P

Jan Pennings (1920-1996)
    


L:
Klassiek damschuifoffer, klassiek struikelblok voor oplossers, volgens de auteur in een mum
van tijd gemaakt. De Problemist januari 1961.
Een absolute evergreen: deze beroemde 6x6 werd
niet voor niets afgedrukt op Jan Pennings' bidprentje bij zijn overlijden in 1996!
Classic offer by a king's move, always a 'problem' for solvers, made almost instantly according the author.
De Problemist January 1961.
This is an absolute evergreen: this 6x6 miniature was printed on his 'In Memoriam' card in 1996!

M:
Partijachtige stand waarin gaandeweg de witte schijven 38 en 39 samen zwart te gronde richten!
Brabants Dagblad 1977 en De Problemist december 2010.
A game-like position where gradually the white men 38 and 39 together destroy the black opponent!
De Problemist December 2010. 


R:
Een kanjer waarin zwart op een gegeven moment graag wil slaan, maar, helaas: wit is aan zet.
Het eindigt tenslotte met een watervalletje naar de Timoneda! De Zuid Limburger 7 augustus 1957.
This giant leads to a critical moment: black would like to stroke, but, unfortunately, white is on move.
The ending is a waterfall towards the Timoneda motif. De Zuidlimburger August 7, 1957.

Sergej Perepelkin (1959)    


L:
Recente toverij vanuit een nette stand! Een werkelijk huzarenstuk om een schijnbaar
onbewerkbaar slagidee vanuit een overzichtelijke aanvangsstand te bewerken. Is een absolute
topper onder de damproblemisten die telkens de meest originele en ingewikkelde combinaties
uit zijn mouw schudt! De Problemist december 2012.
Recent magic from an acceptable intitial position! A unique stunt to compose an apparently
uncomposable stroke idea. This author is an absolute wizard under the draughts composers:
again and again, he succeeds to create the most fantastic and complicated combinations!
De Problemist December 2012.

M:
Commentaar overbodig: 't is puur genieten. Ook geen punt wanneer tijdens de ontleding de
zwarte dam naar 44 i.p.v. de aangegeven 50 slaat: de witte dam gaat dan simpel vanaf veld
16 naar 38 en slaat zwart weg naar 50, een typische Perepelkin! De Proplemist oktober 1994.
No comment, this time: just enjoy it. No problem if black strokes to 44 instead of 50 given above.
The white king will simply go from position 16 to 38 and then shots black to 50. That's typical him!
De Problemist October 1994.

R:
Een derde voorbeeld van deze geweldenaar: zowel het oplossen als het naspelen ervan is puur
genieten voor iedere dammer. Als zwart na wits eerste zet de andere kant op slaat dan heeft zwart
overduidelijk veel te weinig verdediging vanwege snelle combinatiedreigingen van wit.
Deze inzending voor Odessa 1990 werd door Wendel Kruijswijk en Arie van der Stoep tevens
opgenomen in hun boek "Jules Bourquin - een dambiografie" (1997), als voorbeeld van slagdwang
in de moderne damproblematiek.
A third example of this top-composer to enjoy. If black strokes the other way in the beginning, he is
lost through the overwhelming white combination possibilities. Also taken as example of 'stroke
forcing in modern draughts composing' by Wendel Kruijswijk and Arie van der Stoep in their book
'Jules Bourquin - draughts biography' (1997).

Edgar Plasschaert (1910-1942)


Een mooie opsluiting van de zwarte dam, na een evenzo mooie slagcombinatie. In het origineel
stonden de witte schijven 30 en 41 op 35 en 37, respectievelijk, maar dan kan wit ook winnen
door als eerste zet 37-32 te spelen. Deze zo jong overleden dammer had van 1939-1942 meer
dan honderd problemen gemaakt. Geheime Zender augustus 1940.
A very nice lock-up of the black king, after an even so beautiful stroke combination. The original
consisted of white men 30 and 41 on 35 and 37, respectively, but then there is a side solution if
white plays 37-32. This author, passed away so young, had composed more than a hundred
problems in the period 1939-1942. Geheime  Zender August 1940.

