Nieuws                              

Voor dagelijks damnieuws wordt verwezen naar de nieuwssite Alldraughts.com

Kijk ook regelmatig op onze facebook en twitter pagina's voor leuke en mooie damcomposities en verhalen!
Meld je aan als deelnemer. Suggesties en bijdragen zijn van harte welkom.

2015    Doe mee aan de KvD 75-jubileum compositiewedstrijd!
oktober                    Maand van De ProblemistAbonneren?         
Wereldkampioenschap Dammen: van 7 t/m 21 november 2015 in Emmen

Roel Boomstra is één van de kandidaten voor de titel. Voor degenen die betrokken zijn bij computer-

dammen en voor de leden van Hijken DTC is de vader van Roel, 
Feike Boomstra, onvergetelijk.

Ter nagedachtenis aan Feike Boomstra wordt een unieke match georganiseerd op 15 november 2015 
in hetzelfde gebouw in Emmen als waar het WK wordt gehouden.  Een wedstrijd tussen een groot aantal  
van de beste programma's ter wereld tegen sterke spelers.

 Lees verder het uitgebreide artikel van Jaap Bus, dat aan beiden is gewijd!


Bron: Jaap Bus, End games and more, 27 oktober 2015

De MotiefMijn ('MM')
    Is begin 90-er jaren opgezet door Rob Spijkers* en telt momenteel maar liefst
    50.566 motieven, die gaandeweg gedigitaliseerd zullen worden. Een 'goudmijn' 
    aan motieven die helaas bij weinig damspelers en -problemisten bekend is.
    Met Rob is afgesproken om de komende tijd, stap voor stap, de motieven in
    digitale vorm (nu 18.300 stuks) via een link op de webpagina Motieven op de
    site te zetten. Dit om de MotiefMijn breed toegankelijk te maken!
    Maak ondertussen gebruik van zijn MM om te checken of een motief, als dat niet via
    TurboDambase wordt gevonden, al dan niet bekend is. Opsturen kan per e-mail,
    motiefmijn@ziggo.nl , waarbij het motief in een code moet worden aangeleverd.
    Bijgaand Timoneda motief heeft bijvoorbeeld de code: 3001 01.06.25(--) = -- (02):
#BP#BK#WP#WK [3 zwarte schijven, 0 zwarte dam, 0 witte schijf, 1 witte dam], de veldnummers van de zwarte schijven,
de veldnummers van de zwarte dammen tussen haakjes [-- als er zoals hier geen zwarte dam is], de veldnummers van de 
witte schijven [weer -- omdat er geen witte schijf is] en tenslotte het veld van de witte dam. Extra info is daarbij zeer

wenselijk, zoals auteur, datum, oplossing en 1e-publicatiedatum, om zo nieuwe motieven op te nemen in de  'MM' collectie!


* Met de hulp van Johan Konings en Kees van de Ruit, én m.b.v. de motiefverzamelingen van Zonneveld en de Zwart. 
Roel Boomstra
    Plaatste recentelijk een aantal nieuwe 
    composities op onze facebook pagina.

    Gevraagd naar een derde compositie
    van zijn hand  voor de Showroom kwam
    Roel met weer een andere op de proppen,
    nu van wat eerdere datum.

    Zie het diagram, dat tot leven komt in de
    Showroom!

    Weer een mooi voorbeeld hoe partijen
    weten te inspireren tot het maken van
    damproblemen.
Mariska Veer
    Won de prijs 
    voor mooiste 
    combinatie 
    van het junior
    meisjes
    toernooi in
    Groningen van
    13-18 juli 2015.

    Wie kent haar
    persoonlijk en
    wil Mariska
    warm maken
    voor de dam-
    problematiek?

    Want we missen
    nog steeds een
    vrouwelijke
    problemist in
    ons mannen-
    midden!

Bron: Martijn de Jong, Het Damspel, oktober 2015.


Herman de Jongh (1898-1985)
Deze damgrootmeester behoorde tot de sterkste spelers van de eerste helft van de twintigste eeuw.
Verwierf faam met het in 1937 in Parijs verschenen standaardwerk Technique moderne du jeu de dames.
Wordt nog altijd herinnerd door zijn openingsvariant, waaraan zijn naam verbonden is.
Heeft daarnaast meerdere partijachtige damproblemen gecomponeerd. Klik hier voor de diagrammen!
Bron: Ton Sijbrands, De Volkskrant 3, 10  en 17 oktober 2015.

 ATTENTIE: Compositiewedstrijd van de Kring voor Damproblematiek (KvD)
 Ter gelegenheid van de viering van het 75 jarig bestaan van de Kring voor Damproblematiek in 2016, 
 organiseert zij een compositiewedstrijd voor haar leden. Ook andere belangstellenden in binnen- en 
 buitenland worden uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen. 
 De wedstrijd bestaat uit twee categorieën, waarbij één categorie speciaal is ingericht voor startende
 damproblemisten!...  KLIK HIER VOOR  ALLE INFORMATIE.

Zie bijgaande PDF file.


Naturel Statistiek
    Op de, nieuwe, webpagina 'Motieven' was bij de 'Naturel' helaas verkeerde
    informatie gegeven over de aantallen op de verschillende velden, waarop
    de naturel eindigt.
    Wij hadden vergeten om de damnaturel van de velden 6 tot en met 50 mee
    te nemen!
    Dit is nu gecorrigeerd en gelijk aangevuld met drie statistische overzichten:
    schijfnaturel, damnaturel en totaal naturel.
    Tenslotte is er nu tevens een Engelse versie van de pagina Motieven gemaakt.
                                                                                 Martijn van der Klis en Tom Kieboom


World Cup 2015 in draughts 64

    The International Draughts Federation IDF – FMJD Section-64 together with
    the Portuguese Draughts Federation, in accordance with the Calendar of the
    competitions in 2015, holds from October 31 (arrival day) till November 8,
    2015 (departure day) in Albufeira, Portugal the 6th Stage of World Cup 2015
    in draughts-64 – International competition “Portugal-2015”.

    Click here for further information and/or contact Franck Laurent.  KvD -> 75 jaar!
KvD->LXXV

Op 12 januari 2016 bestaat de KvD vijfenzeventig jaar, ofwel LXXV,
zoals te zien is in de stand waarop bijgaande 'compositie' eindigt. 

Bij het 25-jarig jubileum van de KvD heeft Gerrit van der Linde een echt
uniek probleem gecomponeerd:  25 stukken, 25 zetten, slot met witte 
schijf op veld  ... 25. Klik hier en geniet ervan, een écht curiosum!

Idee om voor het 75-jarig jubileum iets dergelijks te componeren?
Probleem is: we gebruiken maar 50 van de 100 velden, dus die 75 moet
nu op een andere manier tevoorschijn komen.

Suggesties:
1. Onscherp slot met WP7 en BP5.
2. Damslag 7x5 vanuit WK7 en BP10,18.
3. Enkelvoudige opposities: WP35 en BP 40 w.a.z; WP50 en BP25 w.a.z.;
     WP48 en BP27 z.a.z.; WP45 en BP30 w.a.z.; WP40 en BP35 w.a.z.
4. Motieven, etc., b.v. WP20,40 en BP15 z.a.z.
5. Een LXXV aanvangs- of slotstand, zoals te zien is in het diagram.

Creaties s.v.p. vóór 12 januari 2016 opsturen aan Tom Kieboom
zodat ze op de jubileumdag op de website gezet kunnen worden!


Alles op slag!

        Deze compositie van Oege Dijkstra verbergt iets heel bijzonders.

        Tot twee keer toe zet waaghals wit al zijn schijven op slag!

        Kijk maar eens hoe dat in zijn werk gaat.

        Benieuwd naar andere aparte zaken op het bord: ga naar Curiosa.


Damwerkplaats
   
Oege Dijkstra (links) deed in De Problemist van oktober een oproep om
    zijn ontworpen eindspel te bewerken tot een ware compositie.

    Tjipke Smedinga (rechts + c.s.?) is daarop gelijk aan de slag gegaan.
    Het eindspel en de composities ervan staan in de Damwerkplaats #30!

De Problemist van oktober is uit
   
    De voor- en achterkant, inclusief de inhoudsopgave,
    van De Problemist zijn gratis op de site te lezen.


    Hierdoor geïnteresseerd geraakt naar de tussenliggende
    achtendertig pagina's?


    Neem dan een abonnement!


Motieven op de site
        Wellicht niet zo mooi als dit kleurrijke motief, wel belangrijk voor beginnende
        problemisten om zo aan de hand van een bescheiden aantal voorbeelden te
        kunnen zien hoe damproblemen kunnen ontstaan vanuit een bepaald motief.

        Of, hoe een damprobleem van een scherp slot voorzien kan worden met behulp
        van een motief.

        Net zoals de Showroom zal de pagina motieven geleidelijk groeien met meer
        voorbeelden. Bijdragen zijn welkom bij Tom Kieboom!


Duplo's in de Damwerkplaats

    Virmantas Masiulis, ondertussen vaste werknemer in de werkplaats,
    maakte precies dezelfde compositie als Leen de Rooij op zijn motief.
    Reden voor Leen om Virmantas als co-auteur ervan te benoemen!
    Lees Leen's volledige commentaar op de vier problemen van Virmantas
    in de Damwerkplaats #29.

    Oege Dijkstra deed zoiets dergelijks met het motief van Bolzé, aangedragen
    door Johan Konings. Zie Johan's commentaar in de Damwerkplaats # 26!

Alternatief motief

    Van Virmantas Masiulis, getriggerd door het motief van Johan Konings,
    dat weer een nieuwe uitbreiding was van het Bolzé-motief uit 1901.

    Tevens een bewerking van dit motief in de vorm van een 7x7-miniatuur.

    Zie de Damwerkplaats #28!Draughts History
         
Deze site van Arie van der Stoep bevat de nieuwste inzichten in de geboorte
            van het damspel, de ontwikkeling van het damspel in de loop der eeuwen en de
            plaats van het damspel in de samenleving in het verleden.
            De verkregen inzichten zijn het resultaat van zijn wetenschappelijk onderzoek
            sinds 1975.


Jeu de dames . . .
  
            Speelt deze maand, in meerdere opzichten, onze secretaris Arjen Timmer:
                als toekomstig echtgenoot én met zijn tweede en derde damcompositie
                in de Showroom, waarbij hij maar liefst twee witte 'dames' creëert die
                nodig zijn om de zwarte tegenstander de baas te blijven.
                ('Zijn' foto, genomen tijdens de KvD-reünie, 12 september 2015)

DE PROBLEMIST  
Inhoud van het binnenkort te verschijnen oktobernummer (40 pagina's):

Reinier Cornelis Keller                                                        Hein Wilsens
Hoe komen problemen nou tot stand?                               Tom Kieboom
Reünie 2015                                                                        Hein Wilsens
Dam-problemen                                                                  Leen de Rooij
Probleemrubriek                                                                Arne van Mourik
Een centimeter van eeuwige roem                                        Olga Teer
Oplossinge probleemrubriek juni 2015                              André Schokker
Zesenveertig/vijf                                                               Tjipke Smedinga
De beste problemen van tien jaar geleden                       Menno Veldstra
Dammen met Zwarte Piet                                                   Tom Kieboom
Forcings                                                                          Tjalling Goedemoed
Wie aan zet is, wint                                                          Hans Alderliesten
Een tegen allen (12)                                           Gerrit van Mastrigt en Arie van der Stoep
Noodhulp                                                                           Martin van Dijk
Eindspel                                                                             Gerrit de Bruijn
Boeken                                                                               Diverse auteurs
Mémoires pour servir le futur                                            Jacques Céron
Indeling van probleemcollecties (2)                                   Pieter Kuijper
Frits Tusveld (1)                                                                Arne van Mourik
Van Emden in de partij                                                    Arie van der Stoep
De leeuwentemmer (1)                                                  Tjalling Goedemoed
Namen en oplossingen                                                     Arne van Mourik
Reacties & correcties                                                         Hein Wilsens
Met de groeten uit Tilburg                                                 Hein Wilsens


september        Volgende nummer van De Problemist in oktober.  Abonneren?

