Nieuws   2015    2014
    
                                    Nieuws 2016                            
Dagelijks nieuws op  Facebook  &  Twitter  van de KvD

KvD 75-jubileum compositiewedstrijd
Klik hier voor informatie, composities, oplossingen en prijswinnaars

Er zijn twee KvD-jubileumboeken verschenen:
'Dammen met een knipoog' van Arie van der Stoep en 'Hotels, buurthuizen en clublokalen' van Arne van Mourik.
Beide boeken zijn te bestellen met een e-mail naar de KvD-bibliothecaris, Arne van Mourik!
Nieuwjaarsgroet van Arne van Mourik aan de webmaster
én aan zijn trouwe volgelingen, met twee fantasieën!

75 composities 'KvD 75 jaar' van Arjen Timmer voor alle dammers:
partijspelers en analisten, componisten en oplossers!
(Inclusief een inspirerende introductie van de problematiek)

december                    Maand van de De ProblemistAbonneren?

Special voor 'niet-lezers' van De Problemist & 'niet-volgers' van KvD facebook

(Bron: Hein Wilsens, De Problemist & Henk van der Heijden, KvD facebook, december 2016)

Janus Wuijtenburg
Overleden 20 december 2016 op 73-jarige leeftijd.
Vrijdag 23 december a.s.
van 19.00-20.00 kan afscheid van Janus genomen worden (De Wilbertsdries 13 te Bakel).
Zaterdag 24 december a.s. om 10.00 is de crematie (Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray).  

Deze damcomponist heeft meer dan 300, vaak fraaie, damproblemen gemaakt.

Een In Memoriam zal verschijnen in De Problemist februari 2017.

Correctie diagram 12 van De Problemist december 2016, blz. 197: wit mist een schijf op veld 47!

Jan Vink
Overleden 16 december 2016 op 89-jarige leeftijd. Donderdag 22 december a.s.
begint de
rouwdienst om 12.30 op de Algemene Begraafplaats te Zeist, alwaar afscheid van hem
wordt genomen (de begrafenis zelf vindt daarna in besloten kring plaats).  

Van deze grote damcomponist is een special verschenen in De Problemist oktober 2014.

Een In Memoriam zal verschijnen in De Problemist februari 2017.

Oplossingen & commentaar 'mini-oploswedstrijd', inclusief uitleg van de Probleemrubriek

44-blz dik December nummer van De Problemist!

       ROEL BOOMSTRA WINT DE WERELDTITEL DAMMEN 2016           

   
            Jan Groenendijk                                                                                                                     Roel Boomstra                
Zie het programma en volg de match!
 (bronnen: KvD & KNDB)

november

        Fotogalerie

        Is tweetalig gemaakt en uitgebreid, inclusief een aangepaste opmaak.

        Foto's, plaatjes en tekeningen blijven van harte welkom.

        Help mee en stuur eens wat op naar de webmaster!

        Alvast bedankt, Tom Kieboom   
Damwerkplaats #50  
 
 Hulp gezocht voor het b.o.-vrij maken van een 13x13 probleem   

De Probleemrubriek van Arne van Mourik 

Bevat telkens 30 nieuwe damcomposities om op te lossen,
dus 180 nieuwe problemen per jaar!

Een mini-oploswedstrijd voor de 'niet-De-Problemist-lezers'
on-line, om deze rubriek eens te bekijken en de problemen
ervan op te lossen. De oplossingen komen in december.

  Damwerkplaats #49  
  Hulp gezocht voor het maken van een groter probleem 
  op eenzelfde slagsysteem van drie
 
5x5-miniaturen!

       How to compose a draughts problem by Serge Yushkevitch
      
        An international contribution of our editor from Ukaine to this series in De Problemist.
        It contains a lot of information from the draughts literature and his own experience
        about the various ways a draughts problem arises from, i.e.:
        where the inspiration might come from as well as the techniques that have been used.

        (Source: De Problemist August 2016 pp. 114-117 and the webpage Componeren/Composing)

oktober

Kring voor Damproblematiek (KvD) 1941-2016
Zie de winnende problemen van categorie  A  and  B
(Klik hier voor het ontvangen commentaar van categorie B)

Felicitaties aan de zes prijswinnaars:
A:  1. V. Kravtsov, 2. G. van Mastrigt, 3. P. van den Berg
B:  1. A. van der Stoep,      2. A. de Jong,        3. V. Matus


Gedetailleerde waardering: De Problemist oktober 2016

            Tjipke Smedinga

             Koos als derde probleem in de Showroom een mooie 14x14 compositie,
             die door Litouwse dammers recent gebruikt is voor een internationale
             on-line oploswedstrijd: "this one is nice and good work!"LŠKMS svetaine

    2016-10-17 Attention for visitors of web site! We invite draughts amateurs from all the world to participate 

    in the non-stop contest of the solution draughts ...


        K.W. Kruijswijk, 'Kanttekeningen bij een vermaard damboek' (2013).

        Zeer belangrijke aanvulling, driekwart eeuw na dato van het boek '1001 Miniaturen' van
        G.L. Gortmans (1939)!


