Damcuriosa / Draughts curiosa
    

Hier wordt speciale aandacht geschonken aan vaak knappe en tevens ludieke speelsels op het dambord.
Special attention for quite inventive and joking compositions on the draughts board.
Sommigen gruwelen ervan, anderen kunnen er volop van genieten en er plezier aan beleven.
There are people that disguise it, while others can enjoy fully of those escapades.Citaat uit: 'Dammen met een knipoog', Arie van der Stoep, 12 januari 2016:
"Er zijn nogal wat problemen verschenen waarvan de opstelling der stukken in de aanvangsstand
letters uitbeelden."  Klik hier een aantal (extra) voorbeelden!


Citation from: 'Draughts with a wink', Arie van der Stoep, January 12, 2016:
"There are quite a number of problems published of which the initial position reflects certain letters."
Click here for several (extra) examples!


Maximum zwarte dammen (Maximum black Kings). Damproblemen zonder een dam in de beginstand,
waarbij tijdens de ontleding tegelijk vier zwarte dammen op het bord staan. Geen mooie aanvangsstanden,
maar geniet hoe  wit eerst vier dammen aan zwart gunt en daarna toch nog weet te winnen!


Here you may enjoy draughts compositions that start without a King, but during the solution you will see four
black Kings
at the same time. The initial positions are not that beautiful, but the way white allows black to gain
four Kings
and still is able to win is quite special!
 Ardjan de Jong & Tom Kieboom
Prachtige en unieke compositie van Max Douwes: alle 50 velden van het dambord bezet met witte en
zwarte stukken met de opdracht om de juiste zwarte schijf te verwijderen waarna het geheel zich via
talloze slagcombinaties oplost in een één bij één oppositie winststelling voor wit!

Beautiful and unique composition of Max Douwes: all 50 squares of the draughts board are occupied with
white and black pieces with the challenge to remove the right piece in order to let allow white to win through
many stroke combinations, ending in a one-to-one opposition!De opdracht van Dirk de Ruiter luidt hier niet "wit speelt en wint", maar "witte schijf 47 wandelt naar
de overzijde van het bord".  Wit moet oprukken naar veld 24 om zo de zwarte meerslag te kunnen benutten.
Michiel Kroesbergen overkwam iets dergelijks in een partij met witte schijf 50 via veld 24 én won!

The request of Dirk de Ruiter isn't this time 'white moves and wins', but 'white man 47 walks to the other end
of the board to become king'. White must choose a route towards square 24 in order to escape through black's
strokes. Michiel Kroesbergen experienced such a case during a draughts game with a white man going to from
square 50 towards 24 ánd won the game!


Damcompositie van A.J. de Vries waarbij vanuit de 20x20 beginstand elke zet van wit door zwart wordt
nageaapt.
Zwart wint na 55 zetten in een heel bijzondere slotstand. Echt de moeite waard om deze "partij"
eens op een heus dambord
samen met een ander, als verrassing, na te spelen!

Draughts composition of A.J. de Vries, starting from the 20x20 initial position, whereby each white's move is
copied by black. After 55 moves, black wins in this manner the 'game' by a very peculiar end position. Quite
worthwhile to 'play' this game with somebody else, as kind of a surprise!
Michiel Kroesbergen verhaalt over een unieke combi van partijspel en problematiek plus een middellijn-
gevuld damprobleem.
Bekijk en geniet van deze twee extreme vormen van ons mooie damspel!


Michiel Kroesbergen reports about a unique combi of draughts game and composing, including a long-line
filled draughts problem. See and enjoy these two extreme ways of our beautiful draughts!

Harm Wiersma presenteerde een "Diversiteit aan damproblemen" als Kerstdampuzzel in 2013.
Blijft toch heel apart om
die verschillende vormen van dammen eens bijelkaar te zien!

Harm Wiersma presented a 'Diversity of draughts compositions' as X-mas puzzle in 2013.
Quite special to see the various forms of draughts together!

Diavoorstelling van een partijachtig damprobleem met forcings uit het boek 'Miniatuurforcings'
van Arie van der Stoep. (Eerste bewegende diagram van de KvD-website)

 Slide show of a game-like draughts composition with forcings by Arie van der Stoep, from his
book
'Miniatuurforcings'. (First moving diagram of the KvD-website)
Damprobleemgedicht van Sinterklaas voor Tom Kieboom

Draughts Dutch Santa Claus poem for Tom KieboomDam-Nieuwjaarswens van Arne van Mourik

Draughts New Year's wish by Arne van Mourik
Alles op slag! / All on stroke! Oege Dijkstra

Multi-25-compositie KvD 25 jaar!   Gerrit van der Linde   Multi 25-composition KvD 25 years!
14 KvD-75-Jaar-Jubileum-composities!           14 KvD-75-Years-Jubilee-Compositions!


            Tjipke Smedinga     Hein Wilsens     Leen de Rooij     Tom Kieboom
5 zwarte schijven op slag met 19 slagmogelijkheden:
1x3x3x3x3x3x3x4x4x4x4x5x5x5x5x5x5x6x6 vanuit een nette aanvangsstand,
met alle negen witte schijven op slag.

5 black pieces on shot with 19 shot possibilities:
1x3x3x3x3x3x3x4x4x4x4x5x5x5x5x5x5x6x6 from a decent initial position,
with all nine white men on shot.


Tom Kieboom

   
Eric van Dusseldorp: Schijf-11-slag vanuit de beginstand (een record?) / Man-11-stroke from the initial position (a record?)
(Klik op een diagram om het van begin tot eind na te spelen / Click on a diagram to play it from start to end)


    Oege Dijkstra (December 2016, De Problemist):

    Acht keer een ééngever: zeldzaam/record?    /    Eight times a one-shot: rare/record?


    1.28-23 18x29 2.40-34 29x40 3.49-44 40x49 4.39-34 30x39 5.38-33 39x28 6.32x3 49x21
    7.48-43 21x49 8.31-27 49x21 9.37-31 26x37 10.3x27 25-30 11.27-43 30-35 12. 43-49 16-21
    13. 49x16 35-40 14. 16-11 40-45 15. 11-50+

              

Wie volgt?  Reacties en bijdragen aan deze web-pagina worden verwelkomd door Tom Kieboom!
Who's next? Reactions and contributions are wellcomed by Tom Kieboom!


               
 Nederlands         English