Leen de Rooij
   Heeft tevens een compositie gemaakt op bijgaand uitgebreide motief van 
    Johan Konings, zie de Damwerkplaats #27.

    Hopelijk leidt dit uitgebreide motief ook tot inspiratie bij anderen!

    Tenslotte, zoals Oege Dijkstra hieronder aangeeft: ook mooie composities 
    op het eenvoudiger motief (zonder BP40,45 en WP50) zijn zeldzaam.


Oege Dijkstra
   
Heeft bijgaande compositie gemaakt op een motief dat Johan Konings
    met een oproep in de Damwerkplaats (#25) had gezet.

    Daarnaast vond Oege in TurboDam base een fraaie compositie van Dirk de
    Ruiter uit 2008, naast een aantal mislukkingen op dit motief.

    Kijk en lees verder in de Damwerkplaats!


Oploswedstrijd KvD reünie 2015
    Werd gewonnen door Gerrit de Bruijn.

    Benieuwd naar de opgaven én oplossingen?

    Klik hier!


André Schokker
    Ontdekte dat zowel het linker als het middelste probleem van Miljenko Lepsic
    in de Showroom een bijoplossing bevatte.
    Deze twee composities deden zo geen recht aan zijn kwaliteiten en zijn
    daarom vervangen door twee andere composities.

    Met dank aan de oplettende voorzitter van de KvD.


Johan Konings
    Bezit een verzameling van zo'n 40.000 motieven (sic!).

    Maar doet nu een oproep om hulp voor bijgaand motief uit 1901!

    Heeft zelf er een paar damcomposities op gemaakt, maar denkt dat
    er vast betere mogelijk zijn.

    Kijk en werk hiervoor verder op de Damwerkplaats, #25!

Oplossingen van de Alldraughts eindspelen: klik hier!

The 'Making-of' van de nieuwe webpagina 'Motieven': een preview!
    Martijn van der Klis en de webmaster zijn druk bezig geweest om deze
    webpagina op te zetten. Want de suggestie van Ad de Hoon van een tijdje 
    geleden, dat 'motieven' een aparte knop op de startpagina verdienen,
    is zeer terecht: damproblemisten beginnen of eindigen er dikwijls mee,
    al is het al om een scherp einde aan de compositie te breien. Volgens
    Leen de Rooij zijn er zo'n 40.000 (sic!), dus dat wordt weer flink kiezen,
    zoals bij de Showroom moet gebeuren om het behapbaar te houden.
    Hierbij het startschot 'Motieven', die bij tijd en wijle verder zal groeien!
Hierboven een voorbeeld van het meest simpele motief, de 'naturel', met zijn 50 mogelijkheden, als start.
De aparte knop op de startpagina volgt wat later: nadat er ook een Engelstalige versie van gemaakt is. 

Pieter Kuijper
Winnende compositie van de KvD-reünie

Dit 6x6 miniatuur voldeed, verrassend, als enige aan beide

thema's van de compositiewedstrijd:

1. Componeer een damprobleem dat eindigt in oppositie
in de brede zin des woords.

2. Componeer een damprobleem waarin wits laatste zet
eindigt op het veld dat wit bij de eerste zet heeft verlaten
of heeft bezet.

 
.

Damspook op de reünie!

Grote consternatie: daar verscheen ineens een dammonster om Arjen Timmer te pakken te nemen. Na de schrik
bleek het om een vrijgezellengrap te gaan: onze secretaris hoopt in oktober in het huwelijksbootje te stappen!

Damwerkplaats
        Virmantas Masiulis heeft vier composities gemaakt op het motief van
        Leen de Rooij: zie #24 van de werkplaats (15 september 2015).

       
Leen heeft zelf na veel zwoegen een arrangement gemaakt, dat begin oktober
        zal verschijnen. Dus nog twee weken de tijd om de uitdaging aan te gaan!


Facebookfeestje tijdens onze jaarlijkse reünie
    Het aantal leden van onze facebook is nu ruim de honderd gepasseerd,
    daarom deze gelukwens aan Henk van der Heijden (redacteur Social Media)!
    De reünie gemist en toch nieuwsgierig naar wat daar aan damproblemen
    gedaan is? Ga naar het verslag op facebook of wordt ook gauw fb-lid!
    Vragen over facebook? Stuur Henk een e-mail en hij helpt je verder.

Nogmaals eindspelen, maar dit keer om op te lossen bij Aldraughts!

Partijen & Eindspelen
       Weer twee rubrieken, die nu via de Engelse homepage in het Engels te lezen zijn.
   
        Klik op Games en End games en geef elke 'ongerechtigheid', van typfout, verkeerd
        Engels tot inhoudelijke onjuistheden, door aan de webmaster!

Eric van Dusseldorp  ->  Jaap Bus

        Een gloednieuw en heel apart eindspel van Eric van Dusseldorp
        is meteen door Jaap Bus in een forse damcompositie gegoten.

        Lees en kijk verder op die mooie 'End games and more' weblog!


Ad de Hoon
        Hier geconcentreerd aan het dammen, miste node een webpagina 'Motieven'!
        En terecht: motieven worden vaak gebruikt als start van een damcompositie, of
        als er niet van achter naar voren wordt gewerkt, om een damprobleem toch nog
        van een scherp slot te voorzien.
        Martijn van der Klis en Tom Kieboom zijn nu druk bezig zo'n pagina in te richten.
        Motieven zijn daarom van harte welkom, stuur ze maar op via een e-mail!

Virmantas Masiulis
  
        Beheert een eigen weblog waarop hij met grote regelmaat
            zijn nieuwe damcomposities laat zien.
            De teksten zijn eenvoudig te vertalen m.b.v. bing.com/translator.
            Ook best eens aardig om het werk van deze problemist
            uit Litouwen aan het werk te zien, die ook actief is in onze
            Damwerkplaats.                 Met dank aan Arjen Timmer voor de input.                                                               

Harry de Waard
    Heeft volgens TurboDambase meer dan 1000 composities gemaakt, waaronder
    vele juwelen, maar is helaas al een aantal jaren niet meer actief bezig met de
    damproblematiek. Maar wie weet, er zijn meerdere 'herintreders' bekend!

    Bijgaande compositie is een prachtig voorbeeld, het oplossen en naspelen waard:
    een goede stand en dubbele slagcombinatie met naslag.  Kijk in de Showroom.

    Met dank aan Ardjan de Jong voor de input.

Leen de Rooij
        Heeft dit motief, met zwart aan zet, in de Damwerkplaats gezet (#23).
        De witte dam mag ook op andere velden van de lange lijn staan.

        "Is dit een nieuw motief?" en "Wie kan daar een compositie op maken?"
        zijn Leen's vragen.

        Hijzelf heeft na veel zwoegen een arrangement gemaakt, dat begin oktober
        zal verschijnen. Dus een maand de tijd om de uitdaging aan te gaan!

Explosief duel
        Wit heeft 33-29 gespeeld en wordt daarna door zwart met een zeer
        verrassende en mooie slagcombinatie van het bord geveegd.

        Dit duel uit 1975 tussen Alexeï Bezversjenko en Nikolaj Misjtsjanski
        is in zijn geheel op het scherm na te spelen!

        Bron: Ton Sijbrands, de Volkskrant 15 augustus 2015.


augustus      Weer een nieuw nummer van De Problemist.   Abonneren?

Damwerkplaats
   
Leek tijdens de zomervakantie gesloten te zijn: geen activiteiten te zien!
    (Op de KvD facebook werd daarentegen wél heel wat gewerkt, sic!)

    Tom Kieboom kreeg als een 'lucky shot' bijgaande stand met wit aan zet
    op het bord.
    Deze stand komt niet voor in de TurboDambase.

    Zou hiervan een mooie compositie te maken zijn? Kijk in de werkplaats!

Martijn van der Klis
Van de nog jonge problemist zijn deze twee juweeltjes in de Showroom gezet, die daar met bewegende
diagrammen kunnen worden gespeeld!
                                       

Philip Ham (1908-1971)
    Was nationaal meester vanaf 1937, bekend als damjournalist met damrubrieken
    in diverse kranten en een van de beste dammeesters van het 'blindspel'.

    Philip's scheppend vermogen is ook zichtbaar in zijn damproblemen, waarvan de
    diepe ideeën grote indruk maken.
    Een drietal damcomposities van zijn hand is in de Showroom opgenomen!

Bron: Johan Bastiaannet, De Problemist augustus 2015, blz. 130-131.


'The art of winning' - encore !

  
Dit boek van Tjalling Goedemoed (damtrainer, promotor, publicist,
    speler, problemist én redacteur van onze rubriek Forcings) is nu door
    Wouter Sipma van een uitvoerige en zeer positieve recensie voorzien
    in De Problemist van augustus.

    En terecht, zoals ook de ondertitel van dit Engelstalige boek luidt:
    "The beauty of the game of draughts"!

    Een vervolg op dit boek is al in de maak en verschijnt in november.  

Boris Shkitkin (1936-2015)
   

    Een In Memoriam van Serge Yushkevtitch is te lezen in De Problemist van augustus.

    Boris Vasilievitch Shkitin was een van de problemisten die decennialang kleur heeft
    gegeven aan de Oost-Europese damproblematiek.

    Hij heeft tal van wonderlijke vondsten op zijn naam staan en was daarnaast een
    gevreesd partijspeler.

 
Maak, als zunige Nederlander, gebruik van Alain's gratis aanbod op facebook: simpel met een e-mail aan hem!
Rechts een fraaie compositie van Alain Tavernier: wat een mooie partijachtige stand en afwikkeling. Deze
staat met twee andere composities, met verrassende afwikkelingen vanuit fantasiestanden, in de Showroom.

Forcings & Problemen

   
Weer twee rubrieken, die nu via de Engelse homepage 
    in het Engels te lezen is voor de vele niet-Nederlandse
    bezoekers van onze website!
    Klik op Forcings en op Problemen en geef elke 'ongerechtigheid',
    van typfout, verkeerd Engels tot inhoudelijke onjuistheden, door
    aan de webmaster!


  De Problemist van augustus 2015. Als blijvend eerbetoon zijn een drietal composities van Frank in de Showroom geplaatst.

Wat een pracht van een 'Mondriaan-achtig' damschilderij!

Gemaakt door de Zwitser Sam Weyeneth: kijk verder in onze Fotogalerie!

Damcryptogram
   
Weer eens wat anders dan een damprobleem oplossen:
    een waarlijk cryptogram waarvoor damkennis vereist is!
    Oplossingen kunnen tot 15 september per e-mail worden
    ingezonden naar de maker, Tjalling Goedemoed, die aan de
    beste oplosser, eventueel na loting, zijn kersverse boekje
    'Compositions Tj. Goedemoed. The beauty of the game of draughts'
                                                                                    zal toesturen. 