        Bespreking door Arne van Mourik in zijn serie KvD-bibliotheek en probleembestand (15).
 

        (Bron: De Problemist augustus 2016, blz. 142-145, en gearchiveerd bij Spraakmakend)Zal nu ook onze KvD-website archiveren en duurzaam opslaan. Het archiveren zal plaats vinden vanaf 19 november 2016.
Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. Zie het bericht van KB op het verzoek van de webmaster.

    Pieter Kuijper kon niet echt kiezen wat zijn derde probleem in de Showroom moest zijn en stuurde
    een aantal composities toe aan de webmaster.

    Die kon ook niet echt kiezen en opende daarom een zogenaamd 'Kuijper-filiaal' van de showroom.

    Meerdere 'persoonlijke' filialen kunnen wellicht de komende tijd geopend worden, van/door 'die of gene'?
 

    Ardjan de Jong gaf indertijd de webmaster de gouden tip voor bewegende diagrammen op de website.

    Via leermeester Eric van Dusseldorp kon dat vervolgens verwezenlijkt worden, waarna met fantastische hulp
    van Klaas Bor de na enkele jaren verouderde applet in een modern jasje werd gegoten.

    Een derde, prachtig, probleem van Ardjan is nu opgenomen in de Showroom.

De Problemist van oktober omvat 40 pagina's met diverse problemen, forcings, eindspelen,
en artikelen voorzien van vele diagrammen en foto's, lezenswaard vanaf het begin ...

... tot het eind:
 


    Pater Wim Dopheide (1891-1975) in de Showroom

    Stuurde vanuit zijn parochie in voormalig Batavia (Nederlands Indië)
    een aantal jaren problemen naar, uiteraard, het katholieke dagblad
    De Maasbode.
    In Turbo Dambase zijn er nog 65 andere te vinden.
   
    (Bron: Arne van Mourik)

        Herman Spanjer stuurde bijgaande mislukking naar Henk van der Heijden.

        Is het te repareren?

        Ga naar Damwerkplaats #48.

     Leen de Rooij reisde naar Albanië en maakte daar
    tevens een aantal 'buitenlandse' damproblemen.

    Geniet van zijn reisverslag. 

september               

Van voetbal terug naar dammen. Jaap Bus schreef onlangs over eindspelen:

                                    Klik hier voor de annex.     Klik hier voor het artikel.      Feyenoord de Grootste  (51,5x51,5x11,5 cm, 860 blz, 3275 foto's, 30 kilogram)
        Verhinderde Tom Kieboom de KvD-reünie te bezoeken, daar hij een flinke bijdrage heeft
        geleverd voor het eerste hoofdstuk van dit kolossale boek over Cor Kieboom (1901-1982),
        de legendarische voorzitter van de club, en aanwezig moest zijn bij de feestelijke presentatie
        in de Kuip, dat grote zware boek moest transporteren, uitpakken en doorbladeren:      
   

Bezoek de KvD-reünie op zaterdag 10 september. Voor volledige informatie, klik hier!

Jaap Bus:

Klik hier voor het artikel!

augustus
    Na een stille vakantieperiode opent Leen de Rooij weer
    de werkplaats met een prachtig probleem, dat zeker een
    meer evenwichtiger schijvenverdeling verdient.
    Zie Damwerkplaats #47: wie kan er helpen? 


De voorpagina van het augustusnummer wordt gevolgd door 38 pagina's met verhalen en diagrammen met deze achterpagina als slot:


    Tip: zoekfunctie [Ctrl]+[F] voor pdf-files
    Voor grote pdf-bestanden op de website zoals de Woordenboeken en de MotiefMijn kan,
    i.p.v. scrollen, deze zoekfunctie handig zijn: er verschijnt rechtsboven een zoekmaster waar 
    een trefwoord moet worden ingevuld, gevolgd door [Enter].
    De volledige file wordt dan doorzocht en elke positie van het trefwoord weergegeven.

  Nieuwe redacteur rubriek Forcings Oege Dijkstra, n.a.v. het plotselinge
  overlijden van Tjalling Goedemoed:

        "Liever had ik deze rubriek niet geschreven. Tjalling had het moeten doen; hij heeft zich de
        laatste jaren als propagandist voor de (partij)problematiek onmisbaar - ik zou bijna zeggen
        onsterfelijk, maar dat klinkt zo raar - gemaakt in de damwereld. Mij heeft hij in ieder geval
        de wereld van de problematiek ingetrokken. In 2010 publiceerde ik mijn eerste compositie
        in De Problemist, waar ik op sterke aandrang van Tjalling lid van was geworden."

(Bron: De Problemist augustus 2016, blz. 128)

5x5-miniatuur encore: kan in gespiegelde vorm tweemaal op het bord gezet worden
met als eerste zetten van wit van het trio achtereenvolgens 18-13, 18-12 en 19-13 

juli                            
Vakantie-5x5-miniatuur-strip met 4 zwarte en alle 5 witte schijven op slag*

Alweer bij toeval ontstaan tijdens het, tevergeefs, proberen om een heel ander probleem te verbeteren.
Dit kleinood komt verrassend genoeg niet voor in Turbo Dambase. Tom Kieboom, 24 juli 2016.
 