Nol Polman (1895-1984)


L:
De grootmeester van het kleine schiep hiermee een van zijn evergreens. Het is nuttig om te weten
dat wit niet wint door 34-30!? want dan forceert zwart remise door nog een schijfje in zijn aanval te
investeren: 1.34-30 23-28 2.38-32 29-34 3.30x39 13-19 4.32x23 19x28 en wit kan niet meer winnen!
Het Damspel juni 1928.
Grandmaster of small compositions created with this problem one of his evergreens. It may be noted
that white cannot win by 34-30? as black then forces a draw by: 1.34-30 23-28 2.38-32 29-34 3.30x39
13-19 4.32x23 19x28! Het Damspel June 1928.

M:
Ook een evergreen, en vele malen 'herondekt' door andere problemisten. Polman grossierde al in
de jaren twintig van de vorige eeuw in dergelijke miniaturen terwijl de meeste problemisten geen oog
hadden voor meerslagrijke miniaturen. Het Damspel november 1923.
Another evergreen, many times 'rediscovered' by other draughts composers. Polman distributed already
in the 1920's these kind of miniatures, whereas most composers had no attention at all for miniatures
containing stroke combinations. Het Damspel November 1923.

R:
Verrassende start met een drie-om-drie ruil. Na de damslag lijkt zwart er nog steeds goed voor te
staan met de opsluiting 20-25. Het pakt evenwel anders uit! Het Damspel september 1930.
Surprising start with a three-to-three exchange. After the king shot, black seems still in a more
favourable position by the lock-up 20-25. The result, however, is quite different!
Het Damspel September 1930.

George Post (1914-1995)    
Geweldige partijdammer, die achtereenvolgens de eerste plaats veroverde in Algerije,
Noord-Afrika, Parijs, Hanoi, Lyon en Zwitserland, een tweede plaats in Frankrijk en twee
deelnames aan een WK! Zijn composities bevatten minstens één verrassend element.
Great draughts player, who, respectively, obtained the first position in Algeria, North-Africa,
Paris, Hanoi, Lyon and Switzerland, a second position in France and participated twice in
a WC! His compositions contain at least one surprising element.
 


L:  Na een dwangzet wint wit behendig. Doet enigszins denken aan een gespiegelde versie van de
Coup Raphaël. Herpublicatie in De Problemist december 2016.
After a forcing, white wins smart. In some way, one may think of a mirror version of the Coup Raphaël.
Republication in De Problemist December 2016.

R:  Misschien zijn beste werkstuk. Toegegeven, het bord komt niet echt in vuur en vlam te staan,
maar we mogen ons verheugen in enkele esthetisch fraaie momenten.
Herpublicatie in De Problemist december 2016.
Probably his best creation. Admittedly, the board doesn't come in fire and flame, but we may enjoy
some aesthetic beautiful moments, Republication in De Problemist December 2016.

Bron/Source: Hein Wilsens, De Problemist. December 2016,  p. 213.
Marcel Puertolas (1921-1961)


Een mooi voorbeeld van een Timoneda-bewerking zonder de zwarte motiefschijven op 1, 6 en 25
in de aanvangsstand. Van de dikke 8000 composities op dit motief zijn er maar een handje vol die
zonder de drie motiefschijven op hun plek beginnen, want dat is best lastig om te verwezenlijken.
De Problemist mei 1955.
A peculiar example of a Timoneda-composition without the three black motif men on 1, 6 and 25 in the
initial position. Of the more than 8000 compositions based on this motif, there are only a few that start
without these three motif men on there position. Reason: that's quite difficult to realise.
De Problemist May 1955.