 Showroom

    Oud-deelnemer aan het Wereldkampioenschap dammen én winnaar van
    het tweede Wereldtoernooi eindspelcompositie, Miljenko Lepsic uit Kroatië,
    heeft meer dan 2600 7x7 miniaturen gecomponeerd.

    Daarvan zijn er nu drie in de Showroom geplaatst.

    Met dank aan Henk van der Heijden voor de input.

The five big animals of South Africa
   
Inspired Leen de Rooij, during his recent trip to and in South Africa,
    to compose five new draughts problems, devoted to these beautiful
    animals: elefant, leopard, lion, buffalo, and rhinoceros.
    He couldn't stop and made two other ones: springbok and crocodile!

    Click here to see/solve/play his seven draughts compositions and to
    read his full South-Africa report (in Dutch)!
    (Has further been 'arrested' through our web-index page 'notorious')

Multidam-damcomposities
   Niet met dammen in de beginstand, maar met vier zwarte dammen die pas tijdens
    de ontleding op het bord verschijnen en waarbij wit toch nog weet te winnen!

    Een zestal composities van diverse auteurs werd aangedragen door Ardjan de Jong.

    'Ons' dambord heeft vele mogelijkheden om steeds verschillende partijen op te
    kunnen spelen, maar ook om de meest bijzondere en verrassende composities
    op te maken.
   
    Klik hier en geniet van deze bijzondere composities met volle 'damteugen'!

Negen problemen, voor beginners, om op te lossen!
   Uit de oude doos van het Nieuwe Damspel van 1974.
    Een aardige test voor beginners en dammers van gemiddeld niveau.
    Wit speelt en wint in alle standen en veel van de combinaties hebben
    een klein eindspel.
    Klik hier voor de negen damproblemen.
    Zondag 9 augustus zijn de oplossingen, alweer op Alldraughts, te zien!

Showroom
   
Afgelopen week zijn de begeleidende Nederlandse teksten boven
    en onder de bewegende diagrammen geleidelijk voorzien van een
    Engelse vertaling, zoals sommige oplettende bezoekers van de
    Showroom wellicht al gemerkt zullen hebben. Reden: de meeste
    bezoekers van onze website komen uit het buitenland!
   
    De vertalingen moeten nog terdege gecontroleerd worden op
    tikfouten en onjuistheden. Geef ze s.v.p. door aan Tom Kieboom!
't Is de bedoeling zo, bij tijd en wijle, gaandeweg de website voor het grootste gedeelte tweetalig te maken.

    
Jaarvergadering en Reünie KvD op zaterdag 12 september


('Gepikt' van onze facebook, met dank aan Henk van der Heijden)

"Mis(ver)stand": de getoonde compositie van Vuurboom was fout. 't Is hersteld. Met dank aan André Schokker.
Showroom
   Er zijn weer een aantal 'vlinderschone' damcomposities in de
    Showroom gezet van:

    Sergej Perepelkin
    Edgar Plasschaert
    Max Verlouw
    Anne de Vries
    Derk Vuurboom

    Klik op de namen en geniet van het oplossen en/of naspelen!

    Met dank aan Arne van Mourik voor zijn input.
Kijk zelf ook eens of je damproblemen van jezelf of van anderen in de Showroom wilt zetten. Zo ja, stuur
dan een e-mail naar Tom Kieboom. Er is plek voor drie composities per problemist!

(De mooie damvlinder is van damclub Emmen: je kunt hem zien vliegen op hun website)

juli

Partijproblematiek tijdens wedstrijden Nijmegen Open!
Zowel Eric van Dusseldorp als Henk van der Heijden wisten tijdens hun partijen met fraaie slagcombinaties
de winst te pakken. Deze twee voorbeelden laten weer eens zien dat partijspel en problematiek samen gaan!

Bron: Henk van der Heijden, KvD facebook 29 juli 2015


In De Problemist van augustus:

Frank van Sterkenburg (1926-2012)      Ton Weenink & Arne van Mourik
Boris Shkitkin overleden      Hein Wilsens
Probleemrubriek      Arne van Mourik
De beste problemen van tien jaar geleden      Menno Veldstra
Oplossingen probleemrubriek april 2015      André Schokker
Dam-problemen      Leen de Rooij
B.V. Shkitkin +      Serge Yushekevitch
Additions to A. Gimbutas' memorial      Serge Yushekevitch
Een tegen allen (11)      Gerrit van Mastrigt & Arie van der Stoep
eindDsPel      Gerrit L. de Bruijn
Mémoires pour servir le futur      Jaques Céron
Boeken: Hisrorie van de damproblematiek (2)      Johan Bastiaannet
Boeken: The art of winning      Wouter Sipma
Forcings      Tjalling Goedemoed
Aan de Brederodelaan      Olga Teer
Jaarvergadering en reünie      KvD-bestuur
Indeling van probleemcollecties (1)      Pieter Kuijper
Reacties & Correcties      Hein Wilsens
Met de groeten uit Tilburg      Hein Wilsens

Abonneren op ons tweemaandelijkse orgaan De Problemist?       Klik hier voor informatie!

Vacatures voor jonge problemisten (m/v)
Dam je en ben je tussen de 12 en 25 jaar?
Maak dan eens een damprobleem en stuur dat op aan Arne van Mourik!
Maakt niet uit wat anderen ervan vinden.
Als jijzelf het een leuke creatie vindt: doen en je krijgt antwoord van hem.
Inclusief suggesties voor verbetering.
En ... je compositie zetten we graag in De Problemist én op onze website!
Bij twijfel: lees eerst eens rustig, ja dat kan écht, hier het leerzame verhaal van Arne.

Diversiteit in damcomposities: drie voorbeelden!
L: Nol Polman (1895-1984) was de grootmeester van het kleine.
M: Alfons Ottink (1956) componeert slagcombinaties vanuit partijstanden.
R: Serge Yushkevitch (1953) leeft zich soms ook uit in fraaie damcuriosa.
Voor iedereen is wat te vinden in de Showroom: klik op de diagrammen en zet ze daar in beweging!

Hoe wordt nou onze website bezocht?
Redelijk, met opvallend veel bezoekers uit Rusland en Amerika. De jongeren blijven zwaar in de minderheid:
10% <40 jaar, 20% 40-60 jaar, 70% >60 jaar. Het percentage vrouwen is zo'n 20%. (Bron: Google Analytics)Nijmegen Open Toernooi (hier overgenomen voor de niet-facebookers KvD!)

   Klik hier en geniet van de nieuwe
   damproblemen onder de knop
   "problematiek" tijdens dit
    toernooi.


    Weer een mooi initiatief om
    partijspelers en problemisten
    wat dichter bij elkaar te brengen.


    En meld je aan op onze facebook!


    Showroom
       Frans van Leeuwen (1926-2013), auteur van het mooie boek
        "de DAM Quichotte  van de honderde velden", dat met hulp
        van Arne van Mourik kon verschijnen, was sinds zijn elfde
        actief met dammen, denken en componeren.

        Een begaafd kunstenaar en onderhoudend verteller, met een
        verassende virtuositeit.

        Een tweede en derde damcompositie, van grote elegantie,
        zijn nu opgenomen in de Showroom.

        Het werd hoog tijd om zo meer van zijn werk te kunnen genieten.


Heerhugowaard Open
   
Ook op de KvD facebook is er nagenoeg
    elke dag wat nieuws te lezen.

    Van mislukte damproblemen die vaak
    binnen de kortste keren tot mooie
    composities omgevormd worden tot
    allerlei nieuwtjes op damgebied zoals
    dit hiernaast.

De Problemist heeft zo'n 160 abonnees, de KvD facebook heeft er momenteel zo'n 90. Conclusie: er mogen
er nog graag meer bijkomen. 't Is werkelijk een verfrissend extraatje voor dammers en problemisten, naast
het orgaan De Problemist en de website dekvd.net. Dus meld je aan voor onze KvD facebook!

FFJDI 64-114 toernooi van 8-14 augustus
  
    Een groot damtoernooi  op 64-144 dam-
        borden in het mooie Baume-Les-Dames,
        Frankrijk. Meer dan € 1000 aan prijzen!
        Contactpersoon is Franck Laurent.
        Klik hier voor het programma en verdere
        informatie.


Partijen fractioneren tot problemen
    Jasper Lemmen destilleert gespeelde dampartijen en vangt dan op het juiste
    moment een zuivere fractie van de gespeelde partij op als damcompositie.
    Een 'geraffineerde' manier, eveneens passend in de chemische terminologie
    van de webmaster van de KvD, van componeren van damproblemen met,
    uiteraard, een partijachtige aanvangsstand!
    Hoe deze enthousiaste webmaster van Alldraughts.com precies te werk gaat
    was te lezen in de aflevering van De Problemist van april, en nu hier on-line.
    Een echte aanrader voor partijspelers om naast het lidmaatschap van de
    KNDB tevens lid van de Kring voor Damproblematiek te worden!

KvD vergadering en reünie: 12 september!

    Elk jaar wordt er in de ochtend een jaarvergadering gehouden voor de
    leden van de Kring voor Damproblematiek (tevens abonnees van het
    orgaan De Problemist). In de middag is iedere belangstellende van harte
    welkom bij de dan te houden wedstrijden in zowel het oplossen als het
    ter plekke maken van damproblemen, mét een prijs voor de winnaar!

    Dit keer vindt het plaats in het centraal gelegen Bunschoten op zaterdag
    12 september 2015. Klik hier voor verdere details en informatie!


Laatste herinnering oploswedstrijd: deadline 18 juli!
Dit zijn de vier opgaven, samen op één XXL-dambord, met wit aan zet en wint. Kijk verder op Alldraughts.
Damvereniging Schaesberg 75 jaar

   Damproblemist Leen de Rooij is 21 jaar lang met veel plezier lid van deze
    damclub geweest.
    Ter gelegenheid van dit jubileum heeft hij nu een viertal problemen gemaakt
    op de oppositie 27/48, want 27 + 48 = 75 !

    Dit viertal is te vinden op de site van de Provinciale Limburgse Dambond:
    
www.pldb.nl


Een nieuwe, goed verborgen problemist!

    Goed verborgen onder een vrouwelijke alias wist deze grootmeester 

    de hele damwereld te foppen met een schitterende combinatie.

    (Het is geen onbekend fenomeen, zelfs Ton Sijbrands en Wiersma deden het 

    al eens een keer. Het publiek had het niet meer toen er diverse spectaculaire 

    afwikkelingen plaatsvonden en stond op de tafels op het allemaal te kunnen volgen. 

    Sijbrands en Wiersma hadden het echter de avond ervoor ook al op het bord gehad.)

    Lees dit fantastische verhaal verder op Alldraughts.com!

(P.S. Kijk ook in onze Showroom: wij zijn ook gefopt door deze verborgen problemist, onder pseudoniem 'Linda Schnieders!')


Roel Boomstra - Jan Groenendijk
Hieronder een formidabel gevecht tijdens het toernooi van Salou tussen onze topdammers, dat in een
volmaakt gelijke puntendeling eindigde. Zo'n partij geeft wellicht ook inspiratie voor damproblemisten!
Bron: Ton Sijbrands, de Volkskrant 4 juli 2015

W. Ebsite & F. Acebook
Afgelopen hete zaterdag, 4 juli 2015, is een drietal componisten
toch zeer actief aan het componeren en repareren gegaan op onze
facebook.
En binnen deze dag waren een scherpe 'dubbelcompositie' en twee
scherpe gewone problemen gemaakt. Zie de Damwerkplaats #21. 