* Wat "Alles op slag" betreft:  geniet ook van het fraaie 8x7-miniatuur van Oege Dijkstra, waarin wit met de eerste zet al zijn acht
    schijven op slag zet en dat op het eind nogmaals doet met zijn drie schijven en dam!

Jacht op het slagrecord*: 5 zwarte schijven op slag met 19 slagmogelijkheden:
1x3x3x3x3x3x3x4x4x4x4x5x5x5x5x5x5x6x6 vanuit een nette aanvangsstand,
met alle negen witte schijven op slag.
Bij toeval 'viel' de 9x9 aanvangsstand van het linker diagram op het bord. Het middelste diagram toont de
chaos na wits zet 27-22, resulterend in de stand met zwart op slag. Wit wint met enkelvoudige oppositie.
Hoe dit curiosum ontstaan is, na jaren zoeken naar economische polyslagen, vertel ik later in De Problemist.
Tom Kieboom, 17 juli 2016.

* Zie het KvD-jubileumboek van Arie van der Stoep, "Dammen met een knipoog", 2016, blz. 19-21. Het laatste record
   gepubliceerd is van Pieter Kuijper in De Problemist 9.1965 waarin 5 zwarte schijven 10 slagmogelijkheden heeft.

De MotiefMijn

In digitale vorm is door Rob Spijkers de afgelopen maanden flink gegroeid
en bevat momenteel 28.889 van zijn handgeschreven 54.493 motieven.

De delen 0, 1 en 2 zijn verder uitgebreid, het deel 3A is nu toegevoegd.
Met noest typewerk hoopt Rob deel 3 eind dit jaar te voltooien!

Uit de collectie van Wim de Zwart werden 15.560 nieuwe motieven verkregen.

"Als hommage aan de in 2014 overleden Jaap Viergever, een van de grootste damproblemisten ooit, 
heb ik een achttal bewerkingen gemaakt op een van zijn motieven. 
Ze zijn te zien op de sites van damclub CTD Arnhem (www.damclubctd.nl), 
van de Limburgse Dambond (www.pldb.nl) en van damclub VBI te Huissen. (www.dvvbi.nl).
Een leuke binnenkomer voor de vakantie. Allemaal een fijne vakantie met goed weer toegewenst." 

Groet, Leen de Rooij


Jaap Bus:

"Het is ongeveer 55 jaar geleden dat ik mijn
eerste 46/5 en/of 5/46 composities maakte.
Dit artikel laat eerst een aantal oude zien,
gevolgd door recenter composities.
Hoewel ik, als contrast met de eerste,
een tweede Aplet toon met een een miniatuur
forcing, zullen jullie zien dat er een trend is in
recente jaren het aantal stukken te reduceren
."

juni                                

Arie van der Stoep

Laat zwart rustig zes witte schijven slaan met een
1x2x2x3x3x3x6-slag na een "Kieboom-beginzet"
(zo genoemd door Pieter Kuijper in De Problemist
van april 2016, blz. 49).

Niet-economisch, brommen de aanhangers  van de
Scherpe Regels, terwijl partijdammers ervan zouden
smullen om op deze wijze snel en scherp te winnen.

Blijft de telkens terugkerende vraag van de webmaster:
"Waarom mag in de problematiek wit wel tig zwarte
stukken oneconomisch slaan, maar is dat voor zwart
verboden?"
Aan deze SR wordt daarom meer en meer getwijfeld.

        Janus Wuijtenburg
        Wist deze aparte tussenstandstand, met wit aan zet, te formeren 
        vanuit een keurige 11x11 startpositie.

        Een moment suprême van bezinning: hoe nu verder?!

        Bekijk en speel deze compositie in de Showroom (rechter diagram).

        (Bron: De Problemist december 2015 en april 2016)

        Henk van der Heijden
        Doet uit de doeken hoe hij als partijdammer zich jaren geleden
        op het gladde ijs van de problematiek heeft begeven.

        Laat daarbij uitvoerig zijn vele mislukkingen zien, herkenbaar en
        leerzaam voor zowel ervaren als beginnende problemisten.

        Klik hier en lees zijn verhaal uit De Problemist december 2015!  


PRAATDAM
Het nieuwe damboek van Johan Kraaijenbrink

Artikelen over het dammen in al zijn facetten. Geschikt voor dammers en niet-dammers.
259 pagina's van 17x24 cm.  Prijs € 20 (€24 per post)

Klik hier voor verdere informatie en wijze van bestellen!


Een glimp van glinstering
Bijdrage van gastschrijver drs. Arne van Mourik in 'Het Honderdveld', blz. 26-32.
IQ
Moet je intelligent zijn om een goede partij te kunnen dammen, of een fraai damprobleem
te componeren? Bevestigend antwoorden is een beetje gevaarlijk: de praktijk wijst uit dat
niet elke hoog opgeleide dammer slimmer schuift dan de plaatselijke kantoorklerk. Een
bovengemiddeld abstractievermogen, nodig voor een diepzinnige bezigheid als dammen of
schaken (en zeker ook go), kan best gekoppeld zijn aan een intelligentiequotiënt onder het
gemiddelde.