R

Albert Renooij
(1890-1954)  


Twee composities met schitterende combinaties uit de "oude doos": een scherp slot hoefde toen
nog niet. De latere introductie van de zogenaamde Scherpe Regels heeft ons helaas beroofd van
dit genre problemen, waarin het primair gaat om de combinatie (en beginstand) en waar het slot
er niet toe doet.
Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer van 1924 en 1925, respectievelijk.
In De Problemist van april 2013 is een oproep gedaan voor dit soort composities, met name aan
partijdammers, om zo dit genre weer nieuw leven in te blazen: back to the future!
Two compositions with beautiful combinations but without a sharp ending: in the 'old times' that was
not yet a prerequisite. Later on, the introduction of the so-called 'Sharp Rules' in draughts composing
prohibited such type of compositions, that were primarily devoted to combinations from a game-like
initial position, without a sharp end. Nowadays, the appreciation for these is, again, growing, as may
be seen in the column 'draughts compositions' of De Problemist. This to achieve more binding between
draughts players and composers: back to the future! De Groene Amsterdammer of 1924 and 1925, resp.

David Riupassa (1951)   

Partijdammer bij zowel RDS te Oedenrode als PSV Eindhoven. Was van 1978-1987 ook actief als
problemist en is bestuurslid geweest van de Kring voor Damproblematiek. Doet, jammer genoeg,
niet meer aan de damproblematiek. Maar wie weet ... 'herintreden' komt vaker voor!
Draughts player in the south of Netherlands. Has been also active as draughts composer from 1978
and 1987 and member of the council of our KvD ('Society for Draughts Composing'). Regrettably,
he is not composing anymore. But, who knows .... reentering takes place more often!
 


L:
Mooi meerslagprobleem, waarbij de zwarte dam op het eind op subtiele wijze wordt gevangen.
De Problemist april 1981.
A good stroke combination: the black king is catched in the end on a subtile manner.
De Problemist April 1981.

M:
Na met een 2x3-slag parkeren van de zwarte dam, wordt hij tenslotte klem gezet op veld 50.
Dam Eldorado 1981.
Parking first the black king by a 2x3-stroke, it will eventually be put in the clamb on square 50.
Dam Eldorado 1981.

R:
 Hier wordt de zwarte dam tenslotte vastgepind in de bekende 46/5 eindstand, zijn voorkeur
van meerdere problemen. Dam Eldorado maart 1983.
Here, the black king is blocked in the wellknown 46/5 end position, his favourite ending of his problems.
Dam Eldorado 1983.

Wim de Ron (1922-1993)


Een prachtige 'cliffhanger vlakbij dam' avant la lettre! Dat was een stijlvolle wijze om het jaar 1983
af te sluiten. Wim de Ron was een technisch begaafd problemist: in deze creatie gingen vorm en
inhoud hand in hand! Brabants Nieuwsblad 31 december 1983.
A fine 'cliffhanger near king' avant la lettre! A very elegent way on New Years Eve to end the year 1983.
Wim de Ron was a technically talented draughts composer: configuration and content went toghether!
Brabants Niuewsblad December 31, 1983.

Rob Roggeveen (1945)


L:
"De damslag duurde even voor ik het begreep. Ik denk dat de eindslag destijds wel origineel was.
De beginstand ziet er best redelijk uit en ik denk niet dat er een andere winstgang is.  Apart intro
naar de 46/5 eindstand: de witte dam moet naar 41  (niet naar 46!) slaan voor het juiste tempo,
waarna de zwarte dam in zijn laatste slag keuze heeft om naar 5 of 46 te slaan!

De Goudse Courant, eind 1960."
It took the author a while before he understood the king stroke of his composition. Then he realised that
this stroke was original at that time. Special intro to the well-known 46/5 end position: the white king must
stroke to 41 (not to 46!) for the right tempo. Black is allowed to stroke either to 5 or 46!
Goudse Courant, end 1960.

R:
"Schoonheid in eenvoud: wilde zwart wit nog laten spartelen? Ik denk dat dit nog wel eens door
iemand gepubliceerd zal zijn."  
Zou kunnen, maar dit is sowieso verrassend genoeg om te laten zien.
't Slot is niet scherp, een kniesoor die daar op let. Goudse Courant, eind 1960.
Beauty in simplicity: was it black's intention to let white struggle further? May-be, this idea have been
published by others. The end is not sharp, but sometimes you may say 'Who cares?'
Goudse Courant, end 1960.