Leen de Rooij 60 jaar achtereen actief als problemist!
    Wat heeft de webmaster nog toe
    te voegen aan de mooie woorden
    van onze redacteur Social Media
    op zijn facebook van de KvD?

    Niets, behalve dat Henk en ik graag
    zouden zien dat meer partijdammers
    en problemisten zich aanmelden en
    actief mee gaan doen. Het werkt
    echt inspirerend: allerlei damzaken
    en probeersels van damproblemen
    passeren de revue. En door de vele
    en snelle reacties van facebook-
    gebruikers zijn er al heel wat fraaie
    nieuwe damcomposities door deze
    interactie ontstaan, onder andere
    tussen die topproblemist Leen de
    Rooij en, zoals ik mij als webmaster
    bescheiden dien te noemen, zijn
    'late leerling'.

    Leen heeft zich van zijn dertiende tot
    nu, zijn drieënzeventigste, constant
    en met ferve bezig gehouden met de
    dam problematiek en daarbij vaak als
    leermeester opgetreden. Wat een
    verschil met de webmaster: ook wel
    jong begonnen (op zijn vijftiende),
    maar na zo'n drie jaar daarna alweer
    gestopt. Pas als 65+er weer de draad
    opgepakt, zo'n drie jaar geleden.
    Daarom: 't is nooit te laat!
     
                                Daarom, met dit fraaie jubileum,
      een oproep aan alle dammers,
      partijdammers en problemisten:
      het componeren van problemen,
      slagcombinaties, forcings en
      eindspelen is écht een geweldige
      creatieve bezigheid die veel
      voldoening geeft. Voor jong en
      oud, en voor alle 'standen'!    
Zie ook het origineel van de rubriek in Trouw met deze twee problemen van Leen de Rooij als debutant.

David Riupassa
    Was damproblemist van 1978-1987 (44 problemen in de TurboDambase
    compositions), was in die tijd tevens bestuurlid van onze KvD geweest en
    is nog steeds een actieve speler bij damvereniging RDS te St Oedenrode.

    Een plek in de Showroom met drie van zijn problemen, uitgezocht door
    onze redacteur Social Media Henk van der Heijden, is dan ook op zijn plaats.

    Wellicht dat David weer eens de nodige inspiratie krijgt om in zijn eentje
    te gaan dammen met het maken van damproblemen, als 'herintreder'! 


Ter herinnering: de damprobleemoploswedstrijd!    Deadline 18 juli!    Mooie uitdaging!    Leuke problemen!    En prijzen!    Doe mee!


    Klik hier!


juni

Auke Scholma
    Heeft, als redacteur van de rubriek DAMMEN in het Dagblad van het Noorden, enkele
    composities opgenomen die op onze KvD facebook zijn ontstaan:

    "Wie de partijen van een aantal recente deze toernooien volgt, ziet dat er vele
    worden beslist door combinaties.

    Voor de echt mooie kijken we bij onze componisten.

    Zoek zelf hoe steeds wit speelt en wint of raadpleeg de oplossingen."


Showroom
    Hans Leushuis studeerde vanaf 1966 in Nijmegen en was
    toen lid van 'Vriendenkring Nijmegen". Hield zich intensief
    bezig met het dammen en de damproblematiek. Heeft Vanaf
    1967 tot 1987 wat damproblemen gemaakt, maar daarna
    geen dambord meer aangeraakt en geen enkel probleem meer
    gemaakt.
Drie van zijn composities "uit de oude doos" zijn
    in de Showroom gezet. In afwachting op een nieuw probleem?


Damboeken
    Michel Sabater heeft een boekje uitgebracht, getiteld "Forcings, Combinaisons et
    Stratégie". Gelimiteerde oplage van 50 stuks, 54 pagina's.
    Bevat 100 diagrammen: 54 eindspelen van drie tegen drie schijven, 42 forcings en
    problemen, en 4 eindspelen met dam.
    Bram Doeves bundelde zijn gedrukte en digitale damrubrieken uit de jaren 2010-2015
    in het boek "Dammen: derivaat van een ruimtespel". In 200 pagina's laat hij ruim 400
    diagrammen zien van combinaties, offers, gambieten en eindspelen.
    Zoals eerder al vermeld: Tjalling Goedemoed's e-boek "The art of winning: 
    the beauty of the game of draughts" , dat vol staat met de mooiste forcings.
    Meer informatie over deze boeken en hoe ze te verkrijgen zijn: zie Boeken! 
(De eerste twee boeken zijn uitvoerig besproken in De Problemist van april en juni, respectievelijk.
Aan het derde boek zal in het komende augustusnummer uitvoerig aandacht worden geschonken!)

Doe ook mee met onze Facebook damwerkplaats!
   
Een toenemend aantal dammers en damproblemisten doen mee met onze
     facebook om zo samen nieuwe damproblemen te componeren.

     Beginnend met een nieuw (?) idee van iemand, reageren anderen daarop met
     vele suggesties voor verbetering, etcetera, en dat vaak binnen enkele dagen!

     Op deze manier zijn al een aantal mooie nieuwe composities tot stand gekomen.
     Een voorbeeld van zo'n interactief proces is te zien door hier te klikken.

Dus, wordt ook deelnemer van onze dam facebook: dé interactieve en coöperatieve manier van componeren!


    By subscribing to, being a follower of, and reading:
    Our bimonthly magazine De Problemist
    The compositions in the Showroom, Forcings, End games
    The Draughts working place
    Our Facebook and Twitter discussions and creations

    And, last but not least, by participation in the draughts
    solving contest.
Until July 18 at noon you can send or
    bring in your solutions of the four problems presented!

Correctie sneldammen
Arne van Mourik was al op 11 april sneldamkampioen geworden van de provincie Utrecht. Mocht daarom
meedoen met de NK sneldammen in juni, dat gehouden werd in de stad Utrecht. 
's Ochtends ging het goed, Arne plaatste zich voor groep B, maar 's middags verliep het helaas stukken minder
en eindigde hij uiteindelijk als 16e.
Maar dat maakt zijn dampromotie op de radio er niet minder op!

Sneldammen in Utrecht
    Onze redacteur van de probleemrubriek in De Problemist,
    'midvoor' Arne van Mourik op de foto, nam daaraan deel en
    werd fraai 12e in dit sterke NL-tournooi en, nog fraaier,
    kampioen van de provincie Utrecht.
    Een radio-interview, afgelopen zaterdag 13 juni, van Arne is
    te beluisteren via de link: 

    http://www.radio2.nl/uitzending/id-331838/date-20150613/echt-jasper.html
    Kies daarna de aanvangstijdtijd: 1:52:30 (om lang wachten te voorkomen!)
    De besproken partij van Jan Groenendijk tegen Virny is na te spelen op de
    website van het Salou Open: http://salou-open.nl/?lang=nl&p=results.
                                                                               Een overzicht van dit tournooi sneldammen is te zien op Alldraughts.

Simpele eindspelen
   
Met de zomer in aantocht biedt componist Jaap Bus tien eenvoudige eindspelen aan.
   
    Niet eerder gepubliceerd , hoewel de meesten al vele jaren geleden gemaakt zijn. 

    Maar als men de Applets automatisch afspeelt is het niet goed mogelijk om te begrijpen
    waarom de witte zetten de enige winnende zijn en waarom zwart niet ontsnappen kan.
    M.a.w. niet mogelijk om zo de compositie naar waarde te schatten. 

    Daarom heeft Jaap een aanbeveling aan de titel van zijn artikel toegevoegd.

    Kijk verder op zijn fraaie weblog Endgamesandmore!


De Problemist van deze maand: een mooie compositie van Roel Boomstra
Met zijn tweede Nederlandse titel op zak ging ons KvD-lid Roel Boomstra weer eens lekker componeren.
Geïnspireerd door het combinatieve idee uit zijn partij tegen rivaal Alexander Baliakin maakte hij dit
10x10 damprobleem: "De combinatie is op deze manier niet zo moeilijk meer te vinden, maar het eindspel
vind ik fraai. Het komt mij wel bekend voor, maar toch kwam ik het niet tegen in de compositiedatabase."
Deze compositie is ook in de Showroom gezet en staat nu broederlijk samen met een eerder werkstuk
van Roel Boomstra, dat geïnspireerd werd dooreen prachtige coup van wereldkampioen Alexander Georgiev.


Nog steeds geen abonnement op De Problemist genomen? Dan mis je toch écht zulke mooie damzaken!

Vierwerf bedankt!

V.l.n.r. en in alfabetische volgorde: Henk van der Heijden (KvD: facebook & twitter), Michiel Kroesbergen
(KNDB: Het Damspel), Jasper Lemmen (Alldraughts.com) en Hein Wilsens (KvD: De Problemist). Dit viertal
heeft de afgelopen tijd enorm bijgedragen aan de 'populariteit' van onze website, tot grote tevredenheid
van de webmaster van dekvd.net.
Best goed, daarom, om dat eens luid en duidelijk te zeggen en op te schrijven. Damsamenwerking loont!

Lambert-Jan Koops
    Heeft vorig jaar een boek uitgebracht over wereldkampioen 1956 dammen
    Marcel Deslauriers, een rasechte tovenaar op het dambord.

    De Canadees (1905-1988) was niet alleen een uiterst geslepen dammer, maar
    ook een boeiende persoonlijkheid. Zo was hij van alle dammers die ooit de
    toernooizalen hebben bevolkt zonder een spoor van twijfel en met grote
    voorsprong de meest fanatieke communistenvreter. Hij luste ze rauw, de
    voormalige Oostblokkers.

    Het lijvige werk van 301 pagina's (kosten € 23,84, inclusief verzending binnen
    Nederland) kan worden omschreven als een damtechnische monografie.

    Interesse? Klik hier en scroll op onze boekenpagina voor een bestelling!
Bron: Hein Wilsens, De Problemist van december 2014. E-mail van de auteur:  
info@lambertjan.nl

Jan Groenendijk
Dit 16-jarige toptalent wist het sterk bezette toernooi van Salou te winnen! Tegen Vadim Virni pakte hij
de winst met een lokzet gevolgd door een korte maar verrassende combinatie. Inspiratie voor problemisten?
Ook het slotspel werd moeiteloos uit zijn mouw geschud. Klik hier voor een andere fraaie combinatie van Jan!
Bron: Ton Sijbrands, de Volkskrant van 6 juni 2015

Oploswedstrijd
    Ook dit jaar wordt door Alldraughts.com, het Heerhugowaard Open en De
    Kring voor Damproblematiek een probleemoploswedstrijd georganiseerd.
    Doe mee: er zij drie prijzen te winnen!

    De opgaven zijn dit keer van onze redacteur social media, Henk van der
    Heijden, en uw webmaster, best een leuke geste van Jasper Lemmen.

Partijcombinatie
Naar aanleiding van Ton Sijbrands' bespreking* van een combinatie vanuit een stand waarbij nog geen
stuk geruild was, stuurde Jasper Lemmen bovenstaand voorbeeld van een trainingspartij tussen Fred
Ivens en Frans van de Velde uit 1973: nadat zwart 9-14 had gespeeld sloeg wit ongenadig toe met een
wel zeer fraaie combinatie. Echt genieten voor zowel partijspelers als problemisten!
*
de Volkskrant van 9 mei 2015: scroll naar het diagram hieronder om te vergelijken.
Michiel Kroesbergen
  "Nu heb ik zelf ook een werkplaats. Tenminste. Enkele velletjes met oude
    zelfgemaakte problemen, wat in dit geval synoniem is voor mislukte
    problemen. Twee stukken die nog wel enigszins acceptabel zijn", schreef
    de redacteur partijproblematiek in Het Damspel van maart 2015 naar aanleiding
    van de 'opening' van onze damwerkplaats.
    Michiel's twee voorbeelden van deze vorm van damproblematiek, die vanuit
    partijstanden mooie combinaties laat zien, komen in de Showroom tot 'leven'.  

mei

Gastsprekers Probleemrubriek
    De probleemrubriek is het hart van ons orgaan De Problemist. Iedere twee maanden
    dertig nieuwe problemen om op te lossen en vier maanden later de auteursoplossingen
    plus eventuele bijoplossingen en andere mankementen, ontdekt door de oplossers, erbij.