De Problemist van juni is daar

Bekijk on-line het voor- en achterblad,
inclusief inhoudsopgave, op ware grootte.

Ook de tussenliggende 38 pagina's met
266 diagrammen kunnen bekijken?

Neem dan snel een abonnement!


Blankenaar eindspelen
Jaap Bus heeft op zijn blog 'End games and more' een artikel geschreven over wat “Blankenaars” genoemd wordt.
Een Blankenaar is een eindspel met heel weinig stukken (drie witte dammen tegen een dam en een schijf).
Met hoofdzakelijk korte combinaties als varianten.
De eerste Blankenaars werden al in de 19e eeuw gemaakt en de beste ervan zijn nog steeds ruimschoots de moeite
waard om te bekijken.
De oplossing van een Blankenaar kan nogal ingewikkeld zijn vanwege de vele mogelijke zetten van de witte dammen
en de wisselende antwoorden daarop van zwart. Zelfs als men een computer programma gebruikt is het niet altijd
vanzelfsprekend hoe de volledig scherpe varianten te selecteren.
Daarom geeft Jaap bus wat toelichting. In het bijzonder ook bij een uitbreiding van een Blankenaar die aan het artikel
is toegevoegd vanwege een heel verrassende nieuwe variant.

Droomslagzet

Arne van Mourik wist vanuit deze stand in een dampartij
een prachtige slagcombinatie naar winst te vinden!

Imposant voorbeeld hoe uit en tijdens een partij een
'damprobleem' tevoorschijn kan komen.

Lees ook het verhaal achter dit fraaie gebeuren.

        Nep-Timoneda's
        Bevatten in de aanvangsstand zwarte schijven op 1, 6 en 25, maar eindigen niet
        op het Timoneda-motief. Volgens Leen de Rooij heeft De Problemist zo'n 50 jaar
        geleden er een compositie-wedstrijd op uitgeschreven.
        Wie weet daar meer van en kan de webmaster informatie geven?

Arie van der Stoep stuurde een e-mail met de volgende informatie: "Derk Vuurboom, ergens in 1953
redacteur geworden van de krant "De Waarheid", schreef een internationale compositiewedstrijd uit,
zie De Problemist 1.1954 p.3. Dit weet ik omdat ik problemen op dit geintje heb verzameld."
 
 

           Leen de Rooij   
            Presenteert dit keer bijgaand slagsysteem,
            waarvoor de twee dammen en schijf 41
            op hun plaats gezet moeten worden.

            Zijn bewerking bevat helaas een bijoplossing.
            Wie kan er een beter probleem op maken?

            De webmaster heeft Leen een poging gestuurd,
            helaas weer met een bijoplossing.
           
Ga naar de Damwerkplaats #46!

mei                

    Leen de Rooij
    Vraagt hulp om twee ideeën tot een goed einde te brengen.

     Zie de Damwerkplaats #45.


     Ad de Hoon
    Stuurde weer een viertal retrograde damproblemen toe. Klik hier.
     
(Permanente link naar deze pagina op de homepage en via 'Partijen')

Arie van der Stoep & Michel Sabater 
   
Presenteren als damvrienden achttien luchtige 3x3 eindspelen.
    Ontstaan vanuit onderlinge inspiratie tijdens vakanties en via e-mails.
   
    Speel en geniet ervan op hun webpagina!

    (Permanente link op de pagina Eindspelen)

    Virmantas Masiulis
   
Maakte nogmaals twee composities op het door Leen de Rooij aangedragen
    lastige motief
0111  --(14) = 25(46). Zie Damwerkplaats #44!
   Tjalling Goedemoed overleden
  
Op 10 mei 2016 ontvingen wij het droevige bericht
    dat de damwereld één van de grootste dampromotors
    heeft verloren, een groot mens en dammer, op nog zo'n
    jonge leeftijd. De verslagenheid is alom groot!

    Een In Memoriam zal verschijnen in De Problemist van juni.

    Als nalatenschap heeft Tjalling ons eind 2015 de eindversie
    van zijn indrukwekkende boek 'The art of winning' gegund,
    een blijvende herinnering aan deze damcoryfee die helaas
    ten prooi is gevallen aan 'The fate of losing' van het leven.

Onze deelneming gaat naar familie, vrienden en kennissen. Uit respect stond de website een passende tijd stil.   

    Leen de Rooij
  
Zorgde voor flink wat werk in de Damwerkplaats met zijn oproep om het moeilijke
    motief 0111  --(14) = 25(46) in een aanvaardbare stand te bewerken.
    Maar liefst zeven composities zijn er gemaakt.
    Kijk en lees verder op Damwerkplaats #44!

     Ad de Hoon
    Stuurde een volgend viertal retrograde damproblemen toe. Klik hier.
     
(Permanente link naar deze pagina via 'Partijen')

    Alexander Michailovitsj Golubev
   
Een van de meest getalenteerde problemisten van de USSR.

    Zijn indrukwekkende levensloop en snelle self-made groei in het componeren
    is beschreven door Johan Bastiaannet in De Problemist van december 2015.

    Drie van zijn prachtige problemen zijn te zien in de Showroom.
    