Rob was in zijn jeugd korte tijd actief als damproblemist: er zijn 26 problemen te vinden in de TurboDambase,
van 1963-1966. Is pas weer enthousiast geworden (komt meer voor!) en is nu zijn 135 problemen netjes aan
het rubriceren, inclusief exacte data. Wellicht komen er weer nieuwe composities uit zijn hoge hoed.
As youngster, Rob was rather active in draughts composing: 26 compositions in TurboDambase, from 1963-1966.
Recently became again enthousiastic (does happen more often!) and is sorting out his 135 problems made, including
exact data. May-be, we'll see in the future new compositions from this 'reentry'.

Leen de Rooij (1941)    


L:
Een schitterend bewerkte buitelaar van deze (leer)meester-componist, kijk zelf maar!
De Problemist  december 1963.
A magnificiant tumbler creation of this great draughts composer and teacher for others, look for yourself!
De Problemist December 1963.

M:
Leen is verder gek op Timoneda's: hier de grootste (20x19!) fatsoenlijke Timoneda!
Damvreugde december 1962.
Leen is really adoring the Timoneda motif for making compositions: this is his biggest one (20x19!) and
most decent creation based on Timoneda! Damvreugde December 1962.

R:
Een mooi klassiek damoffer 16x12 in deze Timoneda-bewerking (die we nu eens een keer laten
verlopen via 6-11 van zwart; want dat kan natuurlijk ook en is eveneens scherp in de winstgang).
De Problemist februari 1966.
A beautiful classic king offer 16x12 in this Timoneda arrangement (this time by black's move 6-11;
the alternative defence that also delivers a sharp end game). De Problemist February 1966.

Piet Roozenburg
(1924-2003)

Deze internationaal grootmeester werd in 1948 uitgeroepen tot sportman van het jaar!
This international grand master has been elected as Dutch sportsman of the year in 1948!
 


Beide applets laten een klassiek offer van deze Rotterdamse wereldkampioen dammen zien:
de eerste twee zetten zijn wel zéér verrassend te noemen!
Both applets show a classic offer of this world champion draughts, born in Rotterdam, The Netherlands.
The first two moves can be called, without any doubt, very surprising!

L:
Het beste kan zwart pareren met 8-13, maar komt verloren te staan na de drieslag van wit.
The best defensive move for black is 8-13, but will loose the game after the three-stroke of white.

R:
Als zwart géén 8-13 speelt om zo drie witte schijven te kunnen slaan dan is hij nog slechter af!
If black decides nót to play 8-13 to stroke three white men, black's situation becomes even worse!

Uit "Dammen met Koeperman", 1967 en De Gelderlander 2 april 1994. Eerste publicatie
waarschijnlijk in de IJmuider Courant 1960.
From 'Dammen met Koeperman', 1967 and De Gelderlander April 2, 1994. First publication
probably in IJmuider Courant 1960.

Dirk de Ruiter
(1923)   


L:
Wat een prachtige 2-16-2 van de witte dam tijdens de ontleding en als slot het damoffer 2x30!
Het Parool 28 maart 1959.
What a fantastic 2-16-2 movement of the white king during this composed draughts game,
ending with the surprising king's offer 2x30! Het Parool March 1959.

M:
Fenomenale slagen (2x11) 5x8, damoffer (3x12) en rondslag 16x36 als slotaccoord van deze
topproblemist!  Het Damspel september 1959.
Phenomenal strokes (2x11) 5x8, king's offer (3x12) and a round stroke 16x36 as an extraordinary
ending of this top-composer! Het Damspel September 1959.

R:
Hoogtepunt is hier het ultieme damschuifoffer 2-13! De Problemist juli 1966.
Keeping it short: the highlight is the ultimate offer of the king by the move 2-13! De Problemist July 1966.

ABC    DE    FGH    IJK    LMNO    PQR    ST    UV    WXYZ                    Showroom NL/Showroom ENG

               
 Nederlands         English