    Sinds 2006 wordt steevast een gastspreker aan het woord gelaten, zowel problemisten,
    partijspelers als oplossers. Kijk maar eens naar de complete lijst van gastsprekers.
    In 2015 zal de vijftigste gastcommentator aan de beurt komen.
    Wie neemt de handschoen op en deelt zijn verhaal ook met de lezer?
    Arne van Mourik ziet uw aanmelding als gastspreker graag tegemoet!
    (En zij die nog wel eens op herhaling willen zijn uiteraard ook welkom.)


Kos-Mos: composities, partijen & Zo
Tjalling Goedemoed laat hiermee een geconstrueerde dampartij uitmonden in een scherp damprobleem.
Lees verder zijn 'Kos-Mos-sprookje'!

Damwerkplaats

    Tjalling Goedemoed heeft een mooie en uitvoerige evaluatie
    gemaakt van een aantal arrangementen die in de damwerkplaats
    de afgelopen tijd ontstaan zijn.

    Klik hier en lees zijn relaas en/of ga naar de damwerkplaats!

Inhoud komende juninummer van De Problemist
Leden KvD maken dienst uit op Nederlandse Kampioenschappen. Hein Wilsens  
Finesses in het spel van Cock van Wijk (2). Arne van Mourik
Probleemrubriek. Arne van Mourik
Oplossingen probleemrubriek februari 2015. André Schokker
KvD nu ook op Twitter. Hein Wilsens
Hoe ontstaat een damprobleem bij Jaap Bus? Tom Kieboom
Regulations for the International draughts composition contest. S. Yushkevitch   
De top van Atlantis. Olga Teer
Beste problemen van 10 jaar geleden. Menno Veldstra
Dam-problemen. Leen de Rooij
Forcings. Tjalling Goedemoed
Zesenveertig/vijf. Tjipke Smedinga
Boeken. Diverse auteurs
einDsPel. Gerrit L. de Bruijn
FFJDI 1er Concours International de Problème Dames Canadiènnes 2014. Ard-Jan de Jong
Reacties & correcties. Hein Wilsens
Met de groeten uit Tilburg. Hein Wilsens


Why not?
The webmaster, himself, placed a composition from his teenagers' years on the homepage. Shame on him!
But, as an excuse, we'll forgive him: He and his wife, are going to be 70-ies, within a couple of days. 
After the celebrations, he will become again active on the website page!

Met de Pinksteren naar Facebook?
    En daar nog niet eerder of weinig actief geweest? Er is daar écht veel te beleven!

    Henk van der Heijden, onze redacteur Social Media, heeft een korte routebeschrijving
    opgesteld om 'onbekenden met deze plek' wegwijs te maken.

    Hopelijk weten zo weer enkele dammers de weg naar Facebookland te vinden.


Weer niet gelukt ... of toch wel .. of niet?

    Tom Kieboom's arrangement van een compositie van Oege Dijkstra
    bleek toch niet scherp te zijn, zo wist Christian van der Schaaf scherp
    op te merken en biedt met deze compositie gelijk een alternatief aan.

    Leen de Rooij wist, na flinke discussie op onze facebook pagina, de
    compositie verder bij te schaven (of kan 't nóg beter?).

    Christian doet daarna nog een laatste, forcing, poging!

    Kijk maar eens in de damwerkplaats #19.

Niet gelukt ...
    Maar, als webmaster en Feyenoorder, niet getreurd. Er is nog kans om het
    te herstellen!
    Ajax-supporter Leen de Rooij (oei, dat Dordrecht!) is het ook niet helemaal
    gelukt, zowel op het voetbalveld als op het dambord.

    Wel een prachtige slagcombinatie, maar niet tevreden over het eindresultaat.
    Waard om Leen daarbij te helpen en ga gauw naar de damwerkplaats #18!

Correctie (zie 'Partijcombinatie' hieronder)
Arne van Mourik: "In het stukje over de partijcombinatie van wijlen Lex den Doop staat dat deze zich voordeed in
de onderlinge ('clubcompetitie van') Ons Genoegen.
Dat is niet juist. Met clubcompetitie wordt bedoeld de landelijke competitie.
Sijbrands schreef er niet bij tegen welk team OG (Den Doop) speelde, maar ik vermoed DCIJ.
(Hij noemt Van Duyvenbode althans Lex' voormalige clubgenoot.)
Deze 20x20 komt niet voor in de meer dan duizend standen tellende standaardcollectie van Venema en Gortmans!

Maar op wiens naam komt 'ie nu? Ton Sijbrands suggereert dat hij de stand ("lepe truc") al kende van de jaren zestig...."


Showroom
    Hessel van den Hurk is door de "KvD-digitale-media" weer enthousiast geworden
    voor de damproblematiek.

    En hij kan er wat van, kijk maar naar zijn drie composities in de Showroom.

    Is alweer, sinds vele jaren 'damrust', actief op onze facebook met nieuwe creaties,
    en sinds kort weer lid van de Kring voor Damproblematiek geworden!   

Partijcombinatie
Onderstaande 'blokstelling' was ontstaan na de tiende zet, waarbij nog geen stuk was geruild, in de partij
tussen Cees van Duyvenbode en Alex den Doop (clubcompetitie 1996/1997 van Ons Genoegen te Utrecht).
Wit speelde 42-38, waarna zwart genadeloos toesloeg met een fantastische combinatie!
Mogelijk geeft dit inspiratie voor een scherpe damcompositie?
Bron: Ton Sijbrands, de Volkskrant van 9 mei 2015.

Hessel van den Hurk
    Wist nét niet de kroon op zijn compositie te zetten: "Niet helemaal tevreden over de
    laatste slag naar dam", was zijn commentaar op facebook.

    Bekijk zijn damprobleem in de damwerkplaats (#17) en probeer Hessel te helpen om
    zijn creatie scherp te krijgen.

    De moeite waard: op een gegeven moment staat zwart maar liefst vier keer op slag!

Christian van der Schaaf
    Kijkt op zijn facebookfoto wellicht wat verbaasd dat hij, als echte partijspeler maar
    niet echte damproblemist, zoals hijzelf zegt, nu ook met twee composities uit begin
    tachtiger jaren in de Showroom terecht is gekomen.

    Is nog steeds geïnteresseerd in de damproblematiek en heeft recentelijk nog via
    onze facebookpagina een mooie bijdrage geleverd met een mooie forcing, én
    mooiere aanvangsstand van een van de 'Koningsdagcreaties'!


Oude kranten online
    (Her)lees het artikel van Arne van Mourik van 2010 over het digitaliseren van
    kranten door de Koninklijke Bibiotheek.
    Strikt genomen bevinden zich op die site meer damproblemen dan waar dan ook
    elders op het net.
    Probleem is echter dat ze nogal verdekt staan opgesteld…
    De noeste arbeid van Arne van Mourik en Klaas Bor aan de database
    compositions van TurboDambase blijft daarom van onschatbare waarde!

Partijproblematiek?
Mogelijk leidt deze stand en ontleding tot inspiratie voor een partijachtige damcompositie. Het is het slot van
de partij van het NK 2015 tussen Roel Boomstra en Ben Provoost met wit aan zet. Zwart kan niet met 41-47
antwoorden omdat wit dan 22-36 speelt waardoor zwart geen zinnig verweer heeft door wits dreiging 38-32.
Bron: Ton Sijbrands, de Volkskrant van 2 mei 2015.

Damcoöperatie en -concurrentie!
    Op onze facebook wordt de laatste tijd steeds heftiger samengewerkt
    om probeersels van damproblemen tot een beter of goed eindresultaat
    te brengen. Zelfs met een Dordt's rondje op Koningsdag.
    Dit gaat soms met een enorme snelheid en facebook is op deze manier
    een geduchte concurrent van de, veel tragere damwerkplaats op de site!
    Hoewel, Henk en Tom zijn conculega's: meld je aan bij onze facebook!


april
'Ere-composities'
Christiaan van der Schaaf wil, terecht, zoals hij mailde "Onze kersverse ereleden in het zonnetje zetten:
Arie van der Stoep en Leen de Rooij. Het toeval wil dat deze twee ook verantwoordelijk zijn voor twee
problemen die ik als de beste van de afgelopen tien jaar beschouw. Van Arie een miniatuur van schijnbare
simpelheid en schoonheid, van Leen een 13x13 met een actie die door de Here ingegeven moet zijn.
Zolang dit soort dingen nog gemaakt kunnen worden ben ik een gelukkig mens."
L: Arie van der Stoep. Aantal gedwongen zetten van zwart, waarbij de witte schijf op reis gaat van 23 naar 2.
Als zwart in de tweede zet 47x24 i.p.v de weergegeven 17x6 slaat dan heeft wit het noodzakelijke tempo
om met 3.30x19 14x12 4.25x5 17x6 5. 5x37 de doorgebroken zwarte schijf te slaan.
R: Leen de Rooij. De witte actie 25-20, 20x29 en 29-24, waarbij wit weer terugkeert op veld 11,  vormt het
'hemelse' hoogtepunt van deze creatie.

Johan Konings
    Is als redacteur van de probleemrubriek "Problematiek' van het Brabants Damnieuws
    opgevolgd door Henk van der Heijden (onze redacteur social media).
    't Viel Henk daarom op dat er nog geen damprobleem van nestor Johan Konings in de
    Showroom staat, met name omdat hij eveneens een aantal jaren redacteur van De
    Problemist is geweest.

    Dit is rechtgezet: drie van zijn composities staan er nu in!


Poespas in As

    Onder deze merkwaardige titel heeft Leen de Rooij een zeer lezenswaardig verhaal
    geschreven voor de website van de Provinciale Limburgse Dambond.

    Het is daar al in 2012 verschenen, maar verder nergens anders gepubliceerd.

    Daarom hierbij een 'reprise': het is de moeite waard!


Adri Geurts
    Heeft nu ook zijn 'steentje' bijgedragen in de damwerkplaats door, zoals hij zelf zegt:
    "De 'Klapper' van Jasper Lemmen (DP april 2015, blz. 47, dia 14)  scherp aan te kleden,
    zonder het idee geweld aan te doen!"
    Arne van Mourik vond, helaas, twee look-a-likes in de TurboDambase, tja dat overkomt
    ons allen zo nu en dan, met meer dan 150.000 gepubliceerde damproblemen.
    Welk van de drie variaties op hetzelfde thema is nou de mooiste?  Kijk zelf maar!

Krijn Hemminga
    "Ik maak niet zoveel problemen meer, maar door al dat digitale gedoe* is mijn
    interesse weer gewekt!"
 [*deze website, facebook en twitter van de KvD]
    Krijn stuurde  op verzoek een achttal problemen toe uit de periode 2004-2008.
    Een prachtige "superlange forcing" is na te spelen op de webpagina Forcings.
    Een drietal damproblemen zijn in de Showroom gezet.