    (Met dank aan Ardjan de Jong voor de suggestie)

april                    Maand van de De ProblemistAbonneren
       Boris Pavlovitsj Fjodorov
  
    Behoort gerekend te worden tot de allerbeste problemisten.
        Ardjan de Jong merkte terecht op "Deze mag niet ontbreken!"

        Drie composities zijn nu opgenomen in de Showroom.

(Bron: Johan Bastiaannet, De Problemist april 2016, blz. 44, diagrammen 2272-2274)

    Retrograde problemen

     Zijn de natuurlijke interactie tussen partijspel en problematiek.

     Het herleiden van een damprobleem naar de beginstelling van een dampartij.

     Zo om te laten zien dat composities vanuit een partij tevoorschijn komen.

     Een aantal voorbeelden op de nieuwe webpagina 'Retrogade'.

(Met dank aan Ad de Hoon voor de suggestie en input. Permanente link via 'Partijen')

    Uitdaging van Leen de Rooij:
    "Wie kan er op het moeilijke motief MM 0111 --(14) = 25(46) een mooie compositie maken?"

    Kijk verder in de Damwerkplaats #44.

De Problemist van april is daar

Bekijk on-line het voor- en achterblad,
inclusief inhoudsopgave, op ware grootte.

Ook de tussenliggende 38 pagina's met
256 diagrammen kunnen bekijken?

Neem dan snel een abonnement!

    De MotiefMijn nu on-line te raadplegen
  
    De collectie motieven van Rob Spijkers (53.149 stuks) is nu voor 
        bijna de helft (26.400 stuks) in te zien op de website.
        Met de MM-code zijn motieven gemakkelijk te vinden of is na te 
        gaan of een motief al eerder is gepubliceerd.
        Met een snelheid van zo'n 50 motieven per dag worden door Rob 
        de overige handgeschreven kaartjes in Word overgetypt.
        Elke drie maanden zal er een update verschijnen.
(Met dank aan Ad de Hoon, die in 2015 kwam met de terechte opmerking: "Ik mis de motieven op de website.")

maart                    

    Hoe ontstaat een damprobleem bij KvD-facebook?
   
Eerst een trigger van een lastig te bewerken 6x4-slagcombinatie, daarna een voorzet
    "ter verdere inspiratie?", die tenslotte met een acceptabel doelpunt wordt afgemaakt!
    Kijk in de Damwerkplaats #41.

       Jaap Bus
      "Ed Gilbert en ik hebben verder onderzocht hoe interessante
        nog nooit gepubliceerde eindspelen te selecteren uit de vele
        miljarden posities in de eindspel databases.
        Nu presenteren wij twee spectaculaire voorbeelden van 4 x 4
        composities zonder dammen aan het begin." 
        Klik hier.      
 
    Leen de Rooij

    “Beste damvrienden, 
    Wie met de Paasdagen het dambord wil gebruiken,
    kan terecht bij mijn rubriek ’Paaseitjes’, op de sites: 
    www.dvvbi.nl (damclub VBI Huissen), 
    www.damclubctd.nl (damclub CTD Arnhem) en 
    www.pldb.nl (Limburgse dambond).
    Fijne Paasdagen!"

    Natuurlijk ook toegewenst door de webmaster!


    Joost De Heer en Henk van der Heijden
 
    Geïnspireerd door Leen de Rooij's motief, lieten  
    op facebook nog een drietal composities zien.

    Eindigend in 'afnemende' motiefcode 2001 > 1001 > 0001.

    Zie de Damwerkplaats #43.


    Virmantas Masiulis wist veruit de beste compositie te maken op het
    motief, 
MM code 2001 10.30 (--) = -- (23), van Leen de Rooij.

    Zie het diagram.

    Alle bewerkingen van dit motief, inclusief die van Leen de Rooij zelf, zijn nu 
    in de Damwerkplaats #42 weergegeven en na te spelen.

   
 

    Oege Dijkstra verhaalde in De Problemist van oktober 2015 hoe hij te werk gaat
    bij het maken van damproblemen: een vaste receptuur van vijf ingrediënten!
    Waard en leerzaam om ook on-line te lezen.
    Welke problemist voelt zich ook geroepen zijn/haar recept te delen?
    Stuur het op aan Tom Kieboom!

Dit drietal maakte binnen één en op dezelfde dag composities op het
onderstaande motief van Leen de Rooij, dankzij facebook en e-mail!
Bekijk hun resultaten in de Damwerkplaats #42: verbetering mogelijk?
Virmantas Masiulis stuurde zonet drie composities toe: kijk volgende week! 

    Leen de Rooij, sinds kort BSc geworden!

  
Stuurde bijgaand motief, MM code 2001 10.30 (--) = -- (23), en vraagt 
    hulp om dat tot een compositie te kunnen bewerken.

    Zie de Damwerkplaats #42.


    Jacob Barend Sluiter jr.
  
Een wat opmerkelijke verschijning: hij kleedde zich netjes, ietwat artistiek.
    Was een heer tussen het vaak wat morsige damvolk.
    Deze sterke dammer heeft tevens tientallen problemen gemaakt.
    Een drietal is opgenomen in de Showroom.

