst, van Jasper Lemmen,  is te vinden op de
damsite Alldraughts.com, waar wij graag mee samenwerken!
Bekijk ook de serie kiekjes ervan, genomen door Wim van Mourik en Tom Kieboom.

Showroom
    Is weer eens 10% uitgebreid met 10 composities van de volgende
    problemisten: P. Burger, J. Burggraaff, G. Gortmans, W. Jurg, P. Kuijper,
    J. Lere, J. Wortmans en A. Wuijtenburg.
    Echt de moeite waard om deze  juweeltjes te bekijken.
                                  Ook een plek in de Showroom? Stuur een e-mail naar Tom Kieboom!

Guerra wordt Timoneda!
    Uit het historisch onderzoek van Gerrit de Bruijn blijkt dat ten onrechte de
    naam Guerra aan dat beroemde motief is toegekend (daarvóór Canalejas
    genoemd).
Tijdens de bijeenkomst van de KvD op 13 september 2014 is
    door onderstaanden (minus Gerrit, die moest dammen, plus Wim van
    Mourik, de fotograaf) unaniem besloten om voortaan consequent de
    naam Timoneda te gebruiken,
de échte 'uitvinder' van dit motief.

Ze staan er best stoer bij, toch, na dit moedige besluit!

V.l.n.r. achterste rij: Fred Dammers, Martin van Dijk, Wendel Kruijswijk, Arie van der Stoep,
Tom Kieboom, Arjen Timmer, Klaas Bor, Arne van Mourik, Johan Bulstra, Jasper Lemmen en
Hein Wilsens. Vooraan v.l.n.r. Johan Bastiaannet, André Schokker en Adri Geurts.

Wat er verder tijdens de KvD bijeenkomst is besproken en besloten volgt wat later!

Algemene vergadering en reünie van de KvD
De Kring voor Damproblematiek heeft zaterdag 13 september 2014 haar jaarlijkse
bijeenkomst gehouden.
't Was echt weer eens een ideale mogelijkheid om als
partijdammer informeel kennis te maken met een aantal damproblemisten en hun
activiteiten achter en op het dambord: 't oplossen en componeren van problemen!


Nieuw logo Kring voor Damproblematiek
    De ontwerper van ons logo is Jan Heij, lid van damvereniging
    DES Lunteren, die op verzoek van zijn clubgenoot (en onze
    secretaris) Arjen Timmer pro deo aan de slag is gegaan!
    Jan werkt als vormgever bij een regionale drukkerij in Lunteren
    en heeft zojuist de fraaie opmaak en uitgave verzorgd van het
    pas verschenen boek 'De leden van De Schuifeldam',
    geschreven door Arjen Timmer en René Alderliesten.    Bij zijn damclub is hij opgeklommen van barman via huisdammer 
    tot verdienstelijk clubdammer. Jan is daar tevens de webmaster
    van de site des-lunteren.nl en, wie weet, gaat hij straks ook
    nog damproblemen maken ...


    <- Jan Heij, "onze" freelance ontwerper!


Nieuwe versie Turbo Dambase 2015   
    Achter de (pc)schermen wordt door een aantal vrijwilligers hard gewerkt
    (ingeklopt) om de data base van damproblemen weer verder fors uit te
    breiden.
    Want Klaas Bor (en Arne van Mourik) kunnen dat écht niet in hun eentje!
    Het is de bedoeling dat de nieuwe data base begin 2015 zal verschijnen!

augustus 
Guerra wordt Timoneda!?
    Uit een historisch onderzoek van Gerrit de Bruijn in De Problemist van
    augustus 2014 blijkt dat ten onrechte
de naam Guerra aan dat beroemde
    motief is toegekend.
Voortaan willen wij dan ook consequent de naam
    Timoneda gaan gebruiken,
de échte 'uitvinder' van het motief, hoewel er
    momenteel wel wat
discussie is over de precieze nieuwe naamgeving. 
De Problemist
    Een extra dik (40 pagina's) augustusnummer van De Problemist:
    een 'luxe probleem' voor onze nieuwe eindredacteur, Hein Wilsens!
   
    Tegelijk een ode aan de kopij-nalatenschap van zijn voorganger,
    Arie van der Stoep!

Meerslagcombinaties
    Een uitgebreid damcollege 'meerslagcombinaties' van Ardjan de Jong.
   
    Een aantal gegeven voorbeelden van damproblemen kunnen ook
    in de Showroom bekeken en nagespeeld worden!

Gerrit Hanssens overleden
Partijspeler én problemist Gerrit Hanssens is op 94-jarige leeftijd overleden.
Over zijn lange leven (6 september 1919 - 14 maart 2014) zou een roman
volgeschreven kunnen worden.

Wim Vrijland overleden
Damcomponist en probleemoplosser Wim Vrijland is op 16 juli j.l. op
61-jarige leeftijd overleden. In de volgende editie van De Problemist
zal daar verder aandacht aan besteed worden.
Aanrader: www.alldraughts.com
Ongeveer een half jaar is deze nieuwe website nu in de lucht, een aan
het dammen gewijde site die vrijwel dagelijks damnieuws brengt.
Dit nieuws omvat alle aspecten en vormen van dammen, waaronder ook
de problematiek. De initiatiefnemers zijn Jasper Lemmen, Maarten van
Leenen en Marcel Kosters.
Onze website dekvd.net wil graag groeien
    Reacties en aanvullingen zijn dan ook van harte welkom:
    per e-mail of per post aan Tom Kieboom, Stationsweg 56,
    2991 CM Barendrecht.

    Voor een plek in de Showroom kunnen composities op
    dezelfde manier 
aangeboden worden.
Ook foto's en plaatjes zijn zeer welkom voor zowel De Problemist als
de fotogalerie
van onze website.
juli 
Een truc uit  de partij
Prachtig toernooifragment uit het Nijmegen Open van 24 juli j.l. is door
Arne van Mourik bewerkt tot een bijna-symmetrische compositie.
juni 
Combi partijspel en problematiek
Michiel Kroesbergen verhaalt in Het Damspel (orgaan van de KNDB) over het
ontstaan van een perfect damprobleem 
tijdens een dampartij!
Nota bene een partij tussen twee dames: willen de dames nou eens een keer
toetreden tot het gilde der damproblemisten,  dat mannnenbolwerk!

               
 Nederlands         English