    Wij hopen weer gauw nieuwe problemen van hem te zien in de probleemrubriek
    van Arne van Mourik in ons papieren orgaan De Problemist!


Roel Boomstra
    Heeft, op het nippertje*, het spannende NK dammen gewonnen: Proficiat!

    (*De mooiste doelpunten zijn vaak die er via de binnenkant van de paal ingaan!)

    Hopelijk kan Roel nu even wat 'uitrusten' door weer eens een mooi damprobleem
    te maken: er staan voor hem nog twee plekken open in onze Showroom.
    

"Wat en halfwat" voor partijspelers?
Met het diagram links kan de oplossing van Jasper Lemmen's compositie worden nagespeeld!
Was het wellicht toch een te lastig probleem? Daarom is voor de minder ervaren dammers in het
rechter diagram een 'makkie' van Tom Kieboom weergegeven: via een 3-2-1-weggevertje weet wit 
van zwart te winnen. Gelijk een oproep om, betere, eenvoudige damproblemen voor beginnende
partijspelers, problemisten en oplossers op te sturen aan Tom Kieboom. Hiermee kan dan op de
website een 'Oefenkamer' ingericht worden voor deze categorie* van geïnteresserde dammers!
*Kon als webmaster dat ding van Jasper niet oplossen, heb zelf dan ook nog behoefte aan training.

Voer voor partijspelers
        Jasper Lemmen daagt hiermee met name partijspelers uit om de
        juiste combinatie te vinden met de opdracht 'wit aan zet en wint'!

        Het gaat in deze compositie puur om het verrassende zetje in een
        partijachtige stand.

        Komend weekend komt dit diagram 'tot leven' en kan de verrassende
        oplossing nagespeeld worden.


   - Waarschuwing voor damproblemisten: er zit een zetverwisseling in en het einde is niet scherp. -

Klaas Bor

    Al 25 jaar druk bezig met het opzetten, onderhouden en
    continu uitbreiden van de onmisbare TurboDambase
    die nu zo'n 600.000 partijen en composities bevat!
    Dus op zeer jonge leeftijd (zie foto) daar al mee begonnen.

    Terecht dat Klaas op 14 maart benoemd is tot lid van verdienste
    van de Koninklijke Nederlandse Dambond.

Ook wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn noeste werk, met name m.b.t. de compositie-dambase met meer
dan 150.000 composities. Deze database is onmisbaar geworden voor ons problemisten!
Tenslotte heeft hij ons indertijd gered met de bewegende diagrammen op de website, en recentelijk nog
geholpen met een 'toverformule' om links op de website te maken naar specifieke gedeelten van webpagina's.
Klaas, nogmaals bedankt!

Damwerkplaats
    Henk van der Heijden en Tom Kieboom hebben wat trachten te
    knutselen aan de problemen van Jasper Lemmen en Oege Dijkstra,
    respectievelijk.

    Zie de werkzaamheden #14 en #15 in de damwerkplaats, inclusief de
    verwijzingen naar de originele composities.

    Bekijk eens of ze inderdaad al het beste ervan hebben kunnen maken.

Mosterd na de kerstmaaltijd?
    De uitslag en de oplossingen van onze Kerstoploswedstrijd 2014 in Het Damspel zijn in het maart
    nummer van Het Damspel gepubliceerd.
    Geen enkel verwijt, want Het Damspel verschijnt slechts vier keer per jaar, dus eerder kon niet.
    De vier opgaven en de oplossingen zijn nu ook op deze site te zien.
    De winnaar is Kees Maliepaard uit Veenendaal en krijgt een jaarabonnement op De Problemist.

    Het Damspel heeft zo'n 5000 abonnees, het aantal inzendingen voor de kerstoploswedstrijd .. 9!
    Afgerond naar boven dus 2 promille.
    De dammers storten zich nog niet echt massaal op de composities van de damproblematiek ...

Henk van der Heijden
    Gaat als onze kersverse 'Redacteur Social Media' maar door en
    heeft, naast onze recente facebook pagina, zojuist ook een KvD
    twitter account aangemaakt.

    Met deze twee is het nu mogelijk om met elkaar snel en effectief
    allerlei interessante damzaken te delen en uit te wisselen.

    Iets wat met De Problemist en onze website niet kan!

Michiel Kroesbergen
    Wijdt zijn gehele rubriek "Partijproblematiek" in Het Damspel van maart geheel aan
    onze damwerkplaats. "Het leuke van zo'n werkplaats is dat er samenwerkingsverbanden
    ontstaan die leuke dingen kunnen opleveren."

    Michiel kon het niet laten ook zelf in de werkplaats aan de slag te gaan en heeft zich
    'gestort' op het eerste werkstuk van de werkplaats, ingediend door Jasper Lemmen.

    Is nog niet helemaal tevreden: wellicht dat anderen een nog beter arrangement
    kunnen bedenken?

De Problemist van april bevat de volgende onderwerpen:
Het rapport, Jaap Bus
Probleemrubriek, Arne van Mourik
Finesses Cock van Wijk, Arne van Mourik
Hoe ontstaat nou een damprobleem? Tom Kieboom
KvD op Facebook, Hein Wilsens
Oplossingen probleemrubriek, André Schokker
Zesenveertig/vijf, Tjipke Smedinga
Dam-problemen, Leen de Rooij
Beste problemen van 10 jaar geleden, Menno Veldstra
Imposant, Hans Alderliesten
Klaas Bor lid van verdienste KNDB, Hein Wilsens
einDsPel, Gerrit de Bruijn
Teer-Haagh en een motief, Hein Wilsens
Mijn herinneringen aan de Sluiters, Jaap Bus
Van Maastricht tot Maasbode, Arne van Mourik
Een tegen allen, Gerrit van Mastrigt en Arie van der Stoep
Forcings, Tjalling Goedemoed
De eeuwige worsteling, Arie van der Stoep
Mémoires pour servir le futur, Jacques Céron
Boeken - Sabater, Arie van der Stoep
Hoe komt de partijnotatie weer tot ‘onze’ stand? Tjalling Goedemoed en Tom Kieboom
Unusual jubilee, Sergey Yushkevitch
Variaties van Jaap Bus op een probleem van Adri Geurts, André Schokker
Een sterke speler, Martin van Dijk
Heusdens-Shidlauskene, Hein Wilsens
Reacties & correcties, Hein Wilsens    
Met de groeten uit Tilburg, Hein Wilsens    ------ de eindredacteur ------------------>
Ook De Problemist ontvangen? Klik hier!

Oege Dijkstra
    Heeft deze creatie in de damwerkplaats gezet.

    Vraagt hulp om er een scherp slot aan te breien!

    Kijk gelijk (weer) eens naar Oege's fraaie forcing-composities.

    Al is het alleen maar ter inspiratie om dit 'onaffe' probleem samen met hem
    tot een fraai eindresultaat te brengen.Definite results Concours FFJDI 144
  
The 1st International Concours of Canedian Problemism.
  
Last year, the FFJDI organized a concourse on 144 problemism.
   
    In addition to the tentative results given in the februari news below,
    containing some incorrect data, we now present the definite results.

    The compilation is made by Ardjan de Jong, who won the first price,
    also on behalf of Franck Laurent from the organizing committee.


maart

Arne van Mourik
    Heeft de damwerkplaats betreden met, zoals hij noemt "een (ongepubliceerd) "oud"
    gaaf wrak van mijzelf", dat Arne terugvond in zijn archief.

    Een leuke combinatie, niet bekend in TurboDambas,  gegoten in een aangename stand,
    maar helaas met een keiharde positionele bijoplossing.

    Maar ... misschien heeft iemand anders meer geluk (of wijsheid)!

Dik van den Berg
    Heeft, ondanks dat hij al op 62-jarige leeftijd overleed, meer dan 11.000
    damcomposities gemaakt. Fb redacteur Henk van der Heijden gaf op onze
    facebook pagina terecht aan dat het daarom wel heel vreemd is dat er geen
    damprobleem van deze  grootmeester, niet alleen in kwantiteit maar ook in
    kwaliteit, in onze Showroom staat.
    De drie composities die Henk daarvoor instuurde heb ik daarom met het bekende
    schaamrood op de kaken in de Showroom gezet. Klik hier en geniet!
    De showroom heeft nog vele andere damcomponisten te gaan: schroom niet
    en stuur mij ook eens mooie problemen toe! Tom Kieboom


Paasprobleemrubriek
   
 
    Beste damvrienden,

    Voor de Paasdagen heb ik een probleemrubriek samengesteld
.
    Op de sites van VBI Huissen en CTD Arnhem is hij al geplaatst.
    De PLDB zal voor de Paasdagen ook nog wel volgen.


    Dit zijn de adressen: www.dvvbi.nl; www.damclubctd.nl en www.pldb.nl.

    Fijne Paasdagen en veel plezier met de problemen. Groet, Leen de Rooij


Een overmachts-eindspel en een uitzonderlijke compositie
   
Niet zo vaak bevat een compositie een voor spelers leerzaam overmachts-eindspel
    en ook een meervoudige scherpe oplossing.

    Het nieuwe artikel van mijn Blog Endgames and More laat zo´n geval zien.

    De compositie is eerder gepubliceerd, maar nooit met al de verrassende varianten.

    Met hartelijke groet, Jaap Bus


Henk van der Heijden
   
Is deze maand gestart als "Redacteur Social Media" van de Kring voor
    Damproblematiek en heeft zojuist onze facebook pagina hiervoor
    ontworpen en geopend.

    Na een suggestie van Jasper Lemmen (van 'Alldraughts.com') realiseren
    wij ons dat naast een website ook andere moderne sociale media zeer
    belangrijk zijn om contact te kunnen en blijven houden met de jongere
    generatie dammers.

    De facebook pagina is nog in opbouw: suggesties zijn welkom!

Tjalling Goedemoed (vervolg)

    De 'Art of winning', zijn nieuwste damboek staat online. Tjalling heeft het boek 
    verkocht aan de werelddambond voor een vriendenprijsje en alle dammers
    kunnen het boek gratis downloaden. 

    De e-books zijn vooral bedoeld voor buitenlandse dammers, die over weinig 
    materiaal kunnen beschikken. In tegenstelling tot de schaakwereld zijn er amper
    boeken in het Engels. 

    Na de zevendelige Course in draughts is er nu dus ook een boek voor de echte 
    fijnproevers. Het is een leerboek dat de schoonheid van het spel benadrukt. 

In elk speltype zijn de naar zijn smaak beste forcings opgenomen. Met behulp van deze didactische problematiek
komen partijspelers wellicht vanzelf in aanraking met de de andere vormen van de damproblematiek.


   De damwerkplaats heeft de eerste drie nieuwe problemen geoogst.
    Wederzijds geïnspireerd door de ingediende probeersels van Leen de Rooij
    en Tom Kieboom werden de probeersels tot échte problemen omgevormd.

Virmantas Masiulis*
    Was vanuit Litouwen in onze damwerkplaats terechtgekomen en liet Arjen
    Timmer per e-mail weten een aantal bewerkingen op het eindspel van
    Henk van der Heijden
gemaakt te hebben, dit naar aanleiding van Arjen's
    poging voor een meer partijachtige compositie.
    Eén ervan is hier weergegeven met als oplossing: 1. 50-44 39x50 2. 40-34 29x40
    3. 35x44 50x39 4. 30-24 19x30 5. 25x32 16-21 6. 12-7 1x12 7. 6-1 12-17 8. 1-6
    21-27  9. 6x39 27x38 10. 39-48+.
   