Bron: Hein Wilsens, De Problemist december 2014, p. 167-169.

Op onze facebook werkplaats is er gesleuteld
aan beide combinaties met wit op slag.

De vierslag van het linker diagram kon door
Leen de Rooij tot een mooie compositie
verwerkt worden.

De zesslag van het rechter diagram blijkt
stukken moeilijker te zijn. Zie de werkplaats.

    Showroom wordt voorzien van foto's van de componisten
    Want zij mogen ook best 'gezien' worden bij hun problemen.
    Zie de eerste drie voorbeelden: Oege Dijkstra, Leen de Rooij en Arie van der Stoep  

    Voorkeur voor een foto? Stuur die dan op aan Tom Kieboom!


   Martin Diels (1890-1978)

   Begon pas op zijn 75ste met componeren!
    Drie mooie problemen zijn te zien in de Showroom.

    Naast nieuwe jonge leden zijn oudere dammers van harte welkom bij de KvD!

   
   

    WK-match dammen 2016: Jan Groendijk tegen Roel Boomstra!

    Voor het eerst sinds 1984 (Harm Wiersma) krijgt Nederland een wereldkampioen
    dammen, omdat de Russische titelhouder Alexander Georgiev ervan afziet.


    Oproep van Arne van Mourik aan allen om actief nieuwe leden
    te werven voor de KvD en zo meer abonnees voor De Problemist.

    Heeft als KvD-bibliothecaris een 70-jaar oude circulaire gevonden
    en gereproduceerd, waarin eenzelfde dringende oproep staat.

    Deze is hier te lezen en wordt, hopelijk, weer in praktijk gebracht!     


    Henk van der Heijden

    Heeft naast de P drie andere letterproblemen gemaakt: F  &  Y  &  O.

    We wachten nu op de resterende E  &  
&  R  &  D !
    


Bron: Harm Wiersma, De Telegraaf 27 februari 2016. Met grote dank aan deze zesvoudig wereldkampioen dammen!

februari             Deze keer is De Problemist volledig on-line te lezen!      Historisch overzicht van het damspel.

    Voor meer informatie: ga naar 'Boeken'!  


   Henk van der Heijden
   Ontwierp deze mooie O-compositie.

    Is toegevoegd aan de collectie 'Letterproblemen'


   John Hauschild (1925-2014)
   
Een uitgebreid In Memoriam, van Arne van Mourik, van deze problemist is te lezen in
    De Problemist van december 2014, blz. 183-186, inclusief elf voorbeelden van zijn
    mooiste composities.

    Drie fraaie composities zijn nu te bekijken en na te spelen in de Showroom.
   
Verrassende momenten in de ontleding en merkwaardige meerslagen!
 
Fotogalerie
Links: Dammende voetballer.
25-voudig international Bertus
Caldenhove (1914-1983) aan
zet in 1935!

Rechts: Dammende dictator.
Multi-jaar communistisch
leider Fidel Castro van Cuba
doet een forcing met rood!

Bron: Arie van der Stoep

   Forcings van Jaap Bus
   "Omdat ik nogal wat ongepubliceerde forcings heb die wellicht
    interessant zijn, heb ik een aantal eenvoudige geselecteerd om
    die op mijn Blog te publiceren. Omdat ze eenvoudig zijn is er niet
    zoveel uitleg of commentaar nodig."

    Klik hier om ze te bekijken!

   Ad de Hoon, geïnspireerd door het KvD jubileumboek
    "Dammen met een knipoog" van Arie van der Stoep,
    kwam met de suggestie om een webpagina 'Letterproblemen'
    toe te voegen.

    En stuurde tevens een extra aantal ervan toe.

    Een eerste concept van zo'n pagina is nu aangemaakt!


   Leen de Rooij heeft een doelpunt gemaakt op zijn eigen voorzet 
    van het onderstaande motief, aangedragen door Rob Spijkers.
    Henk van der Heijden, echter, ontdekte een bijoplossing. Shit!
    Virmantas Masiulis, loste dit, ogelooflijk eenvoudig, op!
    Een prachtig voorbeeld van "Hoe ontstaat een damprobleem". 
    Zie de Damwerkplaats #40.
 Zijn er nog meer doelpunten mogelijk? Een partij-achtige stelling is niet vereist, is niet mogelijk!

Rob Spijkers 
    Ontving van Eddie van de Acker het bijgaande motief.
    Het is onbekend in Turbo Dambase en MotiefMijn.
    Het motief heeft twee vlijmscherpe oplossingen, maar Rob
    is vergeefs bezig geweest om er iets fatsoenlijks op te maken.

    "Wie brouwt er iets moois van?" is zijn vraag in de Damwerkplaats #39!

    Leen de Rooij gaf daar al een mooie voorzet. Wie maakt nu het doelpunt?kan deze keer volledig on-line gelezen worden!
Toch eens lid/abonnee worden?
Leden van de KvD hebben tevens het jubileumboek 'Dammen met een Knipoog
van Arie van der Stoep ontvangen: 90 pagina's met honderden diagrammen curiosa. 