    Kijk verder op zijn weblog en in de damwerkplaats.

*Staat onder "V. Masulius" met 89 composities in de TurboDambase compositions.

Nieuw gratis e-boek dammen

   
    Tjalling Goedemoed heeft zojuist zijn damboek on-line gezet.
   
    Bekijk de informatie op Alldraughts.com plus de link naar Tjalling's e-boek!Coproductie van zeven (!) damproblemisten
    Uit de oude doos (1967) maar toch, denk ik, nog steeds een record wat betreft
    het aantal dammers dat tesamen tot één prachtige compositie is gekomen!
    Is er nog één van de toen aanwezigen die zich deze compositie kan herinneren?
   
    Ik geef de oplossing dit keer expres niet: zoek 't nou maar eens zelf uit.
    De oplossing komt t.z.t in de rubriek "Hoe ontstaat een damprobleem?"  in ons
    papieren orgaan De Problemist.
   
    Maar wel een oproep: wie kent nog meer voorbeelden van damcomposities die
    door meer dan twee dammers gemaakt zijn?  Zo, ja, stuur mij dan een e-mailtje,
                                                      want ik ben daar erg benieuwd naar!  Tom Kieboom
Met dank aan Johan Bulstra, die de hierboven beschreven oude damkoe voor mij uit de sloot heeft gehaald!

Arjen Timmer
    Geïnspireerd door het eindspel van Henk van der Heijden heeft Arjen deze
    compositie gemaakt, vanuit een meer partijachtige beginstand.

    Er moet nog wel wat aan gesleuteld worden en is daarom in de damwerkplaats
    gezet voor hulp en suggesties.

    Langzaam aan komt er wat meer bedrijvigheid en samenwerking in de werkplaats.
    Zo'n zeven damproblemisten hebben reparatiewerk aangeboden en/of zijn op de
    een of andere manier daar aan het werk.

Leen de Rooij
    Heeft zichzelf nu ook, als groot leermeester, aangemeld voor de damwerkplaats.

    Ook topproblemisten lopen soms vast in hun creaties, een troost voor de minder
    getalenteerde collega's, zoals de webmaster.

    't Problemistenvak gaat zeker niet altijd over rozen.

    Maar wellicht weer inspiratie voor anderen om tot een fraaie coproductie te komen.


Franck Laurant's response/reply:
    "Merci beaucoup. Vous savez, en France, le jeu de dames est 'faible'.
    Nous avons fait une deuxième fédération (FFJDI 64-144) et je pense
    que pour le problémisme, le jeu 144 est l' avenir, le futur. J' ai organisé
    le premier concours de problèmes 144. J' espère que l' idée sera reprise
    aux PAYS-BAS, un grand pays du Jeu de Dames. Je serai heureux si les
    "problémistes" des PAYS-BAS pouvaient organiser en 2016 un deuxième
    concours. Bien amicalement.

Thank you very much. You know, in France, the game of draughts is 'low'.
We made a second federation (FFJDI 64-144) and I think, that  for the problemism, the game 144 is the future.
I 've organized the first competition problems 144. I hope that the idea will be taken up in the NETHERLANDS,
a large country Draughts. I will be happy if the "problémistes" NETHERLANDS could organize in 2016 a second
competition. Sincerely."

februari

Ardjan de Jong
    Heeft de eerste prijs gewonnen van het "1st Inter-
    national Concours of Canedian Problemism" met
    deze twee composities op het 144-veldenbord.
    Bekijk zijn compilatie van de problemen met de
    hoogste scores en de uitslag van dit concours.
    (Kijk voor de definitieve, gecorrigeerde uitslag
    hierboven in het nieuws van april)
    Met dank aan de organisator van deze wedstrijd:
    Franck Laurant.

Eindspelreparatie
    Ook buiten de damwerkplaats wordt er natuurlijk her en der gesleuteld
    aan damcomposities.

    Hier een voorbeeld van een eindspel van Henk van der Heijden, gegoten in
    een 8x8-miniatuur, dat volgens de auteur helaas niet scherp bleek te zijn.

    Evenwel, probleemredacteur Arne van Mourik zag op het laatste nippertje
    dat zwart toch nog een sterkere tegenzet had en zo een scherpe winstgang
    voor wit opleverde. Speel deze samenwerking maar eens na bij 'Eindspelen'!


Damproblemistenjaartallen

    Tijdens het rondsnuffelen in de Showroom en het bekijken en/of naspelen van
    de damcomposities van vele damproblemisten begon ik op een gegeven moment
    toch de informatie te missen van "Is dit nu een jonge of oude componist, en leeft
    die nog wel of niet".  Indirect was dat een beetje af te lezen aan de hand van de
    publicatiedatum van het probleem, maar dat gaf toch wat onpersoonlijk houvast.

    Voor zover beschikbaar, en dat is >99% bij onze bibliothecaris Arne van Mourik,
    zijn nu het geboortejaar, en indien van toepassing het overlijdensjaar, van de
    damcomponisten nu achter hun namen vermeld.

Gelijk wordt duidelijk dat de ouderen in de meerderheid zijn: jonge dammers, ga toch ook eens componeren!
Tom Kieboom     

Uit Arne van Mourik's top-100

    Met zijn commentaar erbij zijn er weer vijf problemen in de Showroom gezet,
    te weten van de damproblemisten Laurens Feddema (een heerlijke grap),
    Siep Korteling (mooi zebrapad), Wim de Ron (prachtige 'cliffhanger') en
    Nol Polman (twee evergreens, waarvan er een links is weergegeven).
   
    Polman (1895-1984) was de grootmeester van het kleine: maakte als een van
    de weinigen in zijn tijd vele prachtige meerslagrijke miniaturen!
 


'Social media-redacteur?'
   Om ons beter te kunnen profileren onder de jongere generaties moeten we
   gebruik gaan maken van de moderne 'social media', zoals facebook, twitter,
   youtube, instagram en app's.
      
   Wij zijn daarom naarstig op zoek naar damproblemisten die feeling hebben
   met één, of meerdere, van deze sociale media.

Interesse? Stuur een e-mail aan voorzitter André Schokker: elke hulp, hoe bescheiden ook, is welkom!

Damkunstenaars
   Verdienen écht veel meer aandacht voor hun mooie damcomposities.
   En daarom De Problemist en deze website écht veel meer lezers en kijkers.
   
    'Promotor' Arne van Mourik doet zijn best, in de krant en op de radio, maar
    kan dat écht niet in zijn eentje.

    Damproblemisten, help mee met het promoten van onze mooie tak van sport!

Ter inspiratie: lees hier Arne's oproep, vrij geciteerd uit zijn probleemrubriek van De Problemist van juni 2006.

Showroom
    Weer uitgebreid met drie composities, 'aangedragen' door Ardjan de Jong,  van
    A. Golubev
    G. van der Linde
    M. Puertolas
    Klik op hun namen en geniet van deze fraaie damproblemen!

                                               De eerstvolgende keer komen er een aantal uit Arne van Mourik's koker bij.
Eigen composities of die van anderen zijn altijd van harte welkom: stuur een e-mail aan Tom Kieboom.

Ton Sijbrands
    Terugdenkend aan zijn blindpartij tegen Ton Eekelschot (één van
    zijn 32 tegenstanders!) stuitte Ton Sijbrands op een spectaculaire
    slagwending, die hij gelijk in een partijprobleem heeft verwerkt.
    Wat kan ons, damproblemisten, meer bekoren dan dat deze
    absolute topdammer (oud-wereldkampioen, nieuw-blindsimultaan
    dammer) er schik in heeft een partijsituatie om te zetten in een
    compositie?
    Geniet van Ton Sijbrands' damcompositie in de Showroom!

Meer coproducties, nu ook via de damwerkplaats?
   
Ardjan de Jong (links) wist vorig jaar een 15x15
    mank probeersel van Tom Kiebomm (midden)
    binnen de kortste keren om te toveren tot een
    fraaie en haarscherpe 9x8 compositie, die op het
    laatste nippertje, voor publicatie in De problemist
    van oktober 2014, door Arne van Mourik naar een
    nog fraaier 8x8-miniatuur werd gerepareerd!
    Prachtig voorbeeld van samenwerking van
    (her)beginnende en ervaren damproblemisten.
    Daarom nogmaals in de damwerkplaats gezet!  
De foto's laten zien dat componeren lastig is, maar het geeft veel plezier als er iets moois tot stand is gekomen.

Redactie rubriek Forcings
    Tjalling Goedemoed, partijspeler, problemist en promotor van de
    damsport in het algemeen, 
is sinds eind 2014 tevens redacteur van
    ons blad De Problemist.


    Hij heeft daarbij eveneens de rubriek 'Forcings' overgenomen van
    zijn grote voorbeeld, 
Frans Hermelink, die zijn redacteurschap helaas
    heeft moeten neerleggen met het klimmen der jaren.

   Tjalling kijkt nog wat glazig: dat tweede redacteurschap erbij had niet
                                                                    direct van hem gehoeven. Maar wij zijn er blij mee!


De Problemist
    Voor wie hier niet op geabonneerd is: de voor- en achterpagina van het recente
    februarinummer van ons blad De Problemist kunnen op de site bekeken worden.

    Nieuwsgierig geworden naar de ontbrekende 38 pagina's?

    Klik hier voor verdere informatie omtrent het aanvragen van een gratis proefnummer,
    een abonnement op De Problemist of onze jubileumaanbieding.

    Elke twee maanden 40 pagina's damnieuws, met de nadruk op damcomposities, zoals
    te zien is in ons nummer van december 2014, dat wel volledig op de site te lezen is!


Damwerkplaats
    Een mooi probleem van Henk van der Heijden, dat helaas "on-eindigt" in deze stand.
   
    De witte dam kan helaas naar alle kanten de meerslag uitvoeren en al die 'kanten'
    hebben geen scherp eindspel in zich.

    Daarom maar in de werkplaats gezet met de vraag wie dit kan helpen te repareren!


Leen de Rooij
    Van deze top-problemist staat een serie zeer lezenswaardige en dikwijls smeuiïge
    verhalen op de website van damvereniging VBI te Huissen.

    Heel apart is de vergelijking van de stijl van componeren van diverse damproblemisten
    met de verschillende componisten van klassieke muziek, zoals:
    Douwes<->Beethoven, Van der Stoep<->Mozart, Stuurman<->Händel, De Zwart<->Bach,
    Scheijen<->Vivaldi en Scheijen<->Vivaldi (ze staan onderaan de lijst op de webpagina).
    Bekijk en beluister deze componisten-duo's!

Henk van der Heijden
    Hou deze partijspeler/problemist in de gaten. Heeft in zijn jonge jaren damproblemen
    gemaakt, maar daar door tijdgebrek  met zijn gezin en werk daar weinig aan kunnen doen.
    Komt nu, als 63-jarige, daar weer volop in terug, zowel in de de damwerkplaats als in
    de Showroom met drie van zijn toch écht mooie composities. Zijn mooiste staat hier,
    en kan samen met zijn twee andere composities in de Showroom afgespeeld worden.
    Mogelijk is de damproplematiek toch iets voor óf de tieners danwél de ouderen, en wat
                                    minder voor de midlife-crisis-groep, met carrière's en bijkomende kinderopvang!