Vervolg Damwerkplaats #37 en #38
    Zowel Leen de Rooij als Virmantas Masiulis zijn verder aan de slag
    gegaan met de zes motieven: bekijk hun composities!

    Zijn er toch nog verbeteringen mogelijk op deze lastige motieven?


Edvard Buzinskij
    Is niet alleen een sterke dammer en trainer, maar staat ook bekend om zijn
    goed verborgen slagzetten in normaal ogende partijstanden.
    In zijn problemen draait het allemaal om een bepaald slagidee, waar een
    partijstand omheen is gebouwd. Een scherp slot telt niet echt voor hem.
    Dergelijke composities staan ook in De Problemist, onder de term 'Concreet'
    in de probleemrubriek van Arne van Mourik.
    Klik hier om tien van zijn composities na te spelen!
(Bron: Alldraughts.com 30 januari 2016)

Damwerkplaats #38
Leen de Rooij kwam met een
verbetering van de drie eerdere
motieven van #37 hieronder.
Zie de damwerkplaats.
Vraag blijft of deze te bewerken
zijn tot een compositie of dat het
toch een mission impossible is.

Damwerkplaats # 37
Leen de Rooij vraagt hulp om deze
drie motieven te bewerken (zwart
aan zet). Liefst zonder dam in de
aanvangsstand. Zelf is hij niet verder
gekomen dan een compositie met
een zwarte dam, die helaas een
positionele bijoplossing bevat.
        Ga voor inspiratie naar de damwerkplaats. Wellicht komen er weer fraaie composities uit voort!

   = 75, inspireerde Leen de Rooij
   en stuurde een KvD-jubileum compositie, eindigend in een motief met zowel
    stukken op de velden 5 en 15 (5x15 maakt 75) als op 19 en 41 (oprichtingsjaar).
    De compositie staat op de home page én op de pagina 'KvD Jubileum 75 jaar'.


januari                    

   Wie kent een compositie eindigend met de damslag 7x5,
   of kan die maken voor ons jubileum?

    Tom Kieboom heeft er geen kunnen vinden in Turbo Dambase.
    Reacties zijn van harte welkom in de Damwerkplaats!

    Per omgaande stuurde Leen de Rooij een 7x5-compositie toe: 
klik hier!

Oplossing Rekenpuzzel: hoeveel handdrukken op een receptie van 64 personen?
    Ionica Smeets (culumn 'Ionica zag een getal', de Volkskrant 9 januari 2016)
    loste het op met een verhaaltje. De 1e persoon kan geen handdruk geven (0),
    de 2e slechts 1, de 3e geeft er 2, etc., de laatste 63. Het totaal wordt dus
    1+2+....+63 = 63x64/2 = 2016, het KvD jubileumjaar.
    Kan ook met de algemene wiskundige formule H = (N-1)xN/2, met H het aantal
    handdrukken en N het aantal personen.
    Rob Spijkers sloeg met deze formule de spijker op zijn kop, Leen de Rooij zat er
    'dichtbij' met 64x63 = 4032 (63 omdat ze zichzelf geen hand geven), maar vergat
voor de dubbeltelling te corrigeren: 4032/2 = 2016 (ofwel 1 handdruk = 2 handen).
Moeilijker zou de vraag geweest zijn: "Hoeveel personen waren er op de receptie als er 2016 handdrukken
zijn gegeven?" Dan moet N in de vierkantsvergelijking "NxN - N - 2xH = 0" opgelost worden voor H = 2016.
Wiskunde is ook een bruikbare tool in het dammen of de damproblematiek. Zo is het aantal mogelijkheden van
een motief van 2 zwarte en 2 witte schijven (zoals hieronder): Nx(N-1)x(N-2)x(N-3)/2, met N=45, 1.787.640!

Motief '19.41=20.16'
    Leek in eerste instantie scherp volgens: 1.19-13 20-24 2.13-9 24-29 3.9-4 
    29-33 4.4-22 33-38 5.22-39 16-21 6.39-48 21-27 7.41-36 27-32 8. 36-31+.
    Ik twijfelde echter en zette het op onze facebook voor reacties. 
    Pascal Stil beaamde dat de eerste vijf zetten scherp waren, maar dat wit na
    5. .... 16-21 ook kan winnen door 41-37 gevolgd door 39-25, 39-30 of 39-34.
    Ook na zwarts zet 6. .... 21-27 kan wit met diverse andere zetten winnen.
    Vandaar 'Vuurpijl' gedoopt: recht omhoog, maar spat daarna uit elkaar.
    Rob Spijkers vond het toch mooi genoeg om in de MotiefMijn op te nemen.
    Tom Kieboom

Rekenpuzzel
    Op de, gefantaseerde, receptie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
    van de KvD waren 64 damproblemisten aanwezig.
    Hoeveel handrukken hebben zij elkaar gegeven?

    Oplossingen, plus hoe die gevonden is, toesturen aan Tom Kieboom.
    Volgende week volgt de uitslag.
(Bron: Ionica Smeets, de Volkskrant 9 januari 2016)

En onze KvD facebook, minder dan 1 jaar jong, al gegroeid naar 113 leden!
    Met grote regelmaat worden allerlei damnieuwtjes,  
    met de nadruk op de problematiek, hierop gezet.
    Ter illustratie van hoe 't daar zoal toegaat,
    een eerste voorbeeld van vier mooie composities van
    Roel Boomstra, inclusief de reacties van fb-leden.
    Meerdere fb-voorbeelden zullen volgen!