Tommy Dummy
    Als zelf-benoemde "Chef damwerkplaats", is Tom Kieboom ook zelf aan het werk gegaan
    met de eerste ingediende onaffe damcompositie van Jasper Lemmen. Nou, dat lukte voor
    geen meter, om Jasper's mooie slagcombinatie 'scherp te krijgen'.
    Al (af)dwalende kwam onder andere deze 6x7 miniatuur op het bord, helaas met domme
    laatste zet van zwart.
Partijdammers en damproblemisten zijn bij deze van harte uitgeno-
    digd in de damwerkplaats: mogelijk valt van deze mislukking nog iets aardigs te maken!


Uitverkoop in "Eindspelen en meer"!

    Jaap Bus heeft zojuist een selectie van door hem de afgelopen negen jaren
    gecomponeerde eindspelen op zijn weblog 'End games and more' gezet.

    De selectie bestaat uit composities met combinaties die leiden tot eenvoudige eindspelen.

    Deze zijn nog niet eerder gepubliceerd en kunnen nu met applets op de computer worden
    bekeken en nagespeeld!


Twee mooie composities 'gevonden' in de damwerkplaats

    Arne van Mourik ging op zoek in de TurboDambase, zag dat het slagsysteem van Jasper
    Lemmen's derde compositie al tientallen malen was bewerkt én vond zo twee fraaie
    bewerkingen.
    Deze twee, van Aart Miedema en Dirk Kleen, zijn in de damwerkplaats na te spelen.
    
    Henk van der Heijden gaat nog even onverdroten door om de andere twee problemen
    van Jasper scherper te krijgen!

Jacob Viergever (1929-2014): "De dichter op het dambord"

Sjaak van de Groep schreef een prachtig eerbetoon in het Algemeen Dagblad van 13 januari 2015!

De Problemist van februari bevat de volgende onderwerpen (40 bladzijden dik)
Afscheid van Jaap Viergever (Hein Wilsens en Jolijn Viergever)    
Forcings (Tjalling Goedemoed, die Frans Hermelink is opgevolgd)

Probleemrubriek (Arne van Mourik)
Het einde voor ogen (Hans Alderliesten)
Hoe ontstaat nou een probleem bij Leen de Rooij?  (Tom Kieboom)
De beste problemen van tien jaar geleden (Menno Veldstra)
Dammen & bridgen (Tom Kieboom)
Dam-problemen (Leen de Rooij)
einDsPel (Gerrit L. de Bruijn)
De eeuwige worsteling [13] (Arie van der Stoep)
Oplossingen probleemrubriek (André Schokker)
XXVI championship of Lithuania (Rimas Mackevicius)
Een tegen allen [9] (Gerrit van Mastrigt & Arie van der Stoep)
De Rooij was Van den Boogaard vóór (Hein Wilsens)
Schuifpromotie door zwart [13] (Pieter Kuijper)
“Oei, oei, oei, wat een loei!!” (Pieter Kuijper)
De Jong-Keller 1952 (Arie van der Stoep)
“Israël-2012” [7] (Johan Bastiaannet)
Nogmaals: drop (Bert Dollekamp)
De ruimte, de ziel van het damspel (Tjalling Goedemoed)
Unusual jubilee (S. Yushkevitch)
Morkus in presidentieel paleis (Hein Wilsens)
Arne van Mourik in de media (Hein Wilsens)   
Met de groeten uit Tilburg (Hein Wilsens)

januari

Damwerkplaats
    De oproep van Jasper Lemmen om te helpen bij het repareren van drie van
    zijn 'onvoltooide' composities heeft al geleid tot constructieve medewerking
    in de werkplaats.

    De eerste ruwe resultaten, vergelijk het met een labjournaal, zijn in een pdf-file
    samengevat. Voor reacties kan via e-mail contact worden opgenomen met de
    werkers: kijk daarvoor in de damwerkplaats!

  Oplossingen Kerstoploswedstrijd van deze website
   Voorzitter André Schokker heeft alle inzendingen bekeken en beoordeeld.

    De twee prijswinnaars van een gratis jaarabonnement op De Problemist 2015 zijn:
    Jorgen Wit uit Delfgauw en W.G. Sjollema uit Rotterdam. Gefeliciteerd!

    De oplossingen van de vier opgaven kunnen op bewegende diagrammen worden
    bekeken en nagespeeld.


Oplossingen Kerstoploswedstrijd in de Volkskrant

    In zijn damrubriek in de Volkskrant van 24 januari bespreekt Ton Sijbrands de
    oplossingen van de vier opgaven van deze KvD-wedstrijd.

    De problemen kunnen nu ook met bewegende diagrammen nagespeeld worden.
   
    Daaronder kunnen zijn twee rubrieken die aan deze wedstrijd werden gewijd,
    nagelezen worden.

De prijswinnaars zijn Ben Smeenk en Teus Stam, die een gratis jaarabonnement op De Problemist krijgen.
Gefeliciteerd, bedankt voor het meedoen en veel damleesplezier toegewenst in 2015!

Dampromotor
   
    Arne van Mourik heeft een prachtige éénmansactie gepleegd om zowel via de krant
    als op de radio ons mooie damspel bij de lezers en luisteraars op de kaart te zetten!
   
    Klik hier om zijn artikel in dagblad Trouw van 22 januari te lezen.

    Klik hier om zijn radio-interview op NPO Radio 1 van 24 januari te beluisteren.

    Beide zijn écht de moeite waard en krijgen hopelijk een vervolg van andere dammers!

Damwerkplaats is geopend!
    "Werk in uitvoering" betekent simpelweg dat het nog niet af is. Dat geldt ook
    voor de vele probeersels van damcomponisten die nog de nodige afwerking of
    verbetering behoeven om de status als "goed damprobleem" te verkrijgen.
    In de binnenkort te openen werkplaats worden problemisten uitgenodigd om
    hun "vastgelopen" werkstukken daarin te plaatsen om zo de hulp van collega's
    in te roepen met de vraag: "Wie kan mijn vastgelopen compositie uit het slop
    trekken?" Een frisse kijk van een derde zou zo best weleens verrasend tot een
    mooie compositie kunnen leiden, een coproductie van meerdere auteurs!

    Ik had het idee van een werkplaats op de website al meer dan een jaar, maar
    werd pas echt wakker geschud door een komende bijdrage in De Problemist*
    van conculega webmaster Jasper Lemmen van Alldraughts.com. Als slot
    van zijn bijdrage presenteert Jasper drie composities die hij niet, tot nu toe, tot
    een goed einde wist te brengen mét de oproep: "Wie kan helpen?"

Ik heb nog wat getwijfeld tussen "Damatelier", maar dat lijkt wat te veel op Dalmatiërs, en op Damgarage,
wellicht wat al te plat. Daarom zijn andere namen welkom voor de in te richten "werkplaats" (nu gepikt van 
Leen de Rooij's boekje, dat ook in een eerstvolgende aflevering van De Problemist* aan de orde zal komen)!

* Afhankelijk van de goede wil en plaatsruimte die Hein Wilsens in De Problemist van 2015 gunt of heeft. Tom Kieboom

Laocoön
    Stelling van minimaal vijf schijven van één kleur en een dam van de andere
    kleur waarbij de kleur met de schijven aan zet in alle varianten verliest.
    De naam berust op een klassiek beeldhouwwerk uit de 1e eeuw voor Christus
    dat de wurging door slangen uitbeeldt van de Trojaanse priester Laocoön en zijn
    twee zoons als straf voor verraad. Zoals de slangen de drie mensen wurgden zo
    wurgt de dam de schijven (Bron:  Het Damwoordenboek).
    De getoonde stelling is een 8x1 Laocoön met zwart aan zet: wat zwart ook doet,
    wit wint altijd. Bekijk en speel de twee prachtige composities van Alexander
    Nikolaev in de Showroom!
    En vergelijk deze eens met de 7x1 Lacoön van Andreas Kuijken in de Showroom.

In de achtste aflevering van de serie "Een tegen allen" van Gerrit van Mastrigt en Arie van der Stoep in
De Problemist van december 2014, p. 169-171, worden onder andere twee 9x1 Laocoöns beschreven!

Kerstoploswedstrijden

    De prijswinnaars én de oplossingen van de wedstrijd op onze website zullen omstreeks
    25 januari op de site bekend worden gemaakt.
    Die van onze wedstrijden in de Volkskrant en Het Damspel zullen pas op onze website
    worden gezet nadat zij in deze tijdschriften verschenen zijn. Dat is wel zo netjes, toch?

    Voorzitter André Schokker is nu druk bezig de, hopelijk, vele inzendingen te beoordelen!

Showroom
    Weer eens uitgebreid met drie fraaie partijachtige  composities van Martin van Dijk,
    een werkstuk van Herman van den Berg, de 'uitvinder' van de zogenaamde hielslag,
    die telkens verrasend werkt, en een mooi 9x9 probleem van Tjalling Goedemoed,
    waarin een witte schijf als een duveltje uit een doosje komt en zo zwart 'omlegt'.
    Tenslotte een klassieke compositie van internationaal grootmeester dammen,
    Piet Roozenburg (zie de foto uit 1968), waarin wit in twee zeer verrassende zetten
    de winst behaalt. Deze topdammer werd in 1948 verkozen tot sportman van het jaar!

Martin van Dijk

    Maakte in zijn damrubriek van het Reformatorisch Dagblad een mooi stukje reclame
    voor de damproblematiek in het algemeen én onze website in het bijzonder!

    Zie de scan van deze aflevering van zijn rubriek van 6 januari 2015.

    De drie aangehaalde partijen uit het wereldkampioenschap sneldammen kunnen met
    bewegende diagrammen worden nagespeeld!

Frans Hermelink
    Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als redacteur van de fraaie rubriek forcings in
    De Problemist heeft deze coryfee op het gebied van forcingscomposities moeten besluiten
    het redacteurschap neer te leggen. Erg jammer voor de lezers, maar tegelijkertijd heel verstandig
    als je zelf merkt dat het te zwaar begint te worden met het klimmen der jaren. Frans, heel hartelijk
    bedankt voor het vele werk dat je voor de Kring voor Damproblematiek hebt gedaan!
    Uiteraard komen wij hier later uitvoerig op terug, op Frans en zijn opvolger als redacteur forcings.


Arne van Mourik
    
Onze bibliothecaris en probleemredacteur doet zijn uiterste best om via de
     voorronden een plaats te verwerven voor het komende NK dammen!

      Moedige poging van deze damproblemist/partijdammer van de vierde
      generatie van Mourik. Volg het verdere nieuws op Alldraughts.com!


Elke week een andere damcompositie uit de Showroom op onze homepage
   
    Oudjaar-ideetje van Arjen Timmer, waarmee de webmaster ook al een tijdje rondliep en
    nu met zíjn 'zetje' maar gelijk in werking heeft 'gezet'. Elke week dus weer een verrassing
    wie er op de homepage zal staan!  Geeft zo verder wellicht wat meer naamsbekendheid
    aan damproblemisten onder alle damliefhebbers.
Gelijk drie composities van collega webmaster Jasper Lemmen van Alldraughts.com in de Showroom gezet!

    Tot 15 januari 2015 kunnen de oplossingen van de KvD
    kerstoploswedstrijden worden ingestuurd. Doe dat ook
    als niet alle problemen kunnen worden opgelost!

    Oplossingen van de problemen op deze site en in de
    Volkskrant sturen naar André Schokker, per e-mail of
    per post: Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam.

De oplossingen van de problemen in Het Damspel per e-mail aan Johan Haijtink.

Nog niet eerder gekeken naar deze wedstrijden? Kijk en klik dan snel hieronder!   

Nieuws 2014                        
    
               
 Nederlands         English