 Ook Turbo Dambase viert in 2016 zijn jubileum: 25 jaar!

   Met een speciale aanbieding om hiermee meer dan zo'n 150.000 composities 
    én 500.000 partijen te kunnen opzoeken, bekijken en na te spelen!

    Naast de algemene informatie over Turbo Dambase op deze site wordt voor 
    deze aanbieding doorverwezen naar de nieuwssite Alldraughts.

    De maker van Turbo Dambase, Klaas Bor, zo'n 25 jaar geleden: Gefeliciteerd!

    Nieuwsgierig hoe een damproblemist te werk gaat met het componeren?

    Lees het verhaal van topproblemist Jaap Bus.

    Eerder verschenen in De Problemist van juni 2015!


    In addition to the SHOWROOM and the WORKING PLACE,  all the headlines of the homepage
    can now be also fully read in English, as a fresh and new start of the 2016 KvD jubilee-year:
    PROBLEMS        GAMES        FORCINGS        END GAMES        MOTIFS        CURIOSA        NEWS
 
Uitgebreide versie 'The Art of Winning' van Tjalling Goedemoed nu ook on-line te lezen!        
12 januari 1941 - 12 januari 2016: KvD 75 jaar

Hotels, buurthuizen en clublokalen
De Kring voor Damproblematiek: een beschouwing van 75 jaar reünie
       Een indrukwekkend historisch overzicht
        van Arne van Mourik, waard om te lezen!

        En om te bewaren: 't verschijnt tevens als
        boekje, in zwart-wit, weliswaar.
        Stuur een e-mail naar Arne van Mourik!


Jubileum composities
    Dit webmaster's 75 logo symboliseert de acht fraaie composities die
    speciaal gemaakt zijn voor de 75-ste verjaardag van de Kring voor
    Damproblematiek.
    Naar aanleiding van een eerdere oproep maakte Tjipke Smedinga een
    viertal composities die achtereenvolgens eindigen in de naturellen
    19, 41, 20 and 16 (1941-2016), terwijl zowel Hein Wilsens als Leen de
    Rooij ieder twee composities maakten met het jubileumjaar als eindslag 
    20x16, en een, wild, tweetal eindigend in het jubileum 27/48 (=75) motief.
    Onze dank is groot: zie en geniet van de composities!


Tom Kieboom
    Is de eerste van het nieuwe jaar in de Damwerkplaats met een eerste
    poging om het nieuwe motief met MM code 3010 24.30.35 = 06 (--)
    met wit aan zet in een aanvaardbare compositie om te zetten.
    Maar ja, die laatste domme zet 10-15 van zwart, dat steekt!

    Een gelijktijdige oproep om verbetering op onze facebook heeft de
    damwerkplaats evenwel ingehaald: binnen enkele uren wist Leen de
    Rooij twee prachtige composities (blind!) te maken.   
    Klik hier en bekijk dat snelle resultaat! 


Het Olivier systeem
   
Michiel Kroesbergen vond in 2007 een fraaie combinatie tijdens 
    de analyse van een gespeelde partij. Verrassend genoeg bleek
    deze combinatie al in 1953 door P. Olivier te zijn bewerkt in
    een compositie!
    Er mankeerde evenwel het een en ander aan deze compositie,
    en aan enkele latere pogingen van anderen.
    Reden voor Arjen Timmer om er dieper op in te gaan en andere
    problemisten te vragen om er een echt mooie compositie op
    te maken. Met succes.
    Lees zijn verhaal en speel de composities na met de bijgevoegde
    bewegende diagrammen!
Advies van R'dammer Olivier B.Bommel: bekijk ook de pagina op Alldraughts hierover en kom terug.

Nieuwjaarswens Henk van der Heijden
Op 'zijn' KvD facebook stond dit 1-januari-2016
probleem
:
Lekkere 'losse' compositie een keer, waarbij de
Strenge Regels overboord worden gegooid:
- een oneconomische tweeslag
- verwisselbare zetten
- een onscherp slot
- forse fantasie-beginstand.

Maar ook zo'n compositie mag getoond
worden: wie kan die verbeteren?
Partijspelers zullen de SR's een zorg zijn,
hoewel die de aanvangstelling wel weer
'zorgwekkend'zullen vinden.

Met wat humor komen we 2016 best door!

Kerst-dampuzzel van Harm Wiersma

    Deze zevenvoudig wereldkampioen dammen heeft weer eens een ludieke 
    mix aan dampuzzels gepubliceerd in De Telegraaf van 19 december 2015.

    Oplossingen kunnen tot 23 januari 2016 ingezonden worden.

    Ook schakers en bridgers komen aan bod op deze denksportpagina: klik hier!

Nieuwjaarsgroet van Arne van Mourik: Pure fantasie op het dambord!


               
 Nederlands         English                                             Nieuws    2